Borut Jamnik, predsednik uprave Kapitalske družbe

Zaplet s pokojninskim skladom

Kapitalska družba je oblikovala rezervacije, agencija je zahtevala neposredno vplačilo.

Kapitalska družba je v obdobju od lanskega septembra do letošnjega julija 3.726 članom Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada in Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence izplačala najmanj zajamčeno vrednost privarčevanega denarja in tako izpolnila zakonsko predvideno jamstvo.

Ljubljana – Kapitalska družba upravlja štiri pokojninske sklade, največji med njimi je Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence, v katerem nekaj manj kot 190 tisoč članov varčuje za dodatno pokojnino. Sklad jim pri tem zagotavlja najmanj zajamčeno donosnost, ki po pokojninskem načrtu predstavlja 50 odstotkov obrestne mere dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev. V drugi polovici lanskega leta so skladi v upravljanju Kapitalske družbe poslovali nekoliko slabše, letos pa se v primerjavi z ostalimi uvrščajo med najdonosnejše. Kapitalski vzajemni pokojninski sklad je v obdobju od januarja do julija dosegel 5,64-odstotno donosnost, sklad za javne uslužbence pa 4,56-odstotno.

Ker pokojninski sklad za javne uslužbence v določenem obdobju ni dosegel zajamčene donosnosti, je agencija za trg vrednostnih papirjev Kapitalski družbi naložila, da na račun sklada vplača 12,1 milijona evrov, kolikor naj bi bila razlika med dejansko in zajamčeno čisto vrednostjo sredstev sklada. Kapitalska družba je na agencijo naslovila zahtevo za ugotovitev ničnosti takšne odločbe in predlog za izdajo dopolnilne odredbe, pritožila pa se je tudi na ustavno sodišče in mu predlagala, da zadrži izpolnitev odredbe. Agencija je oboje, zahtevo in predlog, zavrnila, ustavno sodišče o predlogu še ni odločilo, Kapitalska družba pa je v roku, 12. avgusta, izpolnila zahtevo in v sklad vplačala zahtevani znesek. Če ustavno sodišče ne bo ugodilo njenemu predlogu, se bo vplačani denar ob konverziji pripisal na osebne račune vseh članov sklada.

Kot je na nedavni novinarski konferenci pojasnil Borut Jamnik, predsednik uprave Kapitalske družbe, se je zapletlo zaradi različne vsebinske razlage predpisov, predvsem pa zato, ker država doslej še ni uskladila kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, pravil in pokojninskega načrta s spremembami zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2006. Spremenjeni zakon namreč omogoča upravljavcem pokojninskih skladov, da v primeru nedoseganja zajamčene donosnosti namesto neposrednih vplačil oblikujejo rezervacije in da ob izstopu iz sklada članu iz oblikovanih rezervacij izplačajo razliko med dejansko in zajamčeno vrednostjo; kolektivna pogodba, pravila in pokojninski načrt pa še vedno predvidevajo vplačilo razlike.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kultura / petek, 24. maj 2019 / 10:31

Dnevi sv. Cirila in Metoda

Kranj – Makedonsko kulturno društvo sv. Ciril in Metod že organizira tradicionalno kulturno prireditev Dnevi sv. Cirila in Metoda v Makedonskem kulturnem centru na Savski 34 v Kranju. Tudi na letoš...

Objavljeno na isti dan


GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Sklad TNP ohranja vrednost premoženja

Delničarji Sklada TNP bodo tudi v prihodnje ostajali brez dividend, vendar naj bi vrednost premoženja rasla skupaj z vrednostjo turističnih naložb v Triglavskem narodnem parku.

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Gostilničar, ki je postal hotelir

Marjan Marinšek je lastnik gostilne v Naklem, ki ima več kot sedemdesetletno tradicijo. Septembra bo odprl nov hotel s 110 posteljami ter prostori za šport in sprostitev, ki bo imel tri zvezdice. Nalo...

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Oslabitve zmanjšale dobiček

Banka NLB je v prvem polletju dosegla 97,1 milijona evrov dobička, ki pa se je zaradi oblikovanih rezervacij zmanjšal na 35,7 milijona evrov.

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Probanka izdala obveznice

Ljubljana - Probanka je izdala za 15 milijonov evrov obveznic, vsaka je nominalno vredna tisoč evrov. Glavnica bo dospela v plačilo 24. junija 2016, obrestna mera je nespremenlji...

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Zaplet s pokojninskim skladom

Kapitalska družba je oblikovala rezervacije, agencija je zahtevala neposredno vplačilo.