Milan Čadež / Foto: Tina Dokl

Naslednji izziv bo vrtec v Poljanah

Ob letošnjem občinskem prazniku so v občini Gorenja vas - Poljane posebno ponosni na novo športno dvorano v Gorenji vasi, ki so jo slovesno odprli minuli petek. A čeprav gre za največjo naložbo v zgodovini občine, ne spijo na lovorikah, ampak že snujejo nove načrte. Predstavil jih je župan Milan Čadež.

Praznik je tudi priložnost za »obračun« s preteklim letom. Kaj bi poudarili kot največji uspeh v tem letu?

Občina Gorenja vas - Poljane se je tako kot pretekla leta tudi letos trudila izvajati različne projekte po vsej občini. Največji letošnji uspeh je vsekakor predaja namenu in blagoslov težko pričakovane večnamenske Športne dvorane Gorenja vas, ki z urejenimi novimi parkirišči, zunanjim igriščem in novo kotlovnico na lesne sekance predstavlja dovršeno celoto, na katero smo občani občine Gorenja vas - Poljane lahko upravičeno ponosni. Zelo sem ponosen tudi, da nam je do realizacije uspelo pripeljati zahteven projekt urejanja poplavne varnosti v Poljanah.

V preteklih dneh so se v mnogih krajih po Sloveniji znova s strahom ozirali v nebo, saj je obilno deževje spet prinašalo poplave. Tudi v vaši občini ste se že srečali s katastrofalnimi poplavami in tudi zato ste se skupaj z državo lotili ukrepov za večjo poplavno varnost Poljan. Kako poteka ta projekt?

Občina je študijo z naborom ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Poljan tedanji pristojni ministrici predstavila le dva meseca po katastrofalnih poplavah v oktobru 2014, nato pa nas je čakalo kar pet let vodenja zahtevnih postopkov. Pridobljena so bila tri gradbena dovoljenja, štirje sklopi PZI-projektov za izvedbo ter niz poplavnih, okoljevarstvenih in investicijskih študij; za vse našteto so bile zahtevane še recenzije, pogosto v več krogih z dolgimi odzivnimi roki pristojnih ustanov. Objavljeni sta bili dve javni naročili, zadnje za izvedbo krožišča se bo predvidoma izteklo do novega leta, prvega za ves preostali del je občina objavila sredi letošnjega maja, izvajalska pogodba z izbranim glavnim izvajalcem GGD iz Kranja pa je bila podpisana 11. septembra.

»Prva lopata« je bila zasajena na martinovo prav na trasi nove dostopne ceste do cerkve svetega Martina, kjer bomo temeljito znižali obsežen plato, ki poplavni vodi preprečuje odtekanje in s tem poplavljanje Poljan. Intenziven zagon gradnje planiramo z naslednjo gradbeno sezono, ko se bo začela tudi gradnja novega mostu čez Soro, sredi poletja pa bo na vrsti preurejanje območja Ločivnice skozi celotne Poljane ter prestavitve struge Sore v Hotovlji, kjer bo na novonastalem platoju desnega brega Sore urejeno novo kopališče. Dela se bodo zaključila v drugi polovici leta 2021 z izgradnjo nove pešpoti do cerkve po znižani poplavni ravnici na trasi sedanje dostopne poti k cerkvi.

Ob občinskem prazniku ste slovesno odprli novo športno dvorano v Gorenji vasi, ki predstavlja največjo naložbo v zgodovini občine. V kaj boste v prihodnje usmerili največjo pozornost – je to prizidek k Vrtcu Agata v Poljanah?

Izgradnja nove, energetsko varčne in sodobno opremljene Športne dvorane Gorenja vas je bila za našo občino največja naložba od obstoja občine, za katero smo odšteli 3,6 milijona evrov, temu pa je treba dodati še stroške izgradnje obsežnega parkirišča ter preureditev obstoječe centralne kotlovnice za celoten šolski kompleks z vrtcem, s čimer smo iz fosilnih goriv prešli na trajnostni, obnovljivi vir ogrevanja – lesne sekance.

Slovesno odprtje z blagoslovom Športne dvorane Gorenja vas je bilo težko pričakovano in odlično obiskano, program pa zelo prisrčen in izviren. Novozgrajena športna dvorana je namreč izrednega pomena tako za šolajoče otroke in vrtec kot za razvoj dejavnosti športnih klubov, ponuja se tudi možnost organiziranja večjih dogodkov v občini. V dvorani se že nekaj mesecev odvijajo različni programi in športne dejavnosti, v prihodnje se nadejamo še bogatejšega dogajanja.

Naš naslednji velik projekt pa je gradnja prizidka vrtca v Poljanah, kjer je v teku priprava javnega naročila za izbiro izvajalca del. Gradbeno dovoljenje imamo že pridobljeno, prav tako so odobrena nepovratna sredstva Ekosklada, saj gre za energetsko varčno gradnjo. Pridobili bomo šest novih igralnic za potrebe vrtca, ki že skoraj desetletje gostuje v poljanskem lovskem domu in v šolskih učilnicah.

Ta čas poteka energetska sanacija Podružnične šole Sovodenj. Kdaj bodo dela končana?

S potekom energetske sanacije šole na Sovodnju smo zelo zadovoljni, saj izvajalec Zidgrad iz Idrije, s katerim smo v maju 2019 podpisali gradbeno pogodbo, vsa dela izvaja v dogovorjenih rokih. Pridobili smo 156 tisoč evrov nepovratnih sredstev Eko sklada za prenovo fasadnega ovoja in oken, strešne kritine in menjavo energenta, saj bo namesto peči na kurilno olje vgrajena sodobna toplotna črpalka. Do začetka šolskega leta je bila že v celoti izvedena sanacija strehe, fasadni ovoj ter vgrajeno stavbno pohištvo, nadaljevali pa smo s celovito sanacijo kletnih zidov ter generalno prenovo vseh sanitarij, garderob in centralnega ogrevanja v vseh nadstropjih, uredili smo še nov večnamenski prostor v mansardi. Obnovo bomo zaključili do sredine prihodnjega leta z izgradnjo novih teras za prostore vrtca. Šolsko poslopje z vrtcem bomo tako ne le energetsko sanirali, pač pa tudi celovito prenovili za daljše obdobje.

V podružnični šoli v Javorjah že nekaj časa opozarjajo na precejšnjo prostorsko stisko, zato razmišljate o nadzidavi šole. Kdaj bi lahko prišel na vrsto ta projekt?

V Javorjah smo se odločili za gradnjo povsem novega šolskega poslopja z vrtcem in telovadnico, saj je bil objekt že v preteklosti večkrat dozidan in ne ustreza več današnjim standardom. Investicija bo še večja kot gradnja prizidka Vrtca Poljane, zato bomo za gradnjo poskušali predhodno pridobiti nepovratna sredstva.

Letos je v občini veliko težav povzročal trop volkov. Ste že dobili odgovor pristojnih glede izrednega odstrela, ki ste ga predlagali?

Na našem območju so se zadrževali kar trije tropi volkov, iz zadnjega strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije pa je razvidno, da je bilo na območju naše in treh sosednjih občin kar 45 napadov volkov, v katerih je bilo pokončanih 233 živali drobnice in tudi velike pašne živali. Zato smo na občini vložili že dve vlogi za izredni odstrel te še vedno zