Asfaltna baza naj bi se preselila iz Porebra v Naklem (na fotografiji) v Gačo. (Foto: Tina Dokl)

Bojijo se vplivov na okolje

Zaključena je javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gača, kamor naj bi Gorenjska gradbena družba preselila asfaltno bazo.

Pri upravi občine Naklo so pojasnili, da se bodo do vsake pripombe oziroma predloga opredelili, načrtovalec bo zatem dopolnil osnutek, pridobili bodo mnenja soglasodajalcev, potem bo šel OPPN Gača v sprejem na občinski svet.

Naklo - Od šestega marca do osmega aprila je potekala javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Gača v bližini Podbrezij, kamor naj bi Gorenjska gradbena družba preselila asfaltno bazo iz Podrebra. Lokacija se najbolje vidi z avtoceste, z viadukta Peračica v smeri proti Kranju, desno v brežini na koncu ljubenskega polja. Vse pripombe in predlogi še niso pregledani, za zdaj se najbolj kaže dvoje: strah pred negativnimi vplivi na okolje in strah pred močno povečanim prometom, predvsem tovornim.

Območje OPPN Gača je tudi v vplivnem območju vasi Ljubno v občini Radovljica. Župan Ciril Globočnik zahteva, da se območje OPPN razširi tako, da se vidni in drugi vplivi proizvodnega območja na sosednje gozdne, kmetijske in rekreacijske površine v občini Radovljica zmanjšajo na minimum ter da se načrtuje sanacija potoka Lešnica. Opozarja, da bi hidrološka – hidravlična študija morala biti narejena pred javno razgrnitvijo, da je renaturacijo potrebno izvesti pred gradnjo kateregakoli objekta, da bi morala biti čistilna naprava natančneje opredeljena, in zato pričakuje, da bo OPPN razširjen in v tem delu znova javno razgrnjen. Ena od pripomb se nanaša tudi na dograditev odpraševalne naprave v asfaltni bazi, na kar opozarja tudi Anton Grašič, občinski svetnik v občini Naklo in prebivalec Gobovc. Grašič navaja, da v OPPN ni opredeljeno vplivno območje, ki sega tudi v vas Gobovce. Piše, da je treba deponijo in silose nadkriti, investitor pa naj se zaveže, da bo na odvodnike odpadnih plinov namestil merilne naprave. Glede na predviden povečan promet skozi Gobovce predlaga izgradnjo pločnika za pešce skozi vas.

Lovska družina Dobrča zahteva, da se v gradbeno dovoljenje vriše nasip, ki mora potekati po celotni dolžini Lešnice in da je treba sprejeti ukrepe proti svetlobnemu onesnaževanju, kompleks pa ograditi z žično ograjo. Podobna so pričakovanja Gorenjskega ekološkega društva. V Društvu za zdravo življenje in okolje Naklo poudarjajo, da se mora investitor absolutno držati vseh okoljevarstvenih predpisov. Društvo je na ministrstvo za kmetijstvo in okolje vložilo prošnjo za pridobitev statusa stranskega udeleženca v postopkih pridobivanju dovoljenj za gradnjo industrijskih objektov v občini Naklo. Prebivalec Podbrezij pa opozarja, da se bo kakovost življenja Podbrežanov poslabšala, da bosta omejeni raba prostora narave in možnost biološke pridelave sadja in zelenjave, cena nepremičnin se bo znižala. Povečal se bo pretok vozil in hrup.

Žiberna pojasnjuje

Branko Žiberna, direktor Gorenjske gradbene družbe, je pojasnil, da je zračne linije od bodoče asfaltne baze do prvih hiš v Ljubnem kilometer, do Podbrezij pa približno 800 metrov. »Načrtovana asfaltna baza bo zelo moderna in bo vplivov na okolje manj, kot pričakujejo ljudje. Vplivi bodo bolj v smislu prašenja, tudi naše aktivnosti gredo v smeri pokritja in mokrenja objektov. Promet bo šel direktno v Gačo in ga ne bo bistveno več, morda bosta le dve cisterni več na dan, vendar ne skozi Gobovce. Kot pa veste, so nam dovoljenje za promet skozi Podbrezje prepovedali že pred časom. Projekt sanacije potoka Lešnica je pripravljen, delamo ga izven OPPN. V varovalnem pasu bomo naredili nasip in ga zasadili s smrekami, pogled tudi iz smeri Ljubnega bo bistveno manjši, kot je sedaj. Nasip bo obenem zvočna bariera. Dokler ne bo kanalizacije, bomo imeli svojo čistilno napravo. Merjenje emisij je zahtevno že zdaj v asfaltni bazi v Podrebru, meritve delamo po predpisanih normativih in standardih,« je povedal Žiberna.

Gorenjska gradbena družba je pred tremi leti izdelala načrt za novo asfaltno bazo, a se je zavleklo pridobivanje dokumentov in predvidenega obratovanja letos po vsej verjetnosti še ne bo. Naložba bo stala čez 10 milijonov evrov, skoraj polovico denarja so zagotovili iz lastnih sredstev, za drugo so najeli kredit. »Računamo, da bomo investicijo pokrili z naseljem, ki ga bomo gradili na lokaciji stare asfaltne baze. To je strategija, bolj kot bomo zavlačevali, večji bodo stroški,« je še izpostavil Žiberna in še dodal: »To ni samo investicija Gorenjske gradbene družbe, ampak tudi občine Naklo in okoliških prebivalcev, da se umaknemo iz Podrebra. Tudi hrup iz sedanje asfaltne baze je bistveno manjši, kot ga prebivalcem povzroča avtocesta, ki gre praktično med hišami. Zastopim občane, imajo svoje želje, vendar pričakujem od njih tudi razumnost.«

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kultura / nedelja, 27. maj 2012 / 07:00

Slovenski zbor iz Argentine

Škofja Loka - Konec maja in v prvih junijskih dneh se bo v Sloveniji mudil Mešani pevski zbor San Justo iz Buenos Airesa...

Objavljeno na isti dan


GG Plus / sreda, 2. maj 2018 / 19:26

Za družbenoodgovorno gospodarjenje

Razloga za pogovor z Viktorjem Žakljem sta vsaj dva. Prvi je ta, da je minilo že 30 let od prve Glasove preje. Zgodila se je v Kranju, 25. marca 1988, pogovor je vodil Viktor Žakelj, njegov gost je bi...

Kronika / sreda, 2. maj 2018 / 19:22

Umiril se je v policijskem pridržanju

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v petek do streznitve pridržali moškega, ki je pod vplivom alkohola na javnem kraju kršil javni red, umiril pa se ni niti ob njihovem prihodu. Zoper Škofjeloč...

Kronika / sreda, 2. maj 2018 / 19:22

Kradel parfume in oblačila

Kranj – Gorenjski kriminalisti so kazensko ovadili moškega, za katerega so prepričani, da ima na grbi vsaj tri premoženjske delikte na območju Škofje Loke. Marca naj bi tako v dveh trgovinah ukrade...

Kamnik / sreda, 2. maj 2018 / 19:22

Razdelili so jim balkonsko cvetje

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je prebivalcem ožjega mestnega središča Kamnika brezplačno razdelil sadike balkonskega cvetja.

Radovljica / sreda, 2. maj 2018 / 19:21

Posadili nova drevesa

Radovljica – Udeleženci programa PUM, ki deluje v okviru Ljudske univerze Radovljica, so pred nedavnim osemnajst posušenih platan na Vurnikovem trgu zamenjali z novimi. Akcija, ki so jo izpeljali v...