Irena Oman in Damjan Perne sta volila v Stražišču. (Foto: Tina Dokl)

Županski kandidati v drugem krogu

ŽIROVNICA

Pogačar in Pfajfar

Tudi novi župan občine Žirovnica bo znan šele po drugem krogu, saj noben kandidat na nedeljskih volitvah ni dobil potrebne večine. Za las jo je zgrešil kandidat Neodvisne liste za Žirovnico Leopold Pogačar, ki ga je po neuradnih rezultatih glasovanja od zmage ločilo le 13 glasov. Izmed 2.096 volivcev (volilnih upravičencev je v občini Žirovnica 3.507) mu je podporo izkazalo 1.018 volivcev in je tako prejel 49,39 odstotka glasov. Zdajšnjega župana Franca Pfajfarja je obkrožilo 463 volivcev, kar predstavlja 22,46 odstotka glasov. Mag. Valentina Sodjo je podprlo 306 volivcev (14,85 odstotka), Anton Koselj pa je dobil 274 glasov (13,29 odstotka). In kakšna bo sestava novega občinskega sveta? Kar na šest izmed štirinajstih sedežev v občinskem svetu bodo sedli svetniki Neodvisne liste za Žirovnico, po dva sedeža so dobili SDS, SD in LDS, v občinskem svetu pa bosta še po en svetnik NSi in SLS.

GORJE

Torkar in Ogris

V Gorjah je na volitve prišlo 70,91 odstotka volilnih upravičencev, največ glasov, 42,54 odstotka, pa so namenili Petru Torkarju (neodvisni, na predlog Ivana Hočevarja in skupine volivcev). V drugem krogu se bo z njim pomeril Krist Ogris (neodvisni, na predlog Damjana Pristova in skupine volivcev), ki je zbral 26,61 odstotka glasov. Alojz Poklukar (SDS) na tretjem mestu je zbral 21,54 odstotka glasov, Rok Peterman (SLS) 6,44 odstotka, Miha Potočnik (LDS) na petem mestu pa je zbral 2,86 odstotka glasov. Občinski svetniki bodo: Janez Kosmač (na predlog Vinka Kunšiča in skupine volivcev), Janez Mežan (SDS), Alojz Poklukar (SDS), Ivan Ratek (na predlog Zdenke Krničar in skupine volivcev), Janez Kolenc (neodvisni, na predlog Marije Fon in skupine volivcev), Ludvik Hajdinjak (neodvisni, na predlog Irene Klinar Hajdinjak in skupine volivcev), Tomaž Bergant (neodvisni, na predlog Roberta Poklukarja in skupine volivcev), Stanislav Lah (neodvisni, na predlog Aleša Laha in skupine volivcev), Branko Banko (SD), Danijela Mandeljc (neodvisna, na predlog Ivana Hočevarja in skupine volivcev) ter Mihael Klinar (na predlog Petra Torkarja in skupine volivcev).

BLED

Fajfar in Pirčeva

Na Bledu je volilo 63,76 odstotka volilnih upravičencev. Največ glasov, 43,74 odstotka, so namenili Janezu Fajfarju (SNS), v drugem krogu volitev pa se bodo volivci odločali med njim in Davorino Pirc (kandirala je s podporo LDS, DeSus in Listo Tonija Mežana), ki je dobila 16,22 odstotka glasov volivcev. Na tretje mesto se je uvrstil Janez Petkoš (SDS) z 8,29 odstotka glasov, četrti je s 7,57 odstotka Roman Beznik (neodvisni kandidat na predlog Leopolda Zonika in skupine volivcev), peti je s 7,36 odstotka Vladimir Silič (SD), šesta s 6,43 odstotka Ana Miler (neodvisna, na predlog Franca Pavliča in skupine volivcev), sedmi s 5,80 odstotka je bil Stanislav Krivec (SLS), na osmo mesto se je s 4,14 odstotka uvrstila Ana Marija Kovač (neodvisna, na predlog Ljubislave Kapus in skupino volivcev), na deveto mesto pa Matej Alijeski (AS) z 0,45 odstotka podpore.  Med dvajsetimi svetniki so si po dva mandata zagotovili Liberalna demokracija Slovenije, Socialni demokrati, Slovenska nacionalna stranka, Slovenska demokratska stranka, Lista Tonija Mežana, Blejska lista, Za ljudi in prostor ter LGER – Lista za gospodarsko ekološki razvoj. Po en mandat pa imajo: Liga turistika, Lista za razvoj, Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka in Slovenska ljudska stranka.

