Več kot dve petini finančnega premoženja prebivalstva predstavljajo gotovina in vloge pri bankah.

Prevladuje varčevanje v bankah

Približno tretjino finančnega premoženja gospodinjstev predstavljajo vloge v bankah in hranilnicah.

Predstavniki več kot sedemsto hranilnic iz 27 držav so leta 1924 na srečanju v Milanu razglasili svetovni dan varčevanja, s katerim so posameznike in gospodarske družbe opozorili na pomen varčevanja. Svetovni dan varčevanja se je v novejšem času iz komercialnih razlogov »razvlekel« na ves oktober, varčevanje pa še naprej ostaja pomembno za posameznike, banke, gospodarstvo, državo …

Po podatkih Banke Slovenije se finančno premoženje gospodinjstev povečuje iz leta v leto, lani septembra je znašalo 36,6 milijarde evrov. Primerjava zadnjih petih let kaže, da se varčevalne navade prebivalstva spreminjajo. Vloge pri bankah so od leta 2003 do septembra lani porasle z 9,3 na 12,3 milijarde evrov, delnice in drugi lastniški kapital s 5,8 na 10,1 milijarde evrov, enote in delnice investicijskih skladov z ene milijarde na 3,4 milijarde evrov, življenjska zavarovanja s 732 milijonov na 1,6 milijarde evrov, pokojninsko zavarovanje z 233 na 748 milijonov evrov, posojila s 630 na 888 milijonov evrov …

Letošnja finančna kriza je zaradi znižanja vrednosti delnic in »točk« vzajemnih skladov nekoliko spremenila sestavo finančnega premoženja gospodinjstev, vendar pa je nesporno varčevanje v bankah še vedno prevladujoča oblika varčevanja. »V Gorenjski banki sredstva občanov predstavljajo skoraj 35 odstotkov vseh virov banke, zato temu delu poslovanja namenjamo posebno pozornost. Tradicionalno medsebojno zaupanje med našimi varčevalci in banko prihaja do izraza tudi v zadnjem obdobju, ko svet pretresa t. i. finančna kriza. Vse bolj se namreč kaže, da je varčevanje v banki vrednota in prednost pred "varčevanjem" v obliki naložb v vrednostne papirje. V tej krizi, ki se odraža v padcu vrednosti tečajev na borzah, so mnogi šele spoznali, da gre pri vlaganju v vrednostne papirje za naložbo, investicijo, povezano s tveganji, in ne za varčevanje v pravem pomenu besede,« pravi Igor Poljšak, vodja sektorja poslov z občani v Gorenjski banki, in dodaja: »Za Gorenjce lahko rečem, da se varnega varčevanja že po tradiciji dobro zavedajo. To se odraža v stalnem povečevanju deleža vezanih vlog v domači valuti (evro), v banki pa to tudi ustrezno nagradimo s stimulativnimi obrestnimi merami. Z akcijo Pri nas je denar vreden več, v kateri varčevalcem že za krajše ročnosti (91 dni) ponujamo stimulativno 5-odstotno obrestno mero, smo dodali še piko na i. V oktobru, ki vsako leto poteka v znamenju svetovnega dneva varčevanja, smo začeli še z akcijo pod geslom Čas je za posebne priložnosti. Akcija bo trajala do konca leta, njen cilj je s ponudbo brezplačnih produktov (bančna kartica, izredni limit, plačilna kartica Activa-MasterCard, elektonska banka Link) pridobiti nove komitente in nagraditi obstoječe. Tako kot vsako leto bomo na zadnji delovni dan oktobra za varčevalce, ki se bodo oglasili v banki, pripravili majhno presenečenje.«

In kako je z ostalimi oblikami varčevanja oz. naložb prebivalstva? Vrednost delnic na Ljubljanski borzi je močno padla, Slovenski borzni indeks SBI 20 se je samo letos znižal za skoraj 55 odstotkov, nizki tečaji pa so lahko tudi priložnost za nakup oz. dobro naložbo. Podobno velja za vzajemne sklade, pri katerih se je vrednost »točk« (zlasti delniških skladov) v zadnjem letu znižala tudi do 66 odstotkov. Če so Slovenci v preteklosti za razliko od povprečnega evropskega vlagatelja vlagali predvsem v bolj tvegane vzajemne sklade, bodo v prihodnje prav zaradi izkušenj iz sedanje finančne krize več »posegali« tudi po manj tveganih mešanih, obvezniških in denarnih skladih. Čeprav se delež finančnega premoženja prebivalstva v pokojninskih in življenjskih zavarovanjih povečuje, je v primerjavi s povprečjem držav evro območja še zelo nizek. V prostovoljno pokojninsko zavarovanje je bilo ob koncu lanskega leta vključenih 487 tisoč ljudi, ob večji donosnosti (ta je bila lani primerljiva z obrestnimi merami za dolgoročne bančne vloge) pa bi bilo zanimanje za tovrstno zavarovanje še večje. Pri življenjskih zavarovanjih se krepijo naložbena zavarovanja, ki so vezana na enote vzajemnih skladov. Ena od možnosti za naložbo denarja so tudi plemenite kovine, na nedavnem kongresu v Ljubljani so navedli podatek, da je vrednost tone zlata od 1. januarja 2000 do 1. januarja 2008 porasla z 8,8 na 18,5 milijona evrov.

Finančno premoženje gospodinjstev

v milijonih evrov

2003

2004

2005

2006

sep.07

Gotovina in vloge

11.578

12.995

14.150

15.397

16.740

- vloge pri bankah

9.345

10.041

10.651

11.448

12.255

Vrednosti papirji (razen delnic)

594

744

512

548

492

Posojila

630

626

885

838

888

Delnice in drugi lastniški kapital

5.835

6.759

6.906

8.147

10.119

Enote in delnice invest. Skladov

1.012

1.549

1.828

2.461

3.380

Življenjsko zavarovanje

732

920

1.137

1.448

1.644

Pokojninsko zavarovanje

233

386

510

643

748

Prenosne premije in škodne rezerv.

548

565

633

655

661

Druge terjatve

1.644

1.508

1.606

1.820

1.935

Skupaj

22.806

26.053

28.167

31.959

36.607

(Vir: Banka Slovenije)

 

 

 

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

GG Plus / nedelja, 16. julij 2017 / 21:59

Vzroki in posledice

Preden mi je Marinko začel pripovedovati svojo zgodbo, me je nanjo najprej »psihično pripravil«.

Objavljeno na isti dan


Šport / torek, 28. oktober 2008 / 07:00

Bole prvič z novo ekipo

Kolesar Grega Bole odhaja med profesionalce. Podpisal je dveletno pogodbo z italijansko ekipo Team Knauf - Amica Cups. Prvo srečanje so imeli pretekli teden.

Gospodarstvo / torek, 28. oktober 2008 / 07:00

Prevladuje varčevanje v bankah

Približno tretjino finančnega premoženja gospodinjstev predstavljajo vloge v bankah in hranilnicah.

Gospodarstvo / torek, 28. oktober 2008 / 07:00

V Lonu ob mesecu varčevanja

Kranj - V Hranilnici Lon ponujajo varčevalcem vse leto različne kratkoročne in dolgoročne depozite, rentno varčevanje za dobo od pet do deset let, varčevanje plus od enega do tre...

Gospodarstvo / torek, 28. oktober 2008 / 07:00

NLB je varčevalcem ponudila Naložbeni par

Kranj - Nova Ljubljanska banka (NLB) je ponudila novo obliko varčevanja – NLB Naložbeni par, pri kateri varčevalec večino zneska veže za 13 mesecev po nespremenljivi 5,55-odstotn...

Gospodarstvo / torek, 28. oktober 2008 / 07:00

Oktobrske ugodnosti pri Poštni banki

Kranj - Pri Poštni banki Slovenije so tudi letos v oktobru, mesecu varčevanja, pripravili ugodnosti za svoje komitente. Tako so povišali obrestne mere za depozite za dobo od eneg...