Pred že obnovljenim objektom na sliki od leve: Jon Grobovšek, Damjana Habjan, direktorica BPT Sabina Gros, Borut Sajovic in Klemen Srna / Foto: Gorazd Kavčič

Območje BPT oživljajo

Občina Tržič in zasebni lastniki urejajo območje nekdanje BPT tik ob vstopu v tržiško mestno jedro. Samo občina bo letos v ta namen vložila okoli milijon evrov. Cilj lastnikov po prenovi, ki poteka pod pogoji spomeniškega varstva, je oživitev kompleksa z različnimi vsebinami za potrebe današnjega časa.

Tržič – »Leta 2015 smo si na občini postavili cilj revitalizacije opuščene nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice (BPT) tudi s predlogom vključevanja zasebnih lastnikov in partnerjev. Projekt je zahteven ne samo zaradi mešanega lastništva, v katero je vstopila Občina Tržič, ampak tudi spomeniškega varstva in visokih stroškov. Občina bo za postopno revitalizacijo omogočila pogoje za zasebne investitorje z zagotovitvijo komunalne opremljenosti in cestne oz. prometne infrastrukture. Že leta 2016 smo v območju odkupili zemljišča za javno infrastrukturo (povezovalno cesto, parkirišče in dodatna zemljišča za ozelenitev, postavitev kolesarskega poligona, pešpoti) v znesku 340 tisoč evrov. Zatem smo predlani porušili staro upravno stavbo, lani pa je občina investirala v obnovo mostu in v začetek povezovalne ceste skozi BPT. Letos sledi večja investicija, sofinancirana iz LAS Gorenjska košarica, v postavitev parka z zunanjim kolesarskim poligonom v vrednosti 287 tisoč evrov. V drugi polovici leta in v naslednjem letu bomo dokončali povezovalno cesto in območje komunalno uredili; samo ta del bo vreden več kot pol milijona evrov. Če seštejem, bo finančni vložek občine v tem letu okoli milijon evrov. Zelo sem zadovoljen, da na tem degradiranem območju po desetletjih nastaja neka nova kvaliteta, ''mesto v mestu'', ki bo na voljo za različne dejavnosti. Moramo pa upoštevati, da nekateri podjetniki v BPT že delajo, z njimi je treba ravnati z enako mero upoštevanja kot tistimi, ki na novo prihajajo,« je ob nedavnem ogledu poteka del v BPT povedal Klemen Srna, vodja občinskega Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti. Trenutno so v njem najemniki, ki opravljajo različne dejavnosti, od založniške, lesne, kovinske proizvodnje do čevljarske dejavnosti, skladišč različnega blaga ter športnih dejavnosti, npr. strelstvo, muzejski depo ...

Različne vsebine za potrebe današnjega časa

Gre za industrijsko območje z bogato zgodovino od leta 1885, ohranjeno arhitekturno dediščino in kot takšno v celoti spomeniško zaščiteno kot industrijska dediščina. Kompleks je sicer trideset let bolj kot ne propadal, kot je dejal župan Borut Sajovic. Že dlje časa je sicer obstajal idejni projekt obnove, ki pa so se ga konkretneje lahko lotili leta 2015, ko so od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) pridobili konservatorska izhodišča za prenovo, je dodala Damjana Habjan, direktorica Voje, naložbe in nepremičnine, družbe s solastniškim deležem v območju BPT. Kot je pojasnila: »Namen je ureditev kompleksa v sodoben poslovni, stanovanjski, namestitveni, turistični, športno-rekreativni kompleks. Mesto v malem.« Najmočneje zaščitene objekte obnavljajo in ohranjajo (ohranjeni bodo npr. tudi industrijski tiri) z vidika arhitekturne in zgodovinske vrednosti s ciljem, da jih še bodoči investitorji zapolnijo z različnimi vsebinami za potrebe današnjega časa.

