Za naše otroke gre, tudi ti zahtevajo podnebno pravičnost. Posnetek protestnega zborovanja v Minnesoti, ZDA, aprila 2017. / Foto: Wikipedija

Podnebje, beseda leta

Zadnja leta v nekaterih prestolnicah sveta izbirajo besedo leta. Ob tem smo lahko ponosni, da je bilo za slovensko besedo leta 2019 izbrano podnebje. Saj so podnebne spremembe svetovna tema številka ena …

Osnovni pojmi

Beseda podnebje je torej v zraku. Da bi bolje razumeli razpravo o podnebnih spremembah, ki se širi po vsem svetu – tako kot podnebne spremembe same – si oglejmo najprej temeljne pojme v tej razpravi. Navajamo jih štirinajst. 1. Kaj je podnebje? »Povprečno stanje vremena, vključujoč njegovo spremenljivost na različnih geografskih območjih. Podnebje obsega vse vremenske pojave na nekem območju in ni odvisno samo od dogodkov v ozračju, ampak od medsebojnega vpliva vseh okoliščin (sestava in poraščenost tal, vlaga in pritisk zraka, bližina morja, nadmorska višina, vetrovnost, sevanje sonca ...).« 2. Kaj so podnebne spremembe? »Sprememba podnebja, ki jo povzročijo naravni ali človeški dejavniki ali kombinacija obojih.« 3. Kaj so toplogredni plini (TPG)? »Plini, ki povzročajo učinek tople grede v Zemljinem ozračju. Če se v ozračje izpušča preveč toplogrednih plinov, se povprečna temperatura planeta postopoma viša in pojavljajo se podnebne spremembe. Glavni toplogredni plini so vodna para, ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), ozon (O3) ter tako imenovani F-plini, ki obsegajo fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6).« 4. Kaj je globalno segrevanje ozračja? »Porast povprečne temperature površja Zemlje, kar gre pripisati povečani koncentraciji toplogrednih plinov, povezanih z dejavnostmi človeka: izgorevanje fosilnih goriv, kurjenje biomase, sečnja gozdov itd.« 5. Kaj je učinek tople grede? »Učinek, pri katerem toplogredni plini kratkovalovnemu sevanju Sonca večinoma dopuščajo vstop v ozračje, vendar pa vpijejo del izhajajočega dolgovalovnega sevanja in tako segrevajo zrak.« 6. Kaj je ogljikov dioksid (CO2)? »Najpomembnejši toplogredni plin. Izpusti ogljikovega dioksida so rezultat izgorevanja goriv, izkoriščanja zemeljskih površin in nekaterih industrijskih procesov.« 7. Kaj je ogljični odtis? »Seštevek izpustov toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročijo posameznik, organizacija, dogodek ali proizvod. Opredelimo ga v enoti ekvivalenta CO2 (CO2-e).« 8. Kaj je nizkoogljična družba? »Koncept, nanašajoč se na družbenoekonomski sistem, ki izpušča minimalno količino toplogrednih plinov v biosfero. Takšna družba je predhodnica idealne, ogljično nevtralne družbe.« 9. Kaj so izpusti? »Izpust je neposredno ali posredno izpuščanje ali oddajanje snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije iz posameznega vira v okolje.« 10. Kaj je fosilno gorivo? »Gorivo, ki vsebuje ogljik – predvsem premog, nafta in zemeljski plin.« 11. Kaj je alternativno gorivo? »Gorivo, ki ne vsebuje ogljika ali reaktivnih materialov – npr. biodizel, bioalkoholi (metanol, etanol, butanol), kemično shranjena elektrika (baterije in gorivne celice), vodik, nefosilni metan, nefosilni zemeljski plin, rastlinsko olje.« 12. Kaj so obnovljivi viri energije? »Viri energije, ki se v naravi nenehno obnavljajo – sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).« 13. Kaj je trajnostni razvoj? »Razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.« 14. Kaj je pariški sporazum? »Sporazum, ki ga je leta 2016 podpisalo 195 držav. Zavezale so se, da se dvig povprečne globalne temperature ohrani znatno pod dvema stopinjama Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem in da se nadaljujejo prizadevanja, da se dvig temperature omeji na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem, zavedajoč se, da bi se tako znatno zmanjšali tveganja in učinki spremembe podnebja.« (Vir: MMC RTV SLO)

Podnebni grešniki

Dodajmo še odgovor na vprašanje, kdo so največji proizvajalci emisij toplogrednih plinov? »Samo dve državi, Kitajska in ZDA, sta odgovorni za več kot 40 odstotkov vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov. Razlike na vrhu so zelo velike – Kitajska proizvede skoraj dvakrat več emisij kot ZDA, ZDA pa več kot dvakrat več kot tretjeuvrščena Indija. Prvih 15 držav prispeva 72 odstotkov vseh emisij, preostalih 18 držav pa 28 odstotkov, torej le malo več kot samo Kitajska. A podatki so drugačni, če pogledamo emisije na število prebivalcev – po tem kriteriju Kitajske ni med 20 največjimi onesnaževalkami, ampak je na prvem mestu Katar.«

Avstralija gori

Posledica podnebnih sprememb so tudi strahoviti požari, ki zadnje tedne pustošijo po jugovzhodnem delu Avstralije …

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Edicije / petek, 4. julij 2008 / 07:00

Novice občine Žirovnica

Novice občine Žirovnica, 4. julij 2008, št. 2

Objavljeno na isti dan


Razvedrilo / petek, 17. januar 2020 / 15:16

Koncert podeželske mladine s plesom

Jutri, v soboto, 18. januarja, ob 20. uri pripravlja v Kulturnem domu v Šenčurju Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine Dobronamerni koncert taprave podeželske mladine s plesom. La...

Slovenija / petek, 17. januar 2020 / 15:14

Podnebje, beseda leta

Zadnja leta v nekaterih prestolnicah sveta izbirajo besedo leta. Ob tem smo lahko ponosni, da je bilo za slovensko besedo leta 2019 izbrano podnebje. Saj so podnebne spremembe svetovna tema številka e...

Gospodarstvo / petek, 17. januar 2020 / 15:12

Aditivi tudi v kislem zelju

Večina vzorcev kislega zelja, ki so jih vzeli pod drobnogled v zvezi potrošnikov, je vsebovala tudi aditive.

Gorenjska / petek, 17. januar 2020 / 15:10

Pri katerih zdravnikih je še možna registracija

V zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske so objavili seznam gorenjskih zdravnikov, pri katerih je še možna registracija. To so zdravniki: Mojca Golja in Neža Korošec v ZD Jesenice, Maja Rozman v ZD Boh...

Nasveti / petek, 17. januar 2020 / 15:09

Vsak dan je nova priložnost za opustitev kajenja

V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, umre več kot tri tisoč prebivalcev. Dan brez cigarete, ki ga obeležujemo 31. januarja, naj bi vsem kadilcem pomenil priložnost in spo...