Prejeli smo: Novelacija razvojnega programa

Komisija za razvoj občine je decembra 2007 začela pripravljati novelacijo razvojnega programa za obdobje 2007 do 2013. Razvojni program za omenjeno obdobje je bil sicer že sprejet na občinskem svetu v letu 2006, a ker se potrebe spreminjajo, jim sledi tudi razvojni program občine.

Občina je v decembru 2007 pozvala vse proračunske uporabnike, da naj posredujejo predloge za rebalans proračuna za leto 2008 in posebej tudi razvojne projekte za obdobje od leta 2009 do leta 2013. Komisija za razvoj je predloge pregledala in ugotovila, da je za leto 2008 prejela kar za 32 milijonov evrov predlogov razvojnih projektov, kar veliko presega proračunske zmožnosti. Prihodki proračuna za leto 2008 so ocenjeni na 19,5 milijona evrov, od tega pa je za investicijske projekte namenjeno približno 50 odstotkov, preostala polovica pa se porabi za vrtce, šole, socialno pomoč … Iz navedenega je razvidno, da bo pri naboru projektov za leto 2008 potrebno predlagati faznost ali zamik izvedbe nekaterih projektov, na kar so bili proračunski uporabniki že opozorjeni, saj mora biti predlog rebalansa uravnotežen (prihodki enaki odhodkom).

Komisija za razvoj se je tudi že seznanila s predlogi projektov za obdobje 2009 do 2013. Ker pa je razvojni program zelo pomemben dokument, si želimo čim več predlogov in tudi različnih pogledov, predvsem pa mnenja ljudi, ki na nekem območju živijo. Širša komisija je zelo široko sestavljena, saj je v njej več kot 20 članov. Poleg tega smo se odločili, da se želimo s problemi in možnostmi za razvoj seznaniti tudi na terenu. Župan Janko S. Stušek, podžupana Primož Jeglič in Jože Rebec ter občinska uprava smo obiskali vse krajevne skupnosti v naši občini. Na teh srečanjih smo govorili o glavnih problemih, ki jih je potrebno reševati prioritetno, in o smereh razvoja, ki jih vidijo krajevne skupnosti, predstavili pa smo jim tudi usmeritve občine. Govorili smo o možnostih razvoja, pojasnjevali morebitne nejasnosti in odgovarjali na vprašanja članov krajevnih skupnosti. Projekte je treba vrednostno oceniti in terminsko razporediti do leta 2013. Krajevne skupnosti, ki svojih predlogov še niso terminsko razporedile oz. ovrednotile, bodo predloge do konca aprila znova poslale občinski upravi. Predstavniki občine smo krajevne skupnosti seznanili, da bo novelacija razvojnega programa pripravljena v maju, in predvideno je, da bo takrat tudi sprejeta na občinskem svetu.

Splošna ocena je bila, da so takšni obiski zelo koristni in lahko pripomorejo k hitrejšemu razvoju tako krajevnih skupnosti kot tudi občine kot celote.

Načrt razvojnih programov je podlaga za pripravo proračuna in kot tak tudi glavni dokument, ki jasno kaže, v katero smer bo šel razvoj občine. Zato vas bomo, drage občanke in občani, tudi v prihodnje obveščali o delu komisije ter vam seveda tudi predstavili novelacijo razvojnega programa.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Razvedrilo / četrtek, 24. september 2020 / 10:03

Naj polka Gorenca 2020

Lani je naziv naj polka Gorenca 2019 osvojila Ljubezen je lepa ansambla Viharnik. Počasi pa se začenja izbor za naj polko Gorenca 2020.

Objavljeno na isti dan


Splošno / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Napotki policije za varnost med prazniki

Bližata se praznika 27. april - dan upora proti okupatorju, in 1. maj - praznik dela.

Splošno / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Posluh za krajevne skupnosti

"Z dveletnim proračunom imajo predsedniki krajevnih skupnosti večji pregled nad denarjem, lažje spremljajo in načrtujejo naložbe, bolj so motivirani za delo," pravi Bojan Homan, kranjski podžupan, pos...

Splošno / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Prejeli smo: Novelacija razvojnega programa

Komisija za razvoj občine je decembra 2007 začela pripravljati novelacijo razvojnega programa za obdobje 2007 do 2013. Razvojni program za omenjeno obdobje je bil sicer že sprejet na občinskem svetu v...

Radovljica / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Ureditev Šercerjeve ulice

V zadnji številki Deželnih novic so radovljiški krajani s Šercerjeve ulice občinski upravi zastavili več vprašanj o prometni ureditvi te ulice, na katera na kratko odgovarjamo.

Radovljica / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Festival Avsenik letos prvič v Begunjah

Ob 55-letnici Avsenikove glasbe bo avgusta letos v Begunjah program prireditev Festival Avsenik 2008.