Izredni nadzor v Vodicah

Na današnji redni seji občinskega sveta v Vodicah se bodo svetniki med drugim seznanili s poročilom o opravljenem izrednem nadzoru zaradi domnevno sporne menjave parcel v lasti Občine Vodice.

Ob izrednem nadzoru glede menjave parcel leta 2007 je nadzorni odbor Občine Vodice podal pozitivno mnenje s pridržkom.

Vodice – Nadzorni odbor Občine Vodice je v izrednem nadzoru razsodil, da ne razpolaga z zadostnimi informacijami, da bi podal mnenje, ali je v primeru menjave parcel Ob grabnu v Vodicah leta 2007 res prišlo do oškodovanja Občine Vodice.

Leta 2007 je Občina Vodice z menjalno pogodbo zamenjala parceli 83/24 in 79/38, ki se v naravi stikata, za parceli, ki sta bili prej v lasti Stanislava Blažiča. Gre za dva ločena sadovnjaka v velikosti 242 in 325 kvadratnih metrov. Blažič je z menjavo dobil parceli površine 526 kvadratnih metrov, kar pomeni, da je na takšni površini možna gradnja, medtem ko sta parceli, ki ju je pridobila občina, nezazidljivi. Ker je bila vrednost Blažičevih zemljišč višja od občinskih, je občina plačala razliko v vrednosti 4600 evrov.

Ugotovljene nepravilnosti

Zaradi domnevno nepravilnega ravnanja je bila lanskega junija na Komisijo za preprečevanje korupcije vložena prijava kaznivega dejanja in oškodovanja premoženja, ki jo je ta odstopila v pregled nadzornemu odboru Občine Vodice.

Nadzorni odbor je ugotovil, da je občina napačno evidentirala poslovni dogodek. Poleg tega, kot so zapisali v poročilu, ene izmed parcel v menjavi ni bilo navedene v programu razpolaganja z občinskim premoženjem, zaradi česar se postavlja vprašanje ali je imel takratni župan Brane Podboršek ustrezna pooblastila za sklenitev menjalne pogodbe. Občina tudi ni poročala o pridobitvi omenjene parcele, v poročilu o realizaciji letnega programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2007 je namreč izmed štirih parcel, ki so bile predmet pogodbe, navedla le tri, sporne parcele številka 85/9 pa ne.

V pojasnilu, ki ga povzema poročilo nadzornega odbora, na občini pojasnjujejo, da je bila menjava potrebna, saj je omogočala zaokrožitev območja pozidave v skupni površini 5.725 kvadratnih metrov oz. 26 parcel v današnji stanovanjski soseski Ob grabnu. Leta 2009 je občina vseh 26 parcel, vključno s pridobljenima, z menjalno pogodbo prodala. Čeprav cenitev ni bila izvedena v skladu z uredbo in mednarodnimi standardi, vendar nadzorni odbor ni zaznal negospodarnega ravnanja pri prodaji.

Nadzorni odbor je zaradi vsega navedenega izdal pozitivno mnenje s pridržkom, dodatnih ukrepov pa ne predlaga, ker so vsi posli že zaključeni.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Škofja Loka / torek, 26. maj 2015 / 13:05

Loški glas, št. 5

Loški glas, 26. maj 2015, št. 5

Objavljeno na isti dan


Kranj / nedelja, 12. avgust 2007 / 07:00

Občina bo poskrbela za brezdomce

Kranj - V prostorih hiše na Sejmišču 4 v Kranju bo zavetišče za brezdomce z razdelilnico hrane in center za odvisnost s stanovanjsko skupino. V hiši bo bivalo do trideset brezdom...

GG Plus / nedelja, 12. avgust 2007 / 07:00

Spremembe pri učencih so že zdaj neverjetne

Osnovna šola Preserje pri Radomljah bo septembra postala prva Glasserjeva kakovostna šola pri nas in v Evropi. Za kakšne spremembe v vzgoji in izobraževanju gre, smo vprašali pobudnico projekta, ravna...

GG Plus / nedelja, 12. avgust 2007 / 07:00

Priložnosti za vse

Elena Pečarič, 36 let, se bori za neodvisno življenje invalidov in s tem za višjo kakovost njihovega življenja, to pa se da v praksi zagotoviti z uveljavitvijo osebne asistence, prilagojene potrebam u...

Gospodarstvo / nedelja, 12. avgust 2007 / 07:00

Za petino večji dobiček

Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) Ljubljana je v prvem poletju ustvarila 7,4 milijona evrov dobička po obdavčitvi, kar je petina več kot v enakem lanskem obdobju.

Radovljica / nedelja, 12. avgust 2007 / 07:00

Najdišče v Mošnjah bodo zaščitili

Družba za avtoceste (Dars) je pripravljena zaščititi dragoceno arheološko najdišče v Mošnjah, vendar le ob zagotovilu, da ga bodo pristojni uredili za ogled.