Župan: sprejemljiv kompromis za vse

»Predvidoma še letos bomo nadaljevali obnovo stare upravne stavbe, mimo katere bo urejena muzejska pešpot. Nadaljujemo obnovo stare Predilnice in ureditev dostopa iz osrednjega dela dvorišča,« je povzela Habjanova. V urejanju je tudi notranji poligon, t. i. skate park. Družba Voje je že obnovila celotno infrastrukturo za potrebe male hidroelektrarne, ki je še delujoča »muzejska« zgodba.

»Do mešanja javnega in zasebnega sem precej skeptičen in previden, tu se je pa naredil odločilen korak, ko so me sodelavci s Klemenom Srno na čelu prepričali, da če hočemo narediti premik, mora občina vstopiti v solastništvo. Ta model je dal lastniku tudi sredstva, da lahko obnavlja, in besedo so držali. Zahvala gre tudi spomeniškemu varstvu; pogajanja, da smo dosegli sprejemljiv kompromis za vse, so bila zahtevna, dialog poteka,« je sklenil župan Borut Sajovic.

ZVKDS sodeluje in usmerja posege

Kot je povedal konservatorski svetovalec na kranjski območni enoti ZVKDS Jon Grobovšek, so usmeritve občini in zasebnim lastnikom oz. investitorjem v grobem že določili v konservatorskem načrtu za prenovo območja BPT in v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Zavod mora še vedno sodelovati ob vseh posegih, da lahko usmerja posege in obnovo z investitorji tako, da se ohranjajo varovane lastnosti območja, objektov in opreme. »Pomembno je, da investitorji ohranijo pomembnejše objekte, arhitekturo in urbanizem območja ter ob tem prostor odprejo tudi javnosti (prebivalcem Tržiča in okoličanom) z navezavo na severozahodni del območja s pešpotmi, kolesarsko stezo, ozelenitvijo, gostinsko dejavnostjo ... Območje je sicer primerno za mirne dejavnosti, prometa mora biti minimalno, omejiti ga je treba samo na intervencijske in dostavne službe. Poudarjena mora biti tudi muzejska pot z vsebino nekdaj cvetoče tekstilne industrije v Tržiču ter navezavo na Tržiški muzej in Tehniški muzej Slovenije,« je povzela Jon Grobovšek.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Humor / petek, 20. junij 2014 / 08:03

Zapor Dob nedostopen

Danes, v petek, je pred zaporom na Dobu prišlo do rahlega incidenta. Dostavljavec iz kemične čistilnice in pralnice ni mogel v zapor dostaviti čistega perila. Vse poti v zapor nedostopne.

Objavljeno na isti dan


Slovenija / torek, 3. december 2013 / 13:30

Iz protesta dvignili roke

Goran Klemenčič, Rok Praprotnik in Liljana Selinšek, predsednik in namestnika Komisije za preprečevanje korupcije, so protestno odstopili sredi mandata.

Kranjska Gora / torek, 3. december 2013 / 13:27

Parkeljni priklicali zimo

Podkoren - V petek se je v Podkorenu spet treslo in ropotalo, ko je na trgu okoli lipe norelo blizu dvesto parkeljnov iz Slovenije, Avstrije in Italije. Tresli so ograje, strašili z baklami in na k...

Škofja Loka / torek, 3. december 2013 / 13:24

Veseli december se je začel

Škofja Loka – Živahno sobotno dogajanje na Mestnem trgu v Škofji Loki je naznanilo veseli december. V središču mesta so pripravili Miklavžev sejem, že šestnajstič po vrsti so se s svojo ponudbo pre...

Tržič / torek, 3. december 2013 / 13:23

Janez Ančimer namesto Pavla Ruparja

Tržič – Pavlu Ruparju je z odstopno izjavo prenehal mandat občinskega svetnika. Mandat je prešel na naslednjega kandidata z liste SDS Janeza Ančimra, ki so ga svetniki na četrtkovi seji občinskega...

Železniki / torek, 3. december 2013 / 13:22

Praznična ponudba na Andrejevem sejmu

Železniki – Turistično društvo Železniki je na obnovljenem placu pred cerkvijo sv. Antona pripravilo že devetnajsti Andrejev sejem. »Letos je bil prav na dan svetega Andreja 30. novembra,«...