V občinske svete volimo stranke

Tik pred nedeljskimi volitvami vam predstavljamo kandidatne liste za občinske svete sedemindvajsetih gorenjskih občin. Z izbiro list bodo volivke in volivci odločili, katere politične stranke oziroma neodvisni kandidatke in kandidati bodo v prihodnjih štirih letih sedeli v občinskih svetih.

Nedeljske lokalne volitve bodo v samostojni Sloveniji že četrte po vrsti. Župane in občinske svetnike bomo volili v 210 občinah, za županske položaje se poteguje 836 kandidatov, med njimi tudi 91 žensk. Za 3382 mest v občinskih svetih kandidira 26.603 kandidatk in kandidatov. Na Gorenjskem bomo v nedeljo volili 18 županov, skupaj z občinami na vzhodu Gorenjske 27. Izbirali bomo tudi skupaj 502 občinska svetnika, od tega v občinah ožje Gorenjsek 331. Samo kandidatov za županje ali župane imamo 120, eden od njih, Matej Alijeski z Bled,a pa se je kandidaturi odrekel. Le dve županji sta v iztekajočem se mandatu vodili gorenjski občini: občino Bohinj Evgenija Kegl Korošec in Domžale Cveta Zalokar Oražem. Za mandat 2006-2010 pa v 27 občinah kandidira le 11 kandidatk za županje. V nedeljo bomo v nekaterih občinah volili tudi kandidate za svete krajevnih in vaških skupnosti, vseh kandidatov je v Sloveniji 15 tisoč. Na Gorenjskem bomo za te organe volili v 15 občinah. Župane volimo po dvokrožnem večinskem sistemu, občinsek svetnike pa bodisi po proporcionalnem, kjer volimo liste kandidatov, bodisi po večinskem, kjer izbiramo posameznike. Po večinskem sistemu bodo na Gorenjskem volili v občinah Preddvor, Jezersko in Gorje.

Občina Kranjska Gora

V sedanjem občinskem svetu v Kranjski Gori sedi šestnajst občinskih svetnikov, od tega največ, štirje, z liste LDS, trije so z liste Nestrankarska Zgornjesavska dolina, po dva iz strank SDS in SD ter po en občinski svetnik z list SMS, SLS, NSi, Mladina Doline in Razvoj športa in turizma. Za mesta občinskih svetnikov v novem mandatu pa se bo na skorajšnjih volitvah potegovalo skoraj 160 imen na trinajstih listah. Te so: SLS, NSi, Lista glas občanov LGO, Razvoj športa in turizma, LDS, SDS, SD, AS, DeSUS, Neodvisna lista mladih za Kranjsko Goro, SNS, Za našo dolino gre ter Nestrankarska Zgornjesavska dolina. Med kandidati so nekateri sedanji občinski svetniki, pa dijakinja, predsednik sodišča, cela vrsta profesorjev telovadbe, trener fitnessa, več samostojnih podjetnikov, celo nekaj doktorjev znanosti, kopica upokojencev … Najstarejši kandidat ima že 78 let, najmlajša kandidatka pa 19 let. Zanimivo je, da je na listi mladih tudi upokojenec, na listi upokojencev pa 44-letna kandidatka. Sicer pa se kar dva sedanja občinska svetnika potegujeta za mesto novega župana Kranjske Gore.

 

Občina Jesenice

Na Jesenicah se bo za 28 mest v občinskem svetu potegovalo skoraj 240 kandidatov na trinajstih listah v štirih volilnih enotah. Liste, ki kandidirajo, so SLS, AS, DeSUS, LDS, Gibanje za pravičnost in razvoj, SDS, SNS, Stranka demokratske akcije Slovenije SDAS, SMS, SD, NSi, Glas žensk Slovenije in lista Billa Slivnika s skupino volivcev. Med listami je treba posebej omeniti Listo gibanje za pravičnost in razvoj, katere nosilec je Jožef Zidar in je uspela pridobiti vrsto imen, med njimi tudi nekatere znane jeseniške zdravnike, podjetnike, upokojence ... Lista je nekoliko sporna zato, ker se je od nje dr. Janez Drnovšek ogradil, češ da gre za zlorabo imena gibanja in da jeseniška lista nima nič skupnega z njegovim gibanjem. Tako bodo mnogi volivci očitno lahko zavedeni, občinska volilna komisija pa do sredine tega tedna v zvezi s tem (še) ni ukrepala. Zanimivi sta tudi lista Billa Slivnika s skupino volivcev, na kateri je le en kandidat Bill (Črt) Slivnik, po poklicu trener alpskega smučanja, ter Glas žensk Slovenije, na kateri kandidirajo tudi nekateri moški.

 

Sicer pa se za mesto občinskega svetnika v novem mandatu potegujejo tudi nekateri sedanji občinski svetniki, med kandidati pa je tudi sedanji župan Boris Bregant, ki je nosilec liste stranke SD na Hrušici. Pa še podatek o sedanji sestavi občinskega sveta: v njem sedi osem svetnikov LDS, šest SD, štirje SDS, po dva SLS, SMS, NSi in po eden SDAS, DeSUS, SNS ter en član z liste Blaž Račič in skupina volivcev.

 

Občina Žirovnica

V občini Žirovnica bo na nedeljskih lokalnih volitvah mogoče voliti kandidate devetih list za občinski svet, kar je za dokaj majhno občino precej veliko. Enako je bilo tudi na volitvah pred štirimi leti. Letos je kandidate za nov 14-članski občinski svet predlagalo sedem političnih strank: SMS, N.Si, DeSUS, SD, SDS, SLS in LDS. Na volitvah sodelujeta še dve nestrankarski listi: tako kot pred štirimi leti Neodvisna lista za Žirovnico, letos pa na volitvah prvič sodeluje tudi Lista za utrditev vrednot, za drugačno prihodnost vasi pod Stolom – KPR (Klub Prešernovih rojakov), ki je na prvo mesto uvrstila upokojenca Pavla Beštra, neodvisnega županskega kandidata na zadnjih lokalnih volitvah. Vsi, razen SMS, DeSUS-a in SLS, imajo polne liste. Če so se na listi SMS in DeSUS tokrat znašla večinoma druga imena kot na zadnjih lokalnih volitvah, pa so LDS, SLS in N.Si na vrh svojih list uvrstile iste kandidate kot pred štirimi leti. Zanimivo je, da vsi štirje kandidati za župana občine Žirovnica hkrati kandidirajo še za občinske svetnike, uvrščeni so na prvo mesto, razen kandidata SDS Antona Koselja, ki je na listi svoje stranke uvrščen šele na sedmo mesto. Med skupno 105 kandidati za občinske svetnike je mogoče najti tudi zanimive občane, eden izmed njih je denimo čebelar Boštjan Noč, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije. Sicer pa je v skladu z novim zakonom o lokalnih volitvah letos na listah zaslediti več žensk.

 

Občina Radovljica

V radovljiški občini se za šestindvajset mest v občinskem svetu poteguje šestnajst list s skupno 379 kandidati. Deset list so predlagale politične stranke - SNS, SLS, LDS, SDS, N.Si, DeSUS, SMS, Socialni demokrati, AS-Aktivna Slovenija in Glas žensk Slovenije, šest pa skupine volivcev - Glas mladih Radovljica, Neodvisna stanovanjska lista, Obrtniško podjetniška lista, Lista mladih Radovljica, E-kolo lista modrega sožitja ter Lista za pravičnost in napredek. Na desetih listah je največje možno število kandidatov, po šestindvajset, na ostalih pa manj. Na nedeljskih volitvah imajo največ možnosti za izvolitev nosilci list oz. kandidati iz ospredja. Trije od štirih županskih kandidatov (Jaka Demšar, Simon Zore in Janko S. Stušek) so tudi »nosilci« list, četrti kandidat, Andrej Čufer, pa se za mesto v svetu ne poteguje. Sedanji podžupan Jože Rebec kandidira kot drugi na listi Socialnih demokratov, drugi podžupan Jože Kapus pa ne kandidira. Od znanih imen je na listi LDS tudi glasbenica Simona Franko, bolj znana kot Simona Vodopivec. Na lokalnih volitvah pred štirimi leti je bilo devetnajst kandidatnih list, od tega so jih deset predlagale politične stranke in devet skupine volivcev. LDS je dobila sedem mest v občinskem svetu, SDS štiri, SMS, N.Si in Socialni demokrati po tri, SLS, SNS, DeSUS, Lista mladih Radovljica, lista Ni nam vseeno ter Obrtniško podjetniška lista pa po enega.

 

Občina Bled

V občini Bled je 6993 volilnih upravičencev. Ti bodo lahko izbirali med devetimi županskimi kandidati in osemnajstimi listami. Čeprav je kandidaturo za župana zadnji hip zavrnil Matej Alijeski, bo ta vseeno na listi kandidatov za župana in na listi Aktivne Slovenije, ki ima dvajset kandidatov za svetnike. Nova se med listami z dvajsetimi kandidati pojavlja Liga turistika, ki nima svojega županskega kandidata. Županskega kandidata nimajo niti Blejska lista z dvajsetimi kandidati niti Stranka mladih z enim kandidatom in niti Lista za boljšo požarno varnost in reševanje s petnajstimi kandidati. Med dvajsetimi kandidati na listi SDS je tudi županski kandidat Janez Petkoš, dvajset kandidatov za občinski svet pa je tudi na Listi za gospodarsko ekološki razvoj. Na listi LDS je med dvajsetimi kandidati tudi kandidatka za županjo Davorina Pirc, po dvajset kandidatov za svetnike pa je tudi na listah Demokratske stranke Slovenije in Socialnih demokratov. Demokratična stranka upokojencev Slovenije predlaga devet svetnikov, lista Za ljudi in prostor pa dvajset, med njimi je tudi kandidatka za županjo Ana Marija Kovač. Na Listi za razvoj je med dvajsetimi kandidati tudi kandidatka za županjo Ana Miler, na listi SNS pa je eden od dvajsetih kandidatov tudi županski kandidat Janez Fajfar. Dvajset svetniških kandidatov je tudi na listi Nove Slovenije – Krščanske ljudske stranke, šestnajst na listi SLS, petnajst na Listi za naš kraj in dvajset na listi Tonija Mežana.

 

Občina Gorje

Nova občina Gorje ima manj kot tri tisoč prebivalcev in zgolj 2402 volilna upravičenca, zato bo imela le enajst članov občinskega sveta. Ker je način volilnega sistema odvisen od velikosti občine, člane občinskega sveta v Gorjah volivci volijo po večinskem načelu. To pomeni, da bodo volivke in volivci glasovali o posameznih kandidatih (in ne o listah), pri čemer lahko glasujejo za največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta volijo v volilni enoti. V občini Gorje je šest volilnih enot. V prvi enoti je sedem kandidatov za člane občinskih svetov in šest različnih predlagateljev, v drugi volilni enoti je dvanajst kandidatov in osem različnih predlagateljev, v tretji volili enoti je enajst kandidatov in osem predlagateljev, v četrti volilni enoti je osem kandidatov in sedem predlagateljev, v peti volilni enoti je osem kandidatov in šest predlagateljev, v šesti volilni enoti pa je šest kandidatov in šest različnih predlagateljev. Med predlagatelji so različne stranke, pa tudi številni posamezniki in skupine volivcev. V občini Gorje je pet kandidatov za župana: Rok Peterman (SLS), Alojz Poklukar (SDS), Miha Potočnik (LDS), Peter Torkar (predlagatelj Ivan Hočevar in skupina volivcev) ter Kristl Ogris (predlagatelj Damijan Pristov in skupina volivcev). Trije od županskih kandidatov: Alojz Poklukar (volilna enota 2), Miha Potočnik (volilna enota 3) in Kristl Ogris (volilna enota 6) pa so tudi kandidati za člane občinskih svetov.

 

Občina Bohinj

Občina Bohinj ima po zadnjih statističnih podatkih 5292 prebivalcev, od tega je 4359 volilnih upravičencev. Volivci bodo župana izbirali med šestimi kandidati, iz kar enajstih različnih list pa bodo lahko izbirali šestnajst občinskih svetnikov. Tako je na Listi za Bohinj šestnajst kandidatov, med njimi tudi kandidat za župana Franc Kramar. Slovenska nacionalna stranka ima pet kandidatov, med njimi tudi kandidata za župana, Ljubomira Sušnika. Na listi Nove Slovenije – Krščanske ljudske stranke je sedem kandidatov, med njimi tudi kandidat za župana Jožef Cvetek. Slovenska demokratska stranka ima na listi šestnajst kandidatov, med njimi tudi župansko kandidatko Matildo Arh. Tudi na listi Socialnih demokratov je šestnajst kandidatov, med njimi tudi županski kandidat Zvone Šolar. Slovenska ljudska stranka na listi sicer nima županskega kandidata, ima pa šestnajst kandidatov za občinske svetnike. Dve kandidatki ima na svoji listi Stranka mladih Slovenije, šestnajst pa Liberalna demokracija Slovenije. Tudi Lista za razvoj podeželja ima šestnajst kandidatov za svetnike, med njimi pa je tudi kandidat za župana Dušan Jovič. Najkrajša je lista Sabine Topolnik in skupine volivcev z le eno kandidatko za občinsko svetnico, dvanajst kandidatov za svetnike pa je na Listi za boljšo požarno varnost in reševanje.

 

Občina Tržič

Na 24 sedežih v občinskem svetu občine Tržič so doslej sedeli izvoljenci iz štirih strank in petih interesnih skupin ter en neodvisni kandidat. Tokrat prvič nastopa na volitvah Lista za napredek Tržiča z osmimi kandidati; prvi je predsednik Splošnega športnega društva Tržič Jože Klofutar iz Kovorja, med znanimi imeni pa sta tudi svetnik LDS Zorko Benedičič in upokojena direktorica ZKI Tržič Zvonka Pretnar. Na listi Mladi za razvoj Tržiča je prvi med devetimi kandidati Boštjan Šorn iz Tržiča. Stranka demokratske akcije Slovenije predlaga sedem kandidatov; nosilec liste je Redžo Bećkanović iz Tržiča. SMS zastopa le Klavdija Gliha s Sp. Vetrna. Kar 12 mladih je na listi Mladi Tržiča, med njimi tudi pevka Eva Moškon. Na Listi tržiških upokojencev z 12 kandidati sta upokojeni direktor Komunalnega podjetja Tržič Jurij Peternelj in žena Olga Marija Peternelj. Športniki Tržiča imajo 16 kandidatov; tekmovalka v smučarskih tekih Andreja Koblar je že sedaj svetnica, med novinci pa so tudi smučar David Primožič in plesalca Melanija Kogoj ter Jure Markič. Polne liste imajo SD (nosilec Jure Meglič iz Kovorja), SLS (nosilec Vincenc Perne iz Loma), NSi (nosilec Franc Praprotnik z Loke), LDS (nosilec Borut Sajovic z Brda) in SDS (nosilec Pavel Rupar iz Križev). DeSUS ima 21 kandidatov (nosilec Janez Meglič iz Jelendola), SEG dva (nosilec Jurij Bizjak iz Pristave) in Naprej Slovenija pet kandidatov (nosilec Branko Praprotnik iz Bistrice).

 

Občina Preddvor

Občinski svet občine Preddvor, ki šteje 11 članov, sestavljajo sedaj štiri stranke: SLS, SDS, LDS in SD. Izbor list na letošnjih volitvah je nekoliko širši. Stranka za napredek krajevnih skupnosti – njen kandidat za župana je Miran Zadnikar – ponuja kar deset kandidatov. Med njimi sta tudi hči prejšnjega župana Nežka Zadnikar iz Preddvora in njegov sorodnik, občinski svetnik iz prvega mandata, Marjan Ciperle; od znanih oseb v javnosti je na listi poveljnik PGD Preddvor Branko Košir. Edini neodvisni kandidat za svetnika je Franci Lombar iz Bašlja, za katerega je vložila kandidaturo Nataša Jagodic s skupino volivcev. Slovenska ljudska stranka in polno listo; na njej je kandidat za župana mag. Stanislav Bergant iz Kokre, novi kandidati pa so Srečko Roblek iz Bašlja, Miran Perko z Zg. Bele, Frančiška Rozman s Sp. Bele, Ana Mubi s Sr. Bele, Anica Roblek in Zdravko Žižmond iz Preddvora ter Anton Zorman z Brega ob Kokri. Med osmimi novimi kandidati SDS sta najbolj znana svetnik iz prvega mandata Slavko Cuderman iz Tupalič in član ansambla Gašperji Branko Tičar iz Nove vasi. Novinci na listi LDS so znani alpinist in gorski reševalec iz Bašlja Tomaž Jamnik, Lena Vesna Špehar z Zg. Bele in Aleš Drekonja s Hriba. Socialni demokrati imajo sedem novih kandidatov; med njimi je znani igralec Konrad Pižorn iz Nove vasi, na tej listi pa je tudi kandidat za župana Ivan Grginič iz Preddvora.

 

Občina Jezersko

Jezersko je ena od treh občin na Gorenjskem, kjer člane občinskega sveta volijo po večinskem sistemu. Volivci ne volijo list, pač pa imena v vsaki od volilnih enot ponujenih kandidatov. Na Jezerskem bodo volivci v nedeljo izbirali sedem občinskih svetnikov, v edini volilni enoti pa imajo na razpolago 22 imen. Na lokalnih volitvah leta 2002 so izbirali med 14 kandidati, po dva sta bila iz političnih strank SD in SDS, drugih deset pa je kandidiralo s podpisi volivcev. Že takrat je nastopila lista S srcem za Jezersko, s katero predlagatelj, aktualni župan Milan Kocjan, tudi letos ponuja sedem kandidatov za člane občinskega sveta. Prav toliko jih je tudi z letos nove Jezerske liste, katere predlagatelj je dr. Janez Krč, na njej pa najdemo tudi ime Andreja Karničarja, drugega od dveh jezerskih županskih kandidatov. Tri kandidate je predlagala stranka DeSUS, tri SD, dva pa nastopata samostojno. Med 22 kandidati za občinske svetnice kandidira tudi šest žensk. Za občino Jezersko ni nič nenavadnega, da v občinskem svetu sedi predstavnica nežnega spola: v mandatu 2002-2006 je bila sicer le ena, v prejšnjem pa celo dve, torej so žensko kvoto s tretjinskim deležem žensk presegali že tedaj, ko jim tega še ni bilo treba. Da cenijo različnost, kažeta tudi raznolika starostna in izobrazbena struktura kandidatov. Med slednjimi je tudi dr. Drnovšek, ne sicer Janez, pač pa Janko, na Jezersko priseljeni univerzitetni profesor, kar kaže, da Jezerjani vendarle niso tako nezaupljivi do prišlekov, kot jim pripisujemo.

