Moje finance

Vprašanja - odgovori

Spoštovane bralke in bralci! Če vas karkoli zanima o osebnih financah, bomo poskušali pojasniti s pomočjo strokovnjakov. Vprašanja pošljite na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali po elektronski pošti na naslov: info@g-glas.si ,

Kolikšna je letos stopnja davka na izplačane plače?

Stopnjo davka na izplačane plače določa zakon o davku na izplačane plače. Davčna stopnja se zmanjšuje. Lani so bile mesečne bruto plače do zneska 688,53 evra neobdavčene, za višje plače pa je bila stopnja obdavčitve od 2,3 do 8,9 odstotka. Tudi letos so plače do omenjenega zneska neobdavčene, za višje pa je stopnja od 1,1 do 4,4 odstotka. Prihodnje leto davka na izplačane plače ne bo več.

Če znaša letos mesečna bruto plača zaposlenega … … je davčna stopnja

do 688,53 evra 0 %

nad 688,53 evra do 1.669,17 evra 1,1 %

nad 1.669,17 evra do 3.129,69 evra 2,3 %

nad 3.129,69 evra 4,4 %

Do kakšnega zneska so zajamčene vloge v bankah in hranilnicah za primer, če gre banka oz. hranilnica v stečaj?

Na podlagi zakona o bančništvu, sklepa o sistemu zajamčenih vlog in skladno z direktivo Evropske skupnosti o jamstvenih shemah v takem primeru za izplačilo vloge pri banki ali hranilnici s sedežem v Sloveniji jamčijo druge banke in hranilnice. Zajamčena je neto vloga do višine 22.000 evrov, pri tem pa je neto vloga stanje vseh vlog, zmanjšano za obveznosti stranke do banke. Zajamčena vloga se izplača v treh mesecih od začetka stečajnega postopka. Jamstvo ne velja za vloge drugih bank in finančnih družb, vloge, povezane s posli, zaradi katerih je bil imetnik vloge pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja, za vloge držav, občin in centralnih bank, vloge članov uprave in nadzornega sveta banke in njihovih ožjih družinskih članov, vloge delničarjev banke, ki imajo najmanj 5-odstotni delež v kapitalu banke ali v glasovalnih pravicah, vloge velikih oz. srednjih gospodarskih družb in še za nekatere druge primere.

oboje z oznako (Osebne finance).

Kako so letos obdavčene obresti na denarne depozite v bankah in hranilnicah

Davek od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji, plačajo le tisti, ki so na leto imeli več kot tisoč evrov obresti. Za lani so bile obresti nad tem zneskom še obdavčene po 15-odstotni davčni stopnji, letos pa bodo že po 20-odstotni stopnji. Napoved za odmero dohodnine od obresti je treba vsako leto vložiti do 28. februarja. Obdavčitev obresti je ceduralna, to pomeni, da se obdavčujejo kot samostojni dohodek in da se ne vključujejo v letno davčno osnovo za dohodnino.

Kaj je efektivna obrestna mera (EOM)?

Banke in hranilnice morajo na podlagi zakona o potrošniških kreditih od 1. marca 2001 v oglasih in ponudbah za posojila navesti informacijo o efektivni obrestni meri (EOM), na podlagi katere se posojilojemalci lažje odločajo, katera ponudba je (naj)ugodnejša. Efektivna obrestna mera so skupni stroški posojila, ki vključujejo poleg pogodbene obrestne mere še druge stroške, ki jih mora posojilojemalec poravnati. Med takšne stroške sodijo stroški odobritve in zavarovanja posojila, provizije, takse, »odvisni stroški« in podobno. Če pri najetju posojila ni dodatnih stroškov, je efektivna obrestna mera enaka pogodbeni obrestni meri.

Koliko je delnica kranjske Save v zadnjih treh letih pridobila na vrednosti?

Delnica Save kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Njen enotni tečaj je 28. februarja 2005 znašal 190,50 evra, leto kasneje je bil tečaj nekoliko nižji, 176,81 evra. V naslednjih dveh letih se je njena vrednost več kot potrojila. 28. februarja lani je bila vredna 238,29 evra, letos 29. februarja pa že 560,39. Tečaj je bil že tudi krepko čez 600 evrov.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Pisma bralcev / torek, 28. februar 2012 / 07:00

Knjižnica v Naklem – odgovor

Gorenjski glas je v petkovi izdaji 17. februarja 2012 v rubriki Prejeli smo objavil pismo g. Marjana Babiča, predsednika OO SLS Naklo, z naslovom Knjižnica v Naklem. Očitno je g. Babič s svojim p...

Objavljeno na isti dan


GG Plus / petek, 19. januar 2007 / 06:00

Sedmica: Švica pod Karavankami

V ponedeljek, ko se je iz obtoka pred evrom umaknila nacionalna valuta in so bile oči evropske javnosti zazrte v Ljubljano, se je za Slovenijo čas za trenutek ustavil. Po pisanju Tonet...

GG Plus / petek, 19. januar 2007 / 06:00

Glavni krivec "večni nezadovoljnež"

Vse zadeve v zvezi s projektoma Platon in ISOFOV so zakonite in pregledne, je na sestanku zaposlenih v sredo zatrdil dekan fakultete za organizacijske vede dr. Robert Leskovar.

GG Plus / petek, 19. januar 2007 / 06:00

Med sosedi 21

Osrednji dogodek, pomemben za Slovence v zamejstvu, je bil torkova prva seja sveta za Slovence v zamejstvu v Ljubljani, ki jo je vodil predsednik vlade Janez Janša. Svet je...

GG Plus / petek, 19. januar 2007 / 06:00

Reci mi kar Ana

Takrat nisem vedela, da se pred menoj začenjajo najbolj kruti in težki meseci življenja ...

GG Plus / petek, 19. januar 2007 / 06:00

Iz starih časov: Lan za prejo

Ker se zdi, da je Gorenjski glas edini (?), ki še neguje starodavno tradicijo preje, ne bo napak, če o njej zapišemo še katero. »Pred kakimi sto leti in še preje se je vsa gorenjska stra...