RADOVLJICA

Stušek in Čufer

V radovljiški občini, kjer je bila po neuradnih rezultatih volilna udeležba nekaj manj kot 56-odstotna, bo pri volitvah za župana drugi krog, v katerem se bosta pomerila Janko S. Stušek (LDS), ki je tokrat dobil 46,24 odstotka glasov, in Andrej Čufer (SDS, NSi in SLS), ki so mu volivci namenili 34,84-odstotno podporo. Jakob Demšar (Socialni demokrati) je dobil 10,43 odstotka glasov, Simon Zore (SMS - Stranka mladih Slovenije) pa 8,49 odstotka. V 26-članskem občinskem svetu naj bi sedeli predstavniki dvanajstih od skupno šestnajstih list, ki so kandidirale na volitvah. LDS in SDS sta dobili po šest mest v svetu, Socialni demokrati tri, NSi in Glas mladih Radovljica po dva, SMS - Stranka mladih Slovenije, Glas žensk Slovenije, SNS, DeSUS, Obrtniško podjetniška lista, E-kolo lista modrega sožitja in AS - Aktivna Slovenija pa po enega. V primerjavi z lokalnimi volitvami pred štirimi leti je LDS izgubila eno mesto in SMS dve, SDS pa je dve pridobila.

 

TRŽIČ

Rupar in Sajovic

V občini Tržič je prišlo na volišča od 12.813 volilnih upravičencev 8.325 oseb oziroma 64,97 odstotka volivcev. Neuradni rezultati volitev župana kažejo, da bo potreben drugi krog. Vanj sta se uvrstila Pavel Rupar iz SDS s 45,74 odstotka in mag. Borut Sajovic s 40,80 odstotka glasov. Mag. Jure Meglič iz SD je dobil 9,31 odstotka, Vincenc Perne 3,37 odstotka in Branko Praprotnik 0,79 odstotka glasov. Za občinski svet je po neuradnih rezultatih dobila devet mandatov Slovenska demokratska stranka, šest mandatov Liberalna demokracija Slovenije, štiri mandate Socialni demokrati, po en mandat pa Športniki Tržiča, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka in Mladi Tržiča.

 

PREDDVOR

Zadnikar in Ekar

V občini Preddvor je glasovalo 1.811 volivcev od skupno 2.588 volilnih upravičencev; udeležba je bila 69,98-odstotna. Po neuradnih rezultatih volitev županov se bosta v drugem krogu pomerila Miran Zadnikar iz Stranke za napredek KS (37,67 odstotka glasov) in mag. Franc Ekar, ki ga podpira Alojz Grašič s skupino volivcev (20,44 odstotka). Bernarda Šifrer je dobila 19,03 odstotka, mag. Stanislav Bergant 18,69 odstotka in Ivan Grginič 4,17 odstotka glasov. V občinskem svetu bodo imeli po neuradnih rezultatih štiri mandate člani Slovenske demokratske stranke, tri mandate člani Slovenske ljudske stranke in po dva mandata Liberalna demokracija Slovenije ter Stranka za napredek krajevnih skupnosti.

 

KRANJ

Bogataj in Perne

V Mestni občini Kranj bo po do zdaj znanih podatkih drugi krog županskih volitev, v katerem se bosta soočila »neodvisna« Mohor Bogataj (47,65 odstotka) in Damijan Perne (24,14 odstotka). Prvega so uradno predlagali Socialni demokrati, drugega pa Jakob Klofutar in skupina volivcev. Franc Košir je po neuradnih podatkih dobil 12,16 odstotka glasov, Irena Oman 7,73 odstotka, Janez Jereb 6,92 odstotka, Andraž Šulc 0,98 odstotka in Aleš Ankerst 0,43 odstotka. Volitev se je v kranjski občini udeležilo 51,02 odstotka volilnih upravičencev. V 33-članskem mestnem svetu bo sedelo osem svetnikov SD, sedem svetnikov SDS, šest svetnikov LDS, pet svetnikov Mladih za Kranj, dve mesti bosta pripadli NSi - krščanski ljudski stranki, dve mesti SMS, po en sedež so dobili Stranka za napredek krajevnih skupnosti, SLS in DeSUS.

 

ŠKOFJA LOKA

Draksler in Krajnik

V občini Škofja Loka se obeta drugi krog županskih volitev. Dosedanji župan Igor Draksler je v nedeljo (po neuradnih rezultatih) dobil 34,72 odstotka glasov, v drugem krogu se bo z njim pomeril Dušan Krajnik, ki je zbral 20,81 odstotka glasov volivcev. Mirjam Jan Blažič in Blaž Kujundžič sta prejela malo manj kot 15 odstotkov glasov, Jože Galof skoraj 10, Drago Leskovšek pa 6,5 odstotka. Zmagovalec volitev za občinski svet je SDS z sedmimi mandati, SLS jih je prejela pet, LDS in SD štiri, Lista za napredek in tradicijo tri, NSi dva, po enega pa Desus, Glas žensk Slovenije in Lista za boljšo Loko.

 

GORENJA VAS - POLJANE

Bogataj in Čadež

V občini Gorenja vas–Poljane bo po zdaj znanih podatkih drugi krog županskih volitev, v katerem se bosta pomerila dosedanji župan Jože Bogataj, ki je na volitvah nastopal kot neodvisni kandidat, in kandidat SDS Milan Čadež. Prvemu so volivci naklonili 32,32 odstotka glasov, drugemu pa 28,62 odstotka. Kandidat LDS Bogo Žun je prejel 20,78 odstotka glasov, kandidat NSi Marko Ušeničnik pa 18,28 odstotka. V 17-članskem občinskem svetu bo sedelo šest svetnikov SDS, štirje svetniki NSi, trije svetniki LDS, dva sedeža sta pripadla SLS ter po en sedež strankama Desus in SD. Volitev se je udeležilo 3683 oziroma 68,34 odstotka volilnih upravičencev.

 

ŽIRI

Starman in Kopač

V Žireh bo glede na za sedaj še neuradne izide županskih volitev potreben drugi krog, v katerem se bosta pomerila dosedanji župan Bojan Starman kot kandidat SDS in kandidat LDS Martin Kopač. Prvi je zbral 46,56 odstotka glasov volivcev, drugi pa 34,99 odstotka. Kandidat NSi Marko Mrlak je prejel 18,45 odstotka glasov. V 15-članskem občinskem svetu bo šest sedežev zasedla SDS, štiri LDS, tri NSi, po en svetniški sedež pa je pripadel SLS in SD. Volitev se je udeležilo 2634 oziroma skoraj 67 odstotkov volilnih upravičencev.

 

KAMNIK

Smolnikar in Sadnikar

Tudi Kamničani bodo o svojem županu morali znova odločati čez dva tedna, saj sta se s tesno razliko v drugi krog uvrstila sedanji župan Anton Tone Smolnikar, ki je zbral 40,76 odstotka glasov, in Demeter Sadnikar, ki so mu jih volivci namenili 39,18 odstotka. Dobrih trinajst odstotkov je dobil še Marjan Smole, 6,70 pa še četrti kandidat Mihael Resnik. Volilna udeležba je bila nekaj manj kot 57-odstotna. Čeprav je nekaj glasovnic, prispelih po pošti, še treba prešteti in rezultati še niso uradni, pa prvi podatki kažejo tudi na pestro sestavo kamniškega občinskega sveta. Po šest mest naj bi zasedle SDS, Lista Toneta Smolnikarja – Za Kamnik in LDS, tri mesta pripadajo Novi Sloveniji, dve Socialnim demokratom, po eno pa listam SLS, DeSUS, Aktivni Sloveniji, SMS, Zeleni stranki in Obrtno podjetniški listi.

 

DOMŽALE

Dragar in Verbič

Domžalčane bo v prihodnjih štirih letih zagotovo vodil nov župan, saj dosedanja županja Cveta Zalokar Oražem ni kandidirala, kdo pa jo bo nasledil, bo znano šele v drugem krogu. Tam se bosta za glasove volivcev potegovala Toni Dragar, ki je v nedeljo dobil 49,38 odstotka, in Peter Verbič, ki je zbral 32,58 odstotka glasov. Preostanek glasov so si porazdelili Sonja Heine, Andreja Pogačnik Jarc in Janez Ulčar. Neuradni rezultati volitev v občinski svet pa kažejo, da bo največ mest – enajst, dobila LDS, šest jih pripada SDS, štirje kandidatom Petra Verbiča in njegovi Listi za Domžale, tri Socialnim demokratom, dve Novi Sloveniji, po eno pa SLS, Listi obrtnikov – podjetnikov Aleš Juhant in skupina volivcev, stranki DeSUS, Zeleni stranki in listi Moje Domžale – varne in uspešne.

 

MENGEŠ

Jerič in Štebe

Mengšani bodo svojega župana izvolili 12. novembra. Nedeljske volitve so namreč pokazale, da se bosta v drugem krogu še enkrat pomerila Franc Jerič, ki je v prvem krogu dobil 36,40 odstotka glasov, in dosedanji župan Tomaž Štebe, ki je prepričal za približno pet odstotkov manj volivcev in prejel 31,43 odstotka glasov. Od preostalih dveh kandidatov je Aleš Janežič prejel 23,23 odstotka, Jožef Vahtar pa slabih devet odstotkov glasov. Volilna udeležba mengeških volivcev je bila 62,32-odstotna, znani pa so tudi že neuradni rezultati volitev v občinski svet. Po pet mest bosta zasedli stranki LDS in SDS, štiri pripadajo Listi za občino Mengeš in njen razvoj, po dve mesti so dobili člani Nove Slovenije in SLS, en svetnik pa bo z liste Socialnih demokratov.

 

 

           

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gorje / sreda, 1. oktober 2008 / 07:00

Onemogočal naj bi normalno delo

Svetnika Alojza Poklukarja so razrešili članstva v vseh odborih in komisiji občinskega sveta v Gorjah, ker naj bi onemogočal normalno delo.

Objavljeno na isti dan


GG Plus / sobota, 20. november 2010 / 07:00

Je to zgodba o nas?

»Nekoč je živela žena, ki ji je bilo ime Abigail in je bila zaljubljena v moškega po imenu Gregory. Gregory je živel na bregu neke reke, Abigail je živela na drugem bregu. V reki, ki je ločevala...

Kultura / sobota, 20. november 2010 / 07:00

Izjemni Zec še en teden

V Galeriji 14 na Bledu je še do konca meseca na ogled razstava del enega najpomembnejših predstavnikov likovne umetnosti bivše Jugoslavije Safeta Zeca. V treh galerijah Studia Černe so usmerjeni tako...

Železniki / sobota, 20. november 2010 / 07:00

Cesto bodo odprli prihodnji konec tedna

Sorica - Regionalno cesto Podrošt-Sorica, ki so jo zaradi tretje faze rekonstrukcije za promet zaprli že septembra lani, bodo odprli prihodnjo soboto, 27. novembra, so zagotovili...

Šport / sobota, 20. november 2010 / 07:00

Z novo ekipo do Sočija

Čez nekaj dni novo sezono svetovnega pokala začenjajo tudi tekmovalci v bobu in skeletonu, kjer je naš glavni adut Kranjčan Anže Šetina, ki zadnji teden trenira čez lužo v kanadskem Whistru, že sedaj...

Slovenija / sobota, 20. november 2010 / 07:00

Odprtih rok tudi Gorenjci

Revija Naša žena je ob podpori ministrstva za delo v okviru akcije Ljudje odprtih rok že 17. leto zapored podelila priznanja za dobra, plemenita in človekoljubna dejanja.