 

Občina Naklo

Za 15 sedežev v občinskem svetu občine Naklo se na letošnjih volitvah potegujejo kandidati 12 list, od katerih je pet novih. Edino DeSUS ima polno listo, prvi na njej pa je Zdravko Cankar iz Naklega, aktiven član Konjeniškega društva Naklo. Na listi Stranke za napredek krajevnih skupnosti je prvi med osmimi kandidati sedanji svetnik SLS Franc Jeglič iz Zg. Dupelj, od novink pa je najbolj znana Štefka Pavlin s Poličarjeve kmetije na Polici. Aktivna Slovenija je predlagala sedem mladih; prvi na listi je Jure Renko iz Strahinja. Po enega kandidata imata Nestrankarska lista za socialno-humanitarno gibanje in Slovenska nacionalna stranka; prvo zastopa Tatjana Gričar iz Gobovc, drugo pa Bojan Šter iz Strahinja. Stranke, ki so že sedaj zastopane v občinskem svetu, imajo povečini po 15 kandidatov. Na listi SDS je tudi kandidat za župana Marko Mravlja iz Strahinja. Listo NSi začenjata sedanja svetnika Peter Celar iz Strahinja in Branka Uranič iz Naklega. Prvi pri Socialnih demokratih je sedanji svetnik Stanislav Koselj iz Zgornjih Dupelj, za svetniško mesto pa se poteguje tudi njegov sin Miha Koselj. Na listi LDS sta prva sedanja svetnika Aleš Krumpestar iz Zgornjih Dupelj in Jože Mohorič iz Naklega. Nosilec liste SLS je ponovni kandidat za župana Janez Štular iz Strahinja; tretja je novinka Gabrijela Jošt, predsednica TD Naklo. Listo SLS začenja Peter Jerala iz Podbrezij, listo Za skupno dobro pa Viktor Poličar iz Naklega.


 

Mestna občina Kranj

V kranjski občini bo na volitvah sodelovalo 17 list kandidatov za člane mestnega sveta, kar je štiri manj kot leta 2002. Tokrat ni kandidatov Zelenih Slovenije, Stranke ekoloških gibanj Slovenije, Socialno liberalne stranke, Liste Izbruhovega kulturnega bazena, Liste neodvisnih kranjskih socialdemokratov in Liste za Kranj. Če primerjamo z letom 2002, so letos na novo na seznamu Gibanje za pravičnost in razvoj, Aktivna Slovenija, Slovenska nacionalna stranka in Vili Tomat s skupino volivcev. Na prejšnjih volitvah so Mladi za Kranj in Mladi za razvoj Kranja kandidirali ločeno, tokrat pa so združeni pod imenom Mladi za Kranj. Združile so se tudi krajevne skupnosti na levem in desnem bregu reke Save, ki smo jih prej poznali še pod imenoma Nestrankarska lista za krajevne skupnosti Sorško polje ter Lista za napredek in razvoj KS Kokrica, Golnik, Goriče, Trstenik, Tenetiše in ostalih podeželskih KS v MOK. Zdaj so povezani v Stranko za napredek krajevnih skupnosti. Na občinski volilni komisiji so listo EU Demokrati Slovenije v celoti zavrnili, ker niso pravilno izpeljali postopka. Najmlajši je moški kandidat, ki kandidira pri Mladih za Kranj in je avgusta dopolnil 18 let, najstarejši, 88 let ima, je kandidat Liberalne demokracije Slovenije. Prostih sedežev bo za 33 izvoljenih, kolikor jih lahko sedi v kranjskem mestnem svetu. Na listah za mestne svetnike so tudi imena kandidatov za župana z izjemo Damijana Perneta in Mohorja Bogataja.

 

Občina Šenčur

V občini Šenčur se je na zadnjih lokalnih volitvah za mesta v 17-članskem občinskem svetu potegovalo devet strank in list, na letošnjih volitvah pa je njihovo število naraslo kar na trinajst. Za izvolitev v občinski svet sicer skupno kandidira kar 166 občank in občanov. Pogled na letošnji seznam kandidatnih list nam razkriva, da je več nestrankarskih kot strankarskih list. Volivcem je namreč svoje kandidate ponudilo šest političnih strank (SDS, SMS, LDS, SD, SLS in N.Si) in sedem nestrankarskih list. Dve od njih sta usmerjeni krajevno – Skupna pot za Voglje in Skupna pot, na kateri so kandidati s severnega dela občine. Drugi dve listi stavita na ime. Lista Godlarji za kulturo, turizem in razvoj si je ime sposodila pri znanem istoimenskem društvu, saj so vsi kandidati liste tudi člani društva. Ime Liste za mlade za šport ter za kulturo pa je precej podobno Nestrankarski listi za šport in kulturo, ki je imela dva predstavnika že v zadnjem občinskem svetu in ki kandidira tudi na letošnjih volitvah. Interese mladih želi v naslednjem mandatu zastopati tudi Lista mladih, povsem nova pa je tudi Lista za ekološko čisto občino Šenčur in za enakomeren razvoj po vaseh. Zanimivo je, da na nekaterih nestrankarskih listah kandidirajo tudi člani političnih strank. In kot še v nekaterih drugih občinah: nova sestava občinskega sveta bo najlepša doslej, saj bodo v njem prvič v zgodovini tudi ženske.

 

Cerklje na Gorenjskem

V občini Cerklje na Gorenjskem bodo volivci na nedeljskih volitvah za občinski svet izbirali med enajstimi kandidatnimi listami, na katerih kandidira skupaj kar 151 občank in občanov. Zanimivost: na zadnjih lokalnih volitvah je kandidiralo samo sedem list, šest jih je bilo tudi uspešnih. Poleg političnih strank DeSUS, N.Si, SDS, SLS, SD in LDS se letos za mesta v 16-članskem občinskem svetu poteguje tudi pet nestrankarskih list. Najbolj znana je seveda Lista za razvoj vasi pod Krvavcem dosedanjega župana Franca Čebulja, ki je imela v minulem mandatu tudi največ občinskih svetnikov. Tudi Lista obrti, podjetništva in turizma (le da pod nekoliko drugačnim imenom) je imela v zadnjem občinskem svetu svojega predstavnika. Letos so se prebudili mladi, ki očitno želijo imeti več vpliva na lokalno politiko, saj so sestavili kar dve listi: Listo kultura, ulica, ljudje in Listo za vas. Peto nestrankarsko listo Za enakomeren razvoj občine bi lahko poimenovali kar Lista za Šmartno, saj prav vsi njeni kandidati prihajajo iz te vasi. Nastala je verjetno kot odziv na načrtovano gradnjo Vasi brez ovir Šmartno, nekateri pa jo povezujejo tudi z eno od političnih strank. Kakorkoli že, vse kaže, da bodo vsaj polovico novega občinskega sveta v Cerkljah sestavljali novi obrazi, zaradi zakonsko zahtevane ženske kvote na listah pa bo po v prihodnjem občinskem svetu prvič v zgodovini samostojne občine sedela tudi ženska.


