Jože Knavs

Elektrika z ekološkim prizvokom

Poslovni odjemalci Elektra Gorenjska so lani porabili za 15 odstotkov manj električne energije, odstotek gospodinjstev pa si je lani izbral drugega dobavitelja.

Kranj – Leto 2009 je bilo nedvomno prvo, ko se je spričo razmer, ki so nastale zaradi gospodarske krize, postavilo tudi vprašanje možnosti pocenitve električne energije. Tega nismo dočakali niti ne razrešitve odprtih vprašanj uveljavljanja bolj prostega trga in drugačne organiziranosti elektrodistribucije. Predsednika uprave Elektro Gorenjska Jožeta Knavsa smo povprašali o poslovanju v tem letu.

Lani spomladi, potem ko ste uveljavili že drugo podražitev električne energije in se je gospodarska kriza že povsem razmahnila, je prišlo do pomembnega preobrata: cene električne energije so začele na svetovnih borzah strmo padati, v Sloveniji smo dobili s ponudbo GEN-I, prvo pravo alternativo za preskrbo s cenejšo energijo. Pri EG ste se na to odzvali s paketom Porabim, kar rabim, in obljubljali najugodnejšo ponudbo. Kakšen je bil odziv? Koliko uporabnikov vas je zapustilo?

»Paketa Porabim, kar rabim, in Vedno porabim, kar rabim, ki smo ju oblikovali v lanskem letu za gospodinjske odjemalce, sta požela zelo veliko zanimanja. Z odzivom več kot 6500 odjemalcev, ki so se odločili za paket, smo zelo zadovoljni, saj je presegel naša prvotna pričakovanja.

Z močnim upadom cen na trgih z električno energijo je postala prodaja električne energije gospodinjstvom zanimiva tudi za druge ponudnike zunaj tradicionalnih distribucijskih podjetij. Vendar je razlika za povprečnega porabnika zelo nizka, tako da se je relativno malo odjemalcev odločilo za zamenjavo dobavitelja. Število prestopov odjemalcev se giba na ravni enega odstotka. Že v letošnjem letu pripravljamo ponudbo novih privlačnih paketov, ki bodo imeli predvsem ekološki prizvok, tako da tudi na tem segmentu pričakujemo v prihodnjih letih pozitiven trend.«

Kot ste tedaj dejali, pa so spremenjene razmere zahtevale tudi nova pogajanja o cenah z dobaviteljem HSE. Vam je takrat uspelo iztržiti ugodnejše cene?

»Skupina HSE je naš dolgoletni partner in strateški dobavitelj električne energije. V lanskem letu, ki ga je zaznamoval upad prodaje, nas je podprl v obliki znižanja stroškov odstopanj, ki so posledica razlik med zakupljenimi in dejansko prevzetimi količinami. Skupaj smo reševali tudi težave nekaterih večjih odjemalcev, ki so zakupili električno energijo v času visokih cen.«

Že novembra 2008 ste uporabnikom ponudili paket e-storitev z določenimi ugodnostmi. Kakšen je bil odziv? Koliko uporabnikov uporablja te storitve?

»Spletno aplikacijo v tem trenutku aktivno uporablja več kot šest tisoč odjemalcev. Odziv je bil izredno pozitiven, saj aplikacija pomaga odjemalcu pri načrtovanju mesečnega plačilnega prometa: vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi, pregled bremenitev in plačil, kopije računov, dinamiko porabe in informativne izračune porabljene električne energije …«

Pri vseh spremembah in novostih v lanskem letu ste poudarjali tudi pomen varčevanja in celo pomagali pri tem. So bili morda opazni tudi rezultati?

»Ozaveščanje in spodbujanje odjemalcev k učinkoviti rabi električne energije je naša stalna naloga. Tako s ponujanjem takih storitev kot tudi programov. Lani maja smo ob lansiranju varčevalnega programa Porabim, kar rabim, odjemalcem, ki jim bo letno uspelo privarčevati več kot deset odstotkov električne energije, obljubili nagrado za trud, in sicer dobropis v vrednosti deset evrov. Obračun bo izveden junija, takrat bomo lahko točno vedeli, koliko odjemalcev je aktivno prispevalo k učinkovitejši rabi.«

Gospodarska kriza je močno vplivala tudi na porabo poslovnih uporabnikov. Po podatkih za februar lani celo za trideset odstotkov. Kakšno je stanje pri tej porabi danes?

»Vsekakor je gospodarska kriza močno prizadela poslovne porabnike, posledično tudi naše podjetje. Poraba se je v lanskem letu pri poslovnih odjemalcih znižala za približno 15 odstotkov, bodisi zaradi manjše proizvodnje bodisi zaradi finančnih težav, ko so podjetja prenehala poslovati zaradi likvidacije ali stečaja. Letos planiramo na področju prodaje električne energije poslovnim odjemalcem količinsko povečanje in prodajo električne energije v tujino.«

Kako je EG zaključil lansko poslovno leto in v kolikšni meri ste uresničili načrt investicij?

»Lani smo poslovali sorazmerno uspešno. Ustvarili smo 1,7 milijona evrov dobička pred davki, kar je za 70 odstotkov več kot leto poprej. Dobiček je bil ustvarjen na segmentu prodaje, pri upravljanju in vzdrževanju omrežja pa je bilo slabše kot v letu 2008. Tudi lani je segment prodaje električne energije gospodinjstvom prinesel izgubo.

Gospodarska recesija je vplivala tudi na poslovanje našega podjetja. Posledično smo v lanskem letu pripravili rebalans letnega investicijskega načrta in ga uresničili v višini 17 milijonov evrov. Kljub slabši investicijski sposobnosti pa smo zaključili dva pomembna projekta: odprli smo novo razdelilno transformatorsko postajo v Železnikih, ki predstavlja začetek gradnje tako imenovane gorenjske energetske zanke med Bohinjem in Železniki. Vse leto smo izvajali vzdrževalna in obnovitvena dela na distribucijskem omrežju. Moram poudariti, da je naše distribucijsko omrežje najbolj zanesljivo omrežje v Sloveniji, kar se je lani pokazalo ob havarijah, ki so jih utrpela druga distribucijska omrežja v Sloveniji.«

Aprila lani ste z Iskraemecom podpisali 15 milijonov evrov vredno pogodbo o zamenjavi navadnih števcev s sistemskimi. Kako se uresničuje? Kakšni so investicijski načrti za letos?

»Zaradi gospodarske krize in posledično slabšega poslovanja vseh sodelujočih v tem projektu so se roki za dobavo števcev zamaknili. Tako bomo v letošnjem letu izvajali predvsem testiranja, obsežnejša zamenjava z novimi sistemskimi števci pa bo potekala v letu 2011.«

Ali lahko napoveste, kaj se bo dogajalo s cenami električne energije letos?

»V Elektru Gorenjska stremimo k vzpostavljanju čim bolj konkurenčne cenovne politike in temu cilju bomo sledili tudi v letošnjem letu pri oblikovanju cen. Letos letu ne pričakujemo podražitev električne energije, dolgoročno pa bodo te cene zagotovo zopet rasle. Pričakujem pa, da se bo letos povečala omrežnina.«

Kar nekajkrat smo slišali za oceno, da je EG sicer najmanjši slovenski distributer, vendar tehnološko najnaprednejši. Znana so vaša prizadevanja na področju alternativnih – zelenih virov. Kakšni so vaši načrti v tej smeri?

»Na področju učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov zato v tem trenutku ponujamo različne možnosti – gospodinjski odjemalci se lahko vključijo v varčevalni program, s pomočjo katerega lahko privarčujejo električno energijo, v ponudbo smo vključili možnost gradnje sončnih elektrarn na ključ, pripravljamo nove pakete, ki bodo za končnega uporabnika izredno zanimivi. Aktivni smo tudi na področju učinkovitejše rabe energije; aktivno poteka projekt gradnje soproizvodnje toplotne in električne energije v kranjski soseski Planina, v Tržiču smo konec lanskega leta podpisali pogodbo za gradnjo soproizvodnje v osnovni šoli Bistrica. Idej in projektov je veliko, vsekakor so načrti ambiciozni.«

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kamnik / ponedeljek, 18. maj 2020 / 10:16

Glavni trg poživlja razstava fotografij

Kamnik – Sodelavci Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so te dni na Glavnem trgu v središču mesta postavili razstavo živobarvnih fotografij s podobami kamniškega turizma – Velike planine, Ar...

Objavljeno na isti dan


Prosti čas / torek, 9. september 2008 / 07:00

Dvajset let Hladnega piva

Zasedba Hladno pivo bo 20-letnico delovanja slovesno obeležila tudi pri nas.

Prosti čas / torek, 9. september 2008 / 07:00

Petkova vročica noči

V petek bo v Izbruhovem kulturnem bazenu največja 80`s Party v Kranju doslej. Večer so poimenovali Friday Night Fever.

Kranj / torek, 9. september 2008 / 07:00

Ceneje je z vlakom

Dijaki lahko tako pri prevozih z avtobusi kot z vlaki izkoristijo številne ugodnosti.

Gospodarstvo / torek, 9. september 2008 / 07:00

Načrt za obnovo poškodovanih gozdov

Kranj - V julijskih neurjih je bilo v Sloveniji poškodovanih 14.400 hektarjev gozdov, popolnoma uničenih pa nad 600 hektarjev. Na Gorenjskem je bilo največ škode v gozdovih na ob...

Gospodarstvo / torek, 9. september 2008 / 07:00

Razpis vnovič odprli

Kranj - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v torek opolnoči prenehalo sprejemati vloge za javni razpis za pomoč nekdanjim pridelovalcem sladkorne pese (teh je b...