Jezni zaradi kanalizacije

Stanovalci Mačkovega naselja in dveh stanovanjskih blokov na Pipanovi cesti od Občine Šenčur terjajo čim hitrejšo sanacijo neurejenega kanalizacijskega sistema, zaradi katerega jim pogosto poplavlja kleti.

Šenčur – Stanovalci Mačkovega naselja in Pipanove ceste so pred kratkim na šenčurskega župana Mira Kozelja ter občinske svetnice in svetnike naslovili pismo, v katerem zahtevajo, da Občina takoj pristopi k sanaciji neurejenega kanalizacijskega omrežja na njihovem območju, sicer bodo primorani poiskati pravno pomoč. Kot so opozorili, je Občina oziroma pred njenim na­stankom že Krajevna skupnost Šenčur z njihovimi težavami zaradi kanalizacijskega omrežja, ki je na njihovem območju v nasprotju z lokacijskim dovoljenjem in s projektom zgrajeno skupno za meteorne vode in fekalije, seznanjena že od leta 1990, a pereč problem že vsa leta neuspešno rešuje »oziroma ga ignorira kljub večkratnim urgencam«.

Junija lani, ko so v neurju meteorne vode, onesnažene s fekalijami, ponovno večkrat zalile njihove kleti, so se na sestanku s predstavniki Občine in Komunale Kranj dogovorili, da bo Občina naročila izdelavo projektne dokumentacije za ločitev sistemov fekalne in meteorne kanalizacije in gradnjo vnesla v svoje načrte razvojnih programov. Ker do sedaj o izvedenih aktivnosti Občine še niso bili seznanjeni, prizadeti stanovalci terjajo jasne odgovore. Opozarjajo tudi na problem neurejenega odvodnjavanja meteornih voda z javnih površin in cest, kjer ni ponikovalnic, zato se te stekajo v mešani kanalizacijski sistem. Obenem od Komunale Kranj terjajo, da v skladu z dano zavezo pregleda še devet stanovanjskih hiš na Velesovski cesti v Šenčurju, ki naj ne bi imele ustrezno urejenega odvajanja meteornih voda oziroma naj bi se te z njihovih dvorišč in streh stekale kar v javno kanalizacijo. Že doslej je sicer ugotovljeno, da je v Sajevčevem naselju enajst stanovanjskih hiš, ki imajo meteorno vodo s streh napeljano v kanalizacijski sistem, dve pa v Mačkovem naselju.

Vodja oddelka za prostorsko in komunalno dejav­nost Aleš Puhar je že po lanskem neurju razložil, da obravnavani problem izvira iz leta 1982, ko so v Mačkovem naselju namesto ločenega zgradili mešani fekalni in meteorni kanalizacijski sistem. Od nastanka nove občine v letu 1995 je Občina Šenčur po njegovih besedah v ureditev kanalizacijskega sistema vložila že kar nekaj denarja. Ob večjih nalivih pa še vedno nastane problem, ker je meteorna voda s kar nekaj cest in dvorišč na tem območju speljala v to kanalizacijo. Komunala Kranj, ki vodi evidenco, je v preteklosti že pozivala lastnike, naj stanje sanirajo, na terenu je bil tudi že sanitarni inšpektor.

»Po sestanku s prizadetimi krajani 18. junija lani smo že pridobili ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije, 6. novembra smo naročilo oddali podjetju Planing biro Kranj. Projekt je v izdelavi in bo končan v letošnjem letu. Pred tem smo preverili možnost takojšnje prevezave blokov na ločen kanalizacijski sistem v bližini, pa to tehnično ni izvedljivo oziroma se bo reševalo z navedenim projektom. Nadalje je upravljavec Komunala Kranj poslal dopis vsem stanovalcem v naselju, ki odvajajo meteorne vode v mešani sistem. Na podlagi prejetih odgovorov nekaterih lastnikov in ponovni preverbi s strani upravljavca bo zoper kršitelje podana prijava na inšpekcijsko službo. Jeseni lani smo pri objektu Pipanova cesta 78 postavili tudi dodatno ponikovalnico,« je Puhar odgovoril na zadnje očitke stanovalcev Mačkovega naselja.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Jesenice / sobota, 26. maj 2018 / 08:46

Gorenjska potrebuje novo regijsko bolnišnico

Kje naj bi stala nova gorenjska bolnišnica, še ni znano, naj bi pa imela šeststo postelj, stala pa naj bi skoraj dvesto milijonov evrov.

Objavljeno na isti dan


Radovljica / četrtek, 12. julij 2007 / 07:00

Občina pomaga staršem ob rojstvu otroka

Radovljica - Starši s stalnim prebivališčem v radovljiški občini lahko ob rojstvu otroka uveljavljajo občinsko denarno pomoč, ki od junijske uveljavitve novega pravilnika znaša 1...

GG Plus / četrtek, 12. julij 2007 / 07:00

Pogled z motorja

Doživljanje prostora in časa, pa tudi vremena je z motorja čisto nekaj drugega kot z udobnega sedeža v avtomobilu. Je bolj neposredno, daje občutek večje svobode in neodvisnosti, motorist in tudi njeg...

GG Plus / četrtek, 12. julij 2007 / 07:00

Sedmica: V šolo po izobrazbo

Za slovensko politično resničnost je simptomatično, da vsaka oblast pusti v izobraževalnem sistemu svoj pečat. Znotraj konteksta je še zlasti na udaru osnovnošolski sistem, v katerem je domal...

Kultura / četrtek, 12. julij 2007 / 07:00

Poklon umetniški keramiki

V ateljeju zakoncev Nika in Barbe Štembergar Zupan v Vogljah je potekala 2. mednarodna kolonija umetniške keramike.

Kultura / četrtek, 12. julij 2007 / 07:00

Razigrana godala

Glasbo dveh violin, viole in violončela so predstavili Jelena Ždrale, Matjaž Sekne, Klemen Bračko in Klemen Hvala, kot posebna gostja večera pa je v vlogi vokalne solistke nastopila še Neža Trobec Ter...