Letos volitve v državni svet

Volitve novih članov državnega sveta bodo 22. in 23. novembra.

Kranj – Letos so poleg predsedniških tudi volitve v državni svet, ki so prav tako na vsakih pet let. Od splošnih se razlikujejo po tem, da se 40 državnih svetnikov voli posredno, in sicer v interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupnostih po volilnih telesih (prek elektorjev).

Osemnajst članov državnega sveta je predstavnikov funkcionalnih interesov, in sicer po štirje člani delodajalcev (volijo jih gospodarske zbornice in združenja delodajalcev), delojemalcev (volijo jih reprezentativni sindikati) in predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev (volijo jih njihove poklicne organizacije), šest pa je predstavnikov negospodarskih dejavnosti. Dvaindvajset članov državnega sveta pa je zastopnikov lokalnih interesov. Izvolijo jih lokalne skupnosti. Za volitve predstavnikov lokalnih interesov se oblikuje največ 22 volilnih enot za območje ene ali več lokalnih skupnosti, s posebnim zakonom je bilo določenih 22 volilnih enot, zemljepisno, zgodovinsko in interesno zaokroženih območij. Od tega imamo na Gorenjskem dve, Kranj (volilna enota 9), v katero sodijo občine Cerklje, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki in Žiri; in Jesenice (volilna enota 10) z občinami Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. Kandidate predlagajo v občinskih svetih, prav tako tam izvolijo elektorje, ki bodo nato volili kandidate lokalnih skupnosti v državni svet. Vsaki občini pripada po eno mesto v elektorskem telesu ne glede na število prebivalcev, na vsakih dopolnjenih 5000 prebivalcev pa še po eno. Od gorenjskih občin ima največ elektorjev Kranj, 12, ostale pa po številu prebivalcev od enega do osem.

Volitve državnih svetnikov iz lokalnih vrst bodo 22. novembra, iz interesnih organizacij pa 23. novembra. Mesec dni prej pa se je iztekel rok, ko so morali volilnim komisijam oddati tako imena kandidatov kot tudi elektorjev, ki bodo volili svetnike na dan glasovanja.

V gorenjskih dveh volilnih enotah so znani naslednji kandidati za člane državnega sveta: v kranjski Alenka Bradač (Tržič), Franc Čebulj (Cerklje), Roman Kokalj (Gorenja vas - Poljane), Tine Radinja (Škofja Loka) in Igor Velov (Kranj), v jeseniški pa Časlav Ignjatovič (Bled), Leopold Pogačar (Žirovnica), Stevo Ščavničar (Jesenice) in Bogomir Vnučec (Radovljica). Nekateri občinski sveti so predlagali svoje kandidate, drugi so podprli kandidate iz drugih občin, končna odločitev o tem, koga bodo volili, pa je na elektorjih.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Mularija / četrtek, 14. april 2011 / 07:00

OŠ Marije Vere s certifikatom za kakovost

Osnovna šola Marije Vere z Duplice je kot prva izmed kamniških osnovnih šol pred dnevi tudi uradno prejela certifikat kakovosti, ki jim ga je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje podelil...

Objavljeno na isti dan


Kranj / sobota, 28. oktober 2017 / 13:24

Oskrunjen spomenik

Kranj – Ko je ta teden Marija Sajovic iz Predoselj prinesla cvetje in svečko na spominsko obeležje, na katerem je vpisan tudi njen oče Janez Šenk, ki so ga domobranci v zaporu februarja 1945 mučili...

Gorenja vas-Poljane / sobota, 28. oktober 2017 / 13:24

Prihaja nova zdravnica

Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je z Ambulanto Lah iz Medvod podpisal koncesijsko pogodbo o izvajanju zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine na območju občine.

Bled / sobota, 28. oktober 2017 / 13:24

Tomaž Rogelj novi direktor Turizma Bled

Bled – Svet zavoda Turizem Bled je na sredini seji, potem ko so prisluhnili predstavitvam vseh petih kandidatov, za direktorja za naslednje štiriletno obdobje soglasno imenoval Tomaža Roglja, ki ga...

Vodice / sobota, 28. oktober 2017 / 13:23

Pregled socialnih transferjev v Vodicah

Vodice – Nadzorni odbor Občine Vodice je opravil pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna pri določitvi transferjev posameznikov. Namen in cilj nadzora je bil preverit...

Slovenija / sobota, 28. oktober 2017 / 13:23

Letos volitve v državni svet

Volitve novih članov državnega sveta bodo 22. in 23. novembra.