Ranč Maček je na kmetijskem zemljišču. Ali je vse v skladu z zakonodajo, je bilo predano v presojo pristojnim inšpekcijskim službam. / Foto: Maja Bertoncelj

Ne želijo si druge Lipe

»Črna gradnja na kmetijskih zemljiščih v občini Medvode – mar bomo to res dopustili? Pričakuje se takojšnje ukrepanje,« opozarja krajanka Studenčic. Primer je bil predan inšpekcijskim službam, lastnik »spornega« prostora za piknike Ranč Maček pa pravi, da je infrastruktura v skladu s predpisi.

»Tudi na Občini Medvode z zaskrbljenostjo opazujemo ta in podobne primere izvajanja dejavnosti v nelegalno zgrajenih objektih na območju naše občine.«

Medvode – Krajanka Studenčic je pred kratkim na Občino Medvode, župana, podžupana, občinske svetnike, med­občinski inšpektorat in redarstvo, KS Preska - Žlebe in tudi na medije poslala dopis z naslovom Nelegalni objekti na najboljših kmetijskih zemljiščih, dejavnost gostinstva v nelegalnih objektih – ne želimo si že druge Lipe v občini Medvode. Prosi, da zadevo, ki se dogaja pred njihovimi očmi, na Občini Medvode z vsemi pristojnimi službami preverijo.

»Opažamo povečan hrup, glasno glasbo, parkiranje na občinskih cestah in sosednjih zemljiščih zlasti ob koncih tedna, ko si tudi mi zaslužimo mir. To se dogaja na Ranču Maček, piknik prostoru, namenjenem za oddajanje. Ali se lahko v Občini Medvode nelegalno – brez kazni, sankcij in rušitve objektov gradi na najboljših kmetijskih zemljiščih? Ali se lahko opravlja dejavnost v črni gradnji, ob tem pa še moti okoliške prebivalce ter ogroža varnost v cestnem prometu,« med drugim poudarja krajanka, ki očitno želi ostati anonimna, saj se je podpisala zgolj kot Evelina. Pričakuje takojšnje ukrepanje. »Zahtevamo, da se objekti odklopijo z infrastrukture in odstranijo, zemljišče povrne nazaj v prvotno stanje, lastnika in organizatorja nočnih zabav pa kazensko preganja,« še dodaja.

Odziv Občine Medvode

Na Občini Medvode so se na dopis že odzvali. »Ograjen piknik prostor z velikim lesenim gostinskim objektom po naših informacijah nima dovoljenj in je zgrajen neposredno ob vodotoku,« so uvodoma pojasnili, v nadaljevanju pa iz lastnih evidenc predstavili kronologijo dogajanja na tej parceli, ki se začne aprila 2018, ko so lastniku zemljišča na njegovo vlogo izdali lokacijsko informacijo za potrebe nameravane gradnje dvojnega kozolca. Ob začetku gradnje istega leta so naredili poizvedbo na Upravno enoto Ljubljana, ali je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odgovor je bil, da je bilo izdano leta 2011, a na takratnega lastnika, in da ta preneha veljati v primeru, da investitor ne začne gradnje v enem letu po njegovi pravnomočnosti. Občinska inšpektorica je zato oktobra 2018 podala prijavo na Inšpektorat RS za okolje in prostor (na gradbeno inšpekcijo). Julija lani so na občini izdali dve potrdili o namenski rabi zemljišča ter lokacijsko informacijo glede dovoljenih posegov. »Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Medvode določa, da so območja kmetijskih zemljišč namenjena kmetijski pridelavi, dopustne so kmetijske dejavnosti in objekti, ki so potrebni za izvajanje le-teh, kamor pa turistična in gostinska dejavnost ne sodita,« še dodajajo. Občina Medvode in medobčinski inšpektorat in redarstvo so bili letos obveščeni, da se je z deli na zemljišču nadaljevalo, zato je medobčinski inšpektorat in redarstvo zadeve odstopil pristojnim inšpekcijskim službam.

