Razgrnili so dokument za Livado Žovšče

Občinski svetniki v Škofji Loki so med drugim tokrat obravnavali dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Livada Žovšče, ki je od petka naprej javno razgrnjen.

Na območju Livada Žovšče naj bi na šestih hektarjih zemljišč gradili 65 eno- ali dvostanovanjskih hiš, predvidena je tudi faznost gradnje. Na eno od zemljišč bo umeščeno otroško igrišče. Ker gre za močvirnat teren, so izdelali tudi strokovno podlago za ureditev zalednih voda z jarkom, ki bi jih speljali v bližnji vodotok.

Škofja Loka – V letu 2005 so se lastniki začeli pripravljati na postopek, leta 2011 pa je bil sprejet sklep o začetku postopka, ki ga sicer vodijo lastniki sami, občinska uprava pa koordinira pripravo OPPN in je nekakšen mediator. Želja občine je, da se to območje končno uredi in lastniki lahko gradijo stanovanjske hiše, so poudarili na seji občinskega sveta v Škofji Loki. Izvedli so tudi urbanistično delavnico in na osnovi tega je prišlo do priprave gradiva. Na območju Livada Žovšče naj bi gradili 65 eno- ali dvostanovanjskih hiš, predvidena je tudi faznost gradnje. To območje meri šest hektarjev, poleg gradnje individualnih hiš ga bodo tudi komunalno opremili. Na eno od zemljišč bo umeščeno otroško igrišče. Ker gre za močvirnat teren, so izdelali tudi strokovno podlago za ureditev zalednih voda z jarkom, ki bi jih speljali v bližnji vodotok. Pripravljavci dokumenta, ki so ga svetniki soglasno potrdili, so tudi pojasnili, da je bila za to območje narejena komasacija zemljišč, zaradi česar je bilo treba sklepati kompromise, lastniki pa so v zvezi s tem podpisali potrebna soglasja.

Od 22. junija do vključno 27. julija je sedaj dokument na ogled javnosti na javni razgrnitvi na Občini Škofja Loka, in sicer vsak dan v poslovnem času občine, javno je dostopen tudi na občinski spletni strani. V času javne razgrnitve bo 28. junija ob 17. uri organizirana javna obravnava v veliki sejni sobi na Upravni enoti Škofja Loka, vse do 27. julija pa lahko ljudje na dokument dajejo svoje predloge in pripombe.

Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu. Vanje so vključene pobude občanov, ki jih je 32 delno ali v celoti upoštevanih. Dokument med drugim vključuje nekatere občinske podrobne prostorske načrte. Nekateri so bili že izvedeni in se ukinejo, tako lokacijski načrt za Poljansko obvoznico, občinski lokacijski načrt za Grenc in zazidalni načrt za naselje Pod Plevno. Nekatere bodo nadomestili izvedbeni pogoji (OPPN za jedro Stare Loke, nekdanje Jelovice in dvorec Visoko), vključijo pa se na novo veljavni načrti za severno obvoznico in stanovanjsko gradnjo v Retečah.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Tržič / četrtek, 24. september 2009 / 07:00

Sprti tržiški svetniki

Tržič - Dogajanje na septembrski seji občinskega sveta v Tržiču je potrdilo, da je nekaj narobe z odnosi v svetniški skupini SDS. Anton Šuštar namreč ni hotel vstati, da b...

Objavljeno na isti dan


Škofja Loka / četrtek, 28. junij 2018 / 22:16

Manj za vrtec in poplavno zaščito

Škofja Loka – Junijska seja občinskega sveta v Škofji Loki je štela kar 21 točk dnevnega reda, med katerimi je bil tudi rebalans letošnjega proračuna. Prerazporejajo se znatna sredstva na račun ure...

Škofja Loka / četrtek, 28. junij 2018 / 22:16

Razgrnili so dokument za Livado Žovšče

Občinski svetniki v Škofji Loki so med drugim tokrat obravnavali dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Livada Žovšče, ki je od petka naprej javno razgrnjen.

Kranj / četrtek, 28. junij 2018 / 22:15

Pomemben korak do gradnje tribun

Kranjski mestni svetniki so s sprejetjem odloka o javno-zasebnem partnerstvu naredili pomemben korak za izgradnjo športnega parka z novimi tribunami. Obeta se tudi gradnja novega naselja Ob Savi.

Razvedrilo / četrtek, 28. junij 2018 / 22:15

Zgodbe kreativnih upov dizajna

Mladi kreativni upi Fakultete za dizajn so se prek zgodb in idej poklonili literatu Ivanu Cankarju z razstavo Design Explosion. V Hiši za dizajn managment in inovacije si lahko do konca poletja ogl...

Kultura / četrtek, 28. junij 2018 / 22:14

Najboljše še za zaključek

V Glasbeni šoli Kranj so s slavnostnim koncertom Mladinskega pihalnega orkestra s solisti ter podelitvijo pohval in nagrad učencem v sredo na Brdu zaključili letošnje šolsko leto.