 

Občina Škofja Loka

Volilni boj v srednjeveškem mestu je med najzanimivejšimi na Gorenjskem. Za razliko od občinskih volitev pred štirimi leti, ko je v občini Škofja Loka kandidirala zgolj ena neodvisna lista, se letos za sedeže v občinskem svetu potegujejo tri. To so Lista za napredek in tradicijo (NIT), ki ponuja tudi županskega kandidata Dušana Krajnika, in kandidira s popolno listo, Lista za bolj prijazno Loko, ki kandidira zgolj Draga Leskovška (tudi kandidat za župana) in Lista za boljšo Loko (z Borutom Bajžljem in Antonom Koširjem). Predvsem pri slednjih dveh morajo volivci zelo paziti, da jih na volišču v naglici ne zamenjajo. Največ sedežev v 28-članskem občinskem svetu je v dosedanjem sklicu imela LDS (9), sledita ji NSi in SDS s po petimi, tri je zasedala SLS, dva ZLSD (SD) in SMS, po enega pa DeSUS in Glas žensk Slovenije. Med vsemi svetniki je bilo osem svetnic. Vse omenjene politične stranke s svojimi kandidati nastopajo tudi letos v vseh volilnih enotah, skupno pa je kandidatov nekoliko manj kot pred štirimi leti. Med dosedanjimi svetniki peterica ne bo ponovno kandidirala Metod di Batista (LDS), Marjan Frlan (NSi), Janez Pintar (SDS), Marija Ponikvar (SDS) in Milenko Ziherl (SDS). Vsi dosedanji svetniki so se odločili, da tudi letos kandidirajo na volitvah za občinski svet. Po volitvah bo v Škofji Loki zanimivo opazovati sestavo koalicije, saj dosedanji župan v zadnjih dveh letih ni imel večinske podpore v občinskem svetu.

 

Občina Železniki

V občini Železniki se za sedeže v občinskem svetu na nedeljskih volitvah poteguje približno enako število kandidatov kot pred štirimi leti. Poleg političnih strank NSi, Desus, SDS, SD, SLS in tokrat prvič stranke Zveza neodvisnih Slovenije (kandidati na tej listi so pred štirimi leti nastopali tudi na listi Rad imam svoj kraj), pa se za glasove volivcev potegujeta tudi dve listi. Listo Svet pod Ratitovcem so v Železnikih spoznali že pred štirimi leti in jih nagradili s tremi svetniškimi mandati, listo Akacije pa predstavlja Aleš Žumer kot edini kandidat liste, razen tega pa kandidira tudi za župana. Pred štirimi leti so se kandidati za občinske svetnike potegovali kar na 11-ih listah, tokrat kot zapisano zgolj na dveh. Od sedanjih svetnikov se za nov mandat ne bosta potegovala Rudi Bernik (NSi) in Nande Hašič (SDS), razen njiju pa na volilnih lističih ne bo niti imen Aleksander Blaznik in Alojz Jelenc, saj je LDS prepozno vložila listo kandidatov za volitve v občinski svet. Na prejšnjih volitvah je bila izvoljena zgolj ena ženska (Tanja Polajnar), tokrat jih kandidira 27. Na prejšnjih volitvah je bila najuspešnejša SLS s petimi mandati, Svet pod Ratitovcem s tremi (Marko Lotrič, ki je sredi mandata zaradi moralne drže ob sprejetju protikorupcijskega zakona odstopil ponovno kandidira), po dva so imeli LDS, SDS in NSi, Desus, ZLSD in lista Rad imam svoj kraj pa so imeli po en mandat.

 

Občina Gorenja vas – Poljane

V občini Gorenja vas Poljane se bo na letošnjih lokalnih volitvah za naklonjenost volivcev potegovalo 96 kandidatov za občinske svetnike na sedmih listah. Na volitvah pred štirimi leti je sodelovalo le pet list. Na novo je letos oblikovala listo Demokratična stranka upokojencev Slovenije, ki ima v vseh treh volilnih enotah skupaj 15 kandidatov. Nova je tudi lista Ljubice Stanonik in skupine volivcev, ki bo zgolj z enim kandidatom, Milošem Stanonikom, nastopila samo v eni volilni enoti. V tretji volilni enoti sta na listi Nove Slovenije – Krščanske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke uvrščena tudi dva županska kandidata, Marko Ušeničnik in Milan Čadež, pri čemer je slednji tudi nosilec liste. Kot nosilec liste Liberalne demokracije Slovenije v drugi volilni enoti nastopa še en županski kandidat, Bogo Žun. Na svoji listi imajo tudi Majo Prelog, pomočnico poslanke Mojce Drčar Murko v evropskem parlamentu. Nosilec liste Slovenske ljudske stranke v tej volilni enoti pa je Marko Kržišnik, ki je očitno priljubljen med tamkajšnjimi volivci, saj je edini, ki so ga v občinski svet izvolili tudi vse tri prejšnje mandate. 17 kandidatov, kolikor je v gorenjevaško-poljanski občini svetniških mest, sta na svoje sezname uvrstili le Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka in Slovenska demokratska stranka. Liste Liberalne demokracije Slovenije so v vseh treh volilnih enotah oblikovali s 16 kandidati, na listah Demokratične stranke upokojencev je 15 kandidatov, na listah Slovenske ljudske stranke 16 in na listah Socialnih demokratov 14 kandidatov.

