Med novimi postavkami proračuna za letošnje leto so tudi sredstva za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo brežine in zaščito Plečnikovih paviljonov v Begunjah.

Potrdili rebalans proračuna

Z rebalansom proračuna Občine Radovljica so svetniki med drugim zagotovili sredstva za sanacijo in zaščito Plečnikovih paviljonov v Begunjah, e-oskrbo in načrtovano enoto doma starejših občanov v Kamni Gorici ter tudi za nove zaposlitve učiteljev športa na razredni stopnji na vseh osnovnih šolah v občini.

Proračunski odhodki se z rebalansom zvišujejo za 4,2 milijona evrov in znašajo 25,9 milijona evrov; za investicije Občina Radovljica tako kot lani namenja 46 odstotkov proračuna.

Radovljica – Radovljiški občinski svet je v sredo potrdil rebalans letošnjega proračuna občine. Ta je bil, kot so pojasnili na občinski upravi, pripravljen predvsem zaradi uskladitve realiziranih prilivov in odlivov ter uskladitve sredstev za investicije z dinamiko njihovega izvajanja in s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi.

Predvideni prihodki se predvsem zaradi višjih transfernih prihodkov ter zadolževanja zvišujejo za 3,7 milijona evrov in znašajo 25,4 milijona evrov. Rebalans proračuna tako med drugim usklajuje prihodke nepovratnih sredstev, predvsem za projekte izgradnje kanalizacije Lancovo in Kamna Gorica, kolesarske povezave v Lescah, obnove Klinarjeve hiše v Kropi in rekonstrukcije Kopališča Radovljica.

Proračunski odhodki se zvišujejo za 4,2 milijona evrov in znašajo 25,9 milijona evrov, razlika med prihodki in odhodki pa se krije s presežkom proračuna za leto 2021. Za investicije občina tako kot lani namenja 46 odstotkov proračuna.

Tudi odhodki se z rebalansom proračuna usklajujejo z dinamiko izvajanja investicij in pridobljenimi nepovratnimi sredstvi, pojasnjujejo na radovljiški občinski upravi. Za prvo fazo obnove kopališča zato več sredstev namenjajo že v letošnjem letu, povečujejo se sredstva za letno in zimsko vzdrževanje cest, gradnjo kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest na Lancovem in v Kamni Gorici, dokončanje prilagoditve cest ob nadgradnji železniške infrastrukture, obnovo ceste Lesce–Hlebce–Begunje, obnovo vrtca v Kamni Gorici, sanacijo kamnitega zidu pod cerkvijo v Kropi, pridobitev projektne dokumentacije za obnovo čistilne naprave v Radovljici, komunalno urejanje občinskih zemljišč in za gradnjo, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj – ter nakup in opremo zemljišč.

Na novih postavkah so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo brežine in zaščito Plečnikovih paviljonov v Begunjah, e-oskrbo, načrtovano enoto doma starejših občanov v Kamni Gorici in Festival Avsenik. Višja so tudi sredstva za nove zaposlitve učiteljev športa na razredni stopnji v vseh osnovnih šolah.

Predvidena namenska zadolžitev za načrtovane investicije znaša 2,7 milijona evrov, a je, ker je bila lanska zadolžitev precej nižja od predvidene, skupna višina zadolžitve v dveletnem proračunu še vedno za dober milijon nižja od prvotno načrtovane, so še pojasnili na občinski upravi.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Slovenija / petek, 29. maj 2020 / 11:58

Jutri začetek mature

Kranj – S pisnim izpitom iz angleščine se jutri začenjata splošna in poklicna matura, v ponedeljek pa kandidate, ki so se prijavili na letošnjo maturo, čaka pisanje eseja iz materinščine, ki bi ga...

Objavljeno na isti dan


Kranj / torek, 29. januar 2008 / 07:00

Gorenjske lekarne ob dnevu brez cigarete

Ob 31. januarju - dnevu brez cigarete bodo v Gorenjskih lekarnah organizirali aktivnosti ozaveščanja javnosti o škodljivosti cigaret in možnostih za opustitev kajenja.

Kranj / torek, 29. januar 2008 / 07:00

Preprosto Slovenija

Založniški in glasbeni dogodek v Gorenjskem glasu

Prosti čas / torek, 29. januar 2008 / 07:00

Politiki na smučeh

Na Pokljuki so se v smučarskem teku pomerili politiki, diplomati in gospodarstveniki. Na Jezerskem pa so turni smučarji odprli sezono slovenskega pokala.

Šenčur / torek, 29. januar 2008 / 07:00

Šenčurjani bodo mirneje spali

Civilna iniciativa krajanov Šenčurja je uspela - vsaj takšne so obljube pristojnih - z večino svojih zahtev za ublažitev letalskega hrupa, popustila je le pri popolnem zaprtju brniškega letališča v no...

Kranj / torek, 29. januar 2008 / 07:00

Puhart širi Tavčarjevo ulico

Kranj - Družina Puhar, ki je lani ustanovila hišo ustvarjalnih dejavnosti Puhart, namenjeno predvsem likovnemu izobraževanju otrok in odraslih, je v soboto oživila še Tavčarjevo...