Upajo na ukrepanje pristojnih služb

Župan Medvod Nejc Smole je septembra letos pristojne inšpekcijske službe (gradbeno, kmetijsko in tržno inšpekcijo) na zadevo ponovno opozoril. »V odgovoru gradbene inšpekcije z dne 27. 9. 2022 so zapisali, da so 'te prijave evidentirane in rangirane ter bodo obravnavane skladno s sprejetimi kriteriji za obravnavo prijav'. Tudi na Občini Medvode z zaskrbljenostjo opazujemo ta in podobne primere izvajanja dejavnosti v nelegalno zgrajenih objektih na območju naše občine. Upamo, da bodo pristojne inšpekcijske službe v najkrajšem možnem času ukrepale, ponovno pa jih tudi s tem dopisom prosimo za prednostno obravnavo primera, saj so zaradi izvajanja dejavnosti v nelegalno zgrajenem objektu lahko ogrožena tudi človeška življenja,« so v odgovoru na dopis občanke še zapisali na občini. Dodajajo, da objekt na občinske komunalne vode ni priklopljen.

Želja kmečki turizem

Prostor za piknike Ranč Maček je le streljal iz Medvod, tik ob cesti proti Studenčicam, uradno spada v naselje Žlebe. Oglašujejo ga tudi na spletu. Za komentar smo se obrnili na lastnika Aleša Kobala. »Zemljišče, na katerem so že bili objekti, sem kupil letos. Prostor oddajamo kot prostor za piknike Ranč Maček. Namenjen je piknikom in ni gostilna. Po Sloveniji je veliko takšnih prostorov in potem bi bili vsi takšni primeri sporni. Infrastruktura je v skladu s predpisi, zanjo imam vsa potrebna dovoljenja. Ugotovljene so bile nekatere pomanjkljivosti, ki so že v dopolnjevanju. Na parceli sta tudi dva začasna kontejnerja, ki bosta odstranjena, kar ni sporno. V obdobju, odkar sem lastnik, smo prostor oddali štirikrat ali petkrat. Vsakokrat je nekdo podal prijavo na policijo, ki se je nanjo odzvala, a ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, tako glede parkiranja kot tudi glasnosti. Prijave so bile anonimne. Name se ni obrnil še nihče. Očitno nekoga nekaj moti in z veseljem bi se pogovoril z njim. Rad bi imel dobre sosedske odnose. Želim si, da bi v prihodnje tukaj zaživel kmečki turizem,« pa je povedal Aleš Kobal, tudi lastnik znane Gostilne Maček v Ljubljani.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kamnik / nedelja, 13. junij 2021 / 10:17

Zasebne investicije in javna infrastruktura

V Kamniku bodo v bližnji prihodnosti dobili dva nova trgovska centra – in to kljub temu, da je treba zelo dobro pomisliti, katera trgovska veriga sploh še manjka. Zgradili bodo tudi nova s...

Objavljeno na isti dan


Splošno / petek, 13. junij 2008 / 07:00

Čar renesančnih oblačil

Nekaj časa je že minilo, odkar je bila v škofjeloški Kašči razstava Oblačilna kultura 16. stoletja.

Splošno / petek, 13. junij 2008 / 07:00

Zbrali so se na dobrodelnem teku

V športnem parku za Osnovno šolo Škofja Loka - Mesto so se prejšnji petek zbrali številni loški športni navdušenci, ki so se udeležili prvega dobrodelnega teka.

Škofja Loka / petek, 13. junij 2008 / 07:00

Jubilej loških lokostrelcev

Loški lokostrelci so v zadnjih dvajsetih letih domov prinesli številne pokale in kolajne, ponosni pa so tudi, da so smetišče na Kamnitniku spremenili v enega najlepših strelišč v Sloveniji.

Škofja Loka / petek, 13. junij 2008 / 07:00

Gora hotela obdržati letalo

Sanacijo kraja letalske nesreče na gori San Pietro na Korziki so pomagali izvajati tudi pripadniki GRS Škofja Loka. Njihov vodja Zvonko Korenjak pravi, da jih je spremljalo tako nemogoče vreme, kot bi...

Splošno / petek, 13. junij 2008 / 07:00

Gostili so angleške učence

Osnovna šola Škofja Loka Mesto je predstavila svojo mednarodno dejavnost. V tem šolskem letu sodeluje v štirih mednarodnih projektih, ki jih je s sodelavci predstavil ravnatelj Marko Primožič.