 

Občina Žiri

V občini Žiri bo na letošnjih lokalnih volitvah sodelovala ena lista kandidatov za občinske svetnike več kot pred štirimi leti, in sicer Slovenska nacionalna stranka. Skupaj bo tako volivce nagovarjalo 81 kandidatov na sedmih listah. Med njimi bodo kar trije nekdanji direktorji podjetja Alpina, to so Bojan Starman in Franc Mlinar na listi Slovenske demokratske stranke ter Martin Kopač na listi Liberalne demokracije Slovenije. Sedanji župan Bojan Starman in Martin Kopač sta tudi nosilca list in kandidata za župana. Pri večini list so se zamenjali njihovi nosilci, istega nosilca kot pred štirimi leti sta obdržali le Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, katere nosilec liste je prav tako županski kandidat Marko Mrlak. Med kandidati za občinske svetnike se letos pojavlja precej novih imen, saj so liste med drugim močno preoblikovale ženske kvote. Največ žensk je na svojo listo uvrstila Demokratična stranka upokojencev Slovenije, kar osem. Svetniških mest je v občini Žiri 15. Toliko kandidatov so na svojo listo uvrstile Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka in Liberalna demokracija Slovenije. Nova med listami, Slovenska nacionalna stranka, bo na volitvah nastopila zgolj z enim kandidatom. Socialni demokrati so na svoj seznam uvrstili deset kandidatov, Slovenska ljudska stranka 13, Demokratična stranka upokojencev Slovenije pa deset kandidatov.

 

Občina Medvode

V občinskem svetu občine Medvode bo tudi v novem mandatu sedelo 23 svetnikov. Za ta mesta se bo v nedeljo na volitvah potegovalo kar 222 občanov, ki so vpisani na skupaj 15 listah in razporejeni v tri volilne enote. Izmed dosedanjih svetnikov se jih je za vnovično kandidaturo odločilo 18. Največ svetnikov, pet, je v iztekajočem se mandatu imela LDS, enega manj SDS. Štiri svetnike je imela tudi Nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode (NLNKOM), lista, ki trdno podpira župana Stanislava Žagarja.


Zanimivo je, da je na zadnjih lokalnih volitvah leta 2002 kandidiralo 14 list kandidatov, od tega štiri nestrankarske oziroma neodvisne, in kar dvanajstim je uspelo dobiti dovolj glasov volivcev. Kaj pa ženske? V zadnjem mandatu so v svetniških klopeh sedele le štiri: dve iz SDS-a, ter po ena iz NLNKOM in Nestrankarske liste 1-2-3. V novi sestavi naj bi jih bilo več, saj so žensko na prvo mesto dale naslednje liste: Lista aktivnih Medvoščanov, Glas žensk Slovenije, LDS, SDS, NLNKOM, SD, Zelena stranka, ter Nestrankarska lista 1-2-3 za napredek Medvod. Nekaj dosedanjih svetnikov bo v nedeljo na glasovnicah napisanih na drugih listah, kot so bili pred štirimi leti. Če izvzamemo spremembe imen strank, so to Aleksander Mrak, ki se je iz LDS preselil v NLNKOM, Dragan Djukić kandidira na listi Aktivne Slovenije, Janez Šušteršič na listi N.Si, Uroš Košir pa v novi, Zeleni stranki.

 

Občina Vodice

V občini Vodice ob letošnjih lokalnih volitvah ne bo kaj dosti drugače kot pred štirimi leti, saj je na listi kandidatov za volitve v občinski svet tako kot leta 2002 tudi tokrat sedem list. Kljub temu je do nekaj sprememb le prišlo. Stranka Socialni demokrati s svojimi kandidati na letošnjih lokalnih volitvah ne bo sodelovala, se bo pa zato za glasove vodiških volivcev v volilni enoti 1 potegovala Marija Bertoncelj kot edina kandidatka na Listi za čisto pitno vodo, ki letos kandidira prvič. Šestnajst naselij v občini Vodice bo razporejenih v tri volilne enote, volivci pa bodo na listi lahko glasovali še za predstavnike Nove Slovenije, ki ima popolno listo s petnajstimi kandidati, kolikor je mest za svetnike v občini Vodice, ali stranko LDS, ki je v občini v občutni krizi, saj so se za kandidaturo na letošnjih volitvah odločili le štirje člani te stranke. Na listi je s petnajstimi kandidati tudi Slovenska demokratska stranka, na prav toliko svetniških mest pa upa tudi Slovenska ljudska stranka. Aktualni vodiški župan, ki je kandidaturo za mesto župana vložil tudi letos, bo volivce skušal prepričati s svojo listo Brane Podboršek in nadstrankarska lista občine Vodice, ki ima po pet kandidatov v vseh treh volilnih enotah, prav tako popolna pa je tudi Lista neodvisnih krajanov, katere prvi podpisani je vodiški podžupan Anton Kosec. Med znanimi imeni zasledimo nekdanjega zelo uspešnega atleta Gregorja Cankarja, ki kandidira na listi SDS, zanimiv pa je tudi delež žensk. Od skupno 80 kandidatov, je kandidatk 29, od tega kar deset na listi Slovenske ljudske stranke, kar predstavlja kar dve tretjini vseh kandidatov te stranke.

 

Občina Komenda

Na lokalnih volitvah v občini Komenda lahko na seznamu list kandidatov za občinske svetnike najdemo sedem list, kar je za eno več kot na zadnjih lokalnih volitvah. Skupno 3762 volivk in volivcev v dveh volilnih enotah na območju Komende in Most bo štirinajst občinskih svetnikov izvolilo z list stranke Liberalne demokracije Slovenije, Liste za Suhadole, Liste neodvisnih občanov LNO Občine Komenda, strank Nova Slovenija, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka in Liste za turizem, razvoj in napredek – TRN, kjer na prvem mestu v drugi volilni enoti kandidira komendski podžupan Mirko Kepic. Na letošnjem seznamu med novimi strankami najdemo prav slednjo, ki so jo volivci sicer spoznali že pred osmimi leti, na zadnjih volitvah leta 2002 pa lista ni kandidirala. Prvič se bodo za mesta občinskih svetnikov letos potegovali tudi Socialni demokrati, med kandidati pa ni članov Demokratične stranke upokojencev Slovenije, ki letos ne kandidira. Seznami list, med katerimi sta letos torej ena stranka in ena lista novi, ene stranke pa letos med kandidati ni več, so popolni, saj imajo vse liste po 14 kandidatov, kolikor je svetniških mest, po devet v volilni enoti 1 in po pet v volilni enoti dve, razen Liste za Suhadole, ki kandidira le v drugi volilni enoti. Morda si komendski volivci v občinskem svetu v naslednjih štirih letih lahko obetajo nekaj več žensk – v zadnjem mandatu sta bili svetnici le dve – saj so liste od skupno 103 kandidatov na svoje sezname uvrstile 39 žensk, torej skoraj 38 odstotkov.

 

Občina Kamnik

V občini Kamnik bo na letošnjih lokalnih volitvah sodelovalo dvanajst list kandidatov za člane občinskega sveta, kar je dve več, kot na volitvah pred štirimi leti. Med listami, ki se letos pojavljajo prvič, lahko najdemo seznam kandidatov aktualnega župana, ki letos že četrtič kandidira za županski stolček, Listo Toneta Smolnikarja – Za Kamnik. Prvič se pojavlja tudi Lista neodvisnih svetnikov, ki ima v vseh štirih volilnih enotah po občini skupno osem kandidatov. Za mesto v lokalni politiki pa se bodo letos prvič potegovali tudi člani stranke Aktivna Slovenija, ki ima v vseh volilnih enotah liste popolne, in Zelena stranka, ki je v kamniškem občinskem svetu sicer že delovala, a doslej pod imenom Zeleni Slovenije. Na letošnjem seznamu list kandidatov za člane občinskega sveta v primerjavi z zadnjimi lokalnimi volitvami ne najdemo več stranke Naprej Slovenija. Poleg omenjenih list bodo na letošnjih lokalnih volitvah kandidirale še strankarske liste LDS s popolnim seznamom, na katerem najdemo kar nekaj dosedanjih svetnikov, SMS z vrsto mladih študentov, Desus z 29 kandidati, SDS, ki ima na svojem seznamu tudi poslanca DZ Rudija Veršnika, SLS s 27 kandidati, pomlajeno ekipo Nsi in Socialni demokrati, poleg tega pa še Obrtno podjetniška lista, ki jo je žreb določil za prvo na seznamu. Večina večjih strankarskih list ima na svojih seznamih po 29 kandidatov, kolikor je v občini Kamnik svetniških mest, krajše sezname imajo le Obrtno podjetniška lista s 14, Stranka mladih Slovenije z osmimi in Socialni demokrati z desetimi kandidati.

 

Občina Domžale

Seznam list kandidatov za volitve v občinski svet občine Domžale je letos precej drugačen kot pred štirimi leti, predvsem pa precej obsežnejši, saj na njem kandidira kar dvajset list, kar je občutno več kot leta 2002, ko se je za svetniške stolčke potegovalo trinajst list. Po zagotovilih občinske volilne komisije so letos na seznamu vse liste izpred štirih let, nove pa so predvsem neodvisne liste posameznih občanov in nekaj novih strankarskih list. Za 31 svetniških mest se bodo letos tako potegovale vse večje stranke, med njimi so tudi tri novinke - Slovenska nacionalna stranka, Aktivna Slovenija in Zelena stranka. V Domžalah sta z okoljevarstveno problematiko povezani kar dve listi, saj je na seznamu tudi stranka Zeleni Slovenije. Kar pet list ima le enega kandidata, saj se v lokalno politiko v Domžalah želi vključiti vse več neodvisnih posameznikov. Domžalčani bodo tako lahko volili tudi za Draga Ivana Tavčarja in skupino volivcev, listo Ema Bunc – Domžale moje mesto, Romana Kosa in skupino občanov, Marto Pirc Pižem in skupino volivcev ter samostojnega neodvisnega kandidata Milana Mariniča. Na seznamu lahko najdemo tudi Listo obrtnikov -podjetnikov Aleš Juhant in skupina volivcev, listo Moje Domžale – varne in uspešne, ki je javno podprla županskega kandidata Tonija Dragarja, Listo za Radomlje, z Radomljani, ki si želijo še več vlaganj tudi v svoji krajevni skupnosti ter listo še enega županskega kandidata Petra Verbiča – Lista za Domžale. Med znanimi imeni lahko med drugim zasledimo poslanca v DZ Roberta Hrovata na listi SDS, dosedanjo županjo Cvetko Zalokar Oražem z obema svojima podžupanoma na listi LDS in glasbenico Tanjo Zajc Zupan na listi Petra Verbiča.

 

Občina Mengeš

V občini Mengeš bo na letošnjih lokalnih volitvah sodelovalo deset strankarskih in neodvisnih list, kar je dve več kot na zadnjih volitvah pred štirimi leti. Za sodelovanje v lokalni politiki se letos nista odločili stranki Naprej Slovenija in Mladi za Mengeš, so pa zato na seznamu kar štiri nove liste. Žreb je za prvo na seznamu določil Listo za občino Mengeš in njen razvoj, katere nosilec je Franc Jerič, tudi neodvisni kandidat za mengeškega župana, na seznamu pa je devetnajst kandidatov, kolikor je tudi mest v občinskem svetu. Prvič na letošnjih lokalnih volitvah sodeluje tudi strankarska lista Demokratične stranke upokojencev Slovenije, ki pa ima z Mirkom Zrimom samo enega kandidata. Prav tako enega kandidata imata preostali dve novinki na listi za občinske svetnike, to sta Lista za čisto pitno vodo, ki kandidira z Lavro Škulj, ter lista Mengeš za Mengšane, katere kandidat je Gorazd Štruklec. Sedanji župan Tomaž Štebe, ki ponovno kandidira za župana, je prvopodpisani na listi Slovenske demokratske stranke, ki ima popolno listo, prav tako je devetnajst kandidatov predstavila stranka Nova Slovenija. Mlade bo kot edina kandidatka Stranke mladih Slovenije skušala predstavljati Andreja Heine. Tako kot že omenjena kandidata za mengeškega župana, pa kot prva na seznamu za svetnike kandidirata še preostala dva županska kandidata – Jožef Vahtar kot predstavnik Slovenske ljudske stranke in Aleš Janežič na listi Liberalne demokracije Slovenije. Z devetnajstimi kandidati se bo za čim večje število svetnikov 22. oktobra potegovala tudi stranka Socialni demokrati.

 

Občina Trzin

Na letošnjih lokalnih volitvah v občini Trzin v dveh volilnih enotah sodeluje osem strankarskih in neodvisnih list, kar je manj kot na zadnjih volitvah, saj je leta 2002 svoje kandidate predstavilo dvanajst različnih list. Je pa zato letos na listah več kandidatov, saj se je za sodelovanje odločilo 77 občanov, pred štirimi leti pa jih je bilo 62. Letos se kot nova na seznamu pojavi lista Demokratične stranke upokojencev, ki v občini Trzin pred štirimi leti ni kandidirala. V primerjavi s prejšnjimi volitvami pa letos svojih kandidatov nima stranka Naprej Slovenija ter štirje posamezniki, ki jih je predlagala skupina volivcev in letos ne kandidirajo oziroma sodelujejo na drugih listah. Za glasove dobrih 3000 volivcev in trinajst svetniških mest, kar je za mesto več kot pred štirimi leti, se bodo letos tako potegovale strankarska lista Slovenske demokratske stranke, katere prvi podpisani v drugi volilni enoti je kandidat za trzinskega župana Matjaž Erčulj, in Nova Slovenija, ki se v eni volilni enoti predstavlja le z enim kandidatom, skupno pa s šestimi. Tudi Slovenska ljudska stranka je na prvo mesto zapisala kandidata za župana Marka Bregarja, prav tako pa so se odločili v Listi za zeleni Trzin, kjer je prvopodpisani Miran Šinigoj. S svojo Listo za trajnostni razvoj Trzina se skupaj s sokrajani za svetniška mesta poteguje aktualni župan Tone Peršak, ki ponovno kandidira za županski stolček, na seznamu pa najdemo še dve večji strankarski listi – Liberalno demokracijo Slovenije s trinajstimi kandidati in Socialne demokrate, ki pa imajo samo pet kandidatov.

 

Občina Lukovica

Tudi v občini Lukovica bo na letošnjih lokalnih volitvah za volitve članov občinskega sveta sodelovalo več list kot pred štirimi leti, saj jih na seznamu lahko naštejemo deset, kar je za dve več kot leta 2002. Kljub temu na občinski volilni komisiji ugotavljajo, da seznami političnih in nestrankarskih list niso bolj polni in večjega zanimanja s strani občanov za sodelovanje v lokalni politiki niso zasledili. Na letošnjem seznamu ne najdemo več Stranke mladih Slovenije, prav tako se za kandidaturo ni odločila Marina Urbanija s skupino volivcev, ki je kandidirala pred štirimi leti. Je pa letošnji seznam bogatejši za štiri liste, ki se pojavljajo prvič. Za glasove 4043 lukovških volivcev se bo potegovala Neodvisna lista za boljši jutri, ki ima z Vincencem Jerasom le enega kandidata. Samostojno se letos prvič predstavlja tudi Marjan Bizilj s skupino volivcev, prav tako eno kandidatko, Marjetico Stražar, pa ima Neodvisna lista Zlato Polje. Z dvema kandidatoma letos prvič sodeluje tudi Demokratična stranka upokojencev Slovenije. Popolnejše sezname, večinoma s šestnajstimi kandidati, kolikor je mest v občinskem svetu, imajo strankarske liste Nove Slovenije s prvopodpisanim Janezom Bernotom, Socialni demokrati s pomlajeno ekipo na čelu seznama, Slovenska demokratska stranka, ki ima med kandidati skoraj polovico žensk, Slovenska ljudska stranka, Liberalna demokracija Slovenije, ki je na prvi dve mesti postavila Stanislavo Stopar in podžupana Francija Bernota, ter Neodvisna lista »Za Črni Graben«, ki jo vodi kandidat za lukovškega župana Lado Goričan.


 

Občina Moravče

Na seznamu list kandidatov za volitve članov občinskega sveta v občini Moravče je letos devet list, osem strankarskih in le ena neodvisna. Kljub temu da je tudi pred štirimi leti sodelovalo devet list, je letos prišlo do kar nekaj sprememb. Na seznamu letošnjih volitev ni več stranke Naprej Slovenija in Neodvisne liste razvoja Moravške doline, ki sta sodelovali na zadnji volitvah, dve listi pa letos sodelujeta prvič. To sta Neodvisna lista Moravške doline, ki se predstavlja s štirinajstimi kandidati, ter stranka Aktivna Slovenija, ki kandidira s trinajstimi posamezniki. 3694 moravških volivcev bo štirinajst svetnikov volilo v eni volilni enoti, izbirali pa bodo lahko še med kandidati vseh večjih strankarskih list. Socialni demokrati so na vrh svojega seznama postavili aktualnega župana, ki tudi letos kandidira za to mesto, Martina Rebolja. Podobno so se odločili tudi v Slovenski ljudski stranki, kjer je prvopodpisani županski kandidat Janez Vidic, in v Novi Sloveniji, kjer je prvi na seznamu Franc Capuder, med njenimi kandidati pa najdemo tudi evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Med kandidati so še člani Slovenske demokratske stranke in Liberalne demokracije Slovenije s popolnima seznamoma ter Stranka mladih Slovenije s tremi in Demokratična stranka upokojencev Slovenije s petimi kandidati. Med vsemi kandidati za moravške svetnike lahko najdemo manj kot 27 odstotkov žensk oziroma 28 kandidatk, kar dvanajst kandidatov pa je starih 25 let ali manj.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kranj / sreda, 19. junij 2019 / 13:18

Lažji dostop do javnega stranišča

Kranj – Na vhodnih vratih javnega Mestnega vstraniša, ki v starem Kranju deluje dve leti, je po novem vgrajena tudi evro ključavnica. Pobudo je dalo Društvo paraplegikov Gorenjske. Tako so toaletni...

Objavljeno na isti dan


Šport / petek, 20. maj 2016 / 07:00

EBEL brez Jeseničanov

Jesenice – Kot kaže, bo hokejska liga EBEL v sezoni 2016/17 ostala nespremenjena. Igralo naj bi 12 ekip, ki so v tem razširjenem avstrijskem hokejskem tekmovanju sodelovale že doslej. Kot so sporoč...

Kamnik / petek, 20. maj 2016 / 07:00

Knjiga o srečanjih športnikov na Kamniškem

Kamnik – V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so nedavno predstavili knjigo z naslovom Srečanja športnikov v občini Kamnik in Termah Snovik 2003–2015, ki jo je zbral in uredil Jože Arko iz Tuhinjs...

Kamnik / petek, 20. maj 2016 / 07:00

Kamniški vrtec ima novo ravnateljico

Vodenje zavoda bo prevzela Liana Cerar, ki je polno podporo dobila predvsem pri starših.

Škofja Loka / petek, 20. maj 2016 / 07:00

Največ energije prihranila šola

Osnovna šola Škofja Loka-Mesto je energetsko najbolj učinkovita javna stavba v škofjeloški občini.

Gospodarstvo / petek, 20. maj 2016 / 07:00

Lovci praznujejo

Bohinjska Bistrica – V Kulturnem domu Jaka Ažmana bo prihodnji petek, 27. maja, ob 18. uri slovesnost ob 70-letnici ustanovitve lovskih družin (LD) Bohinja: LD Bohinjska Bistrica, LD Stara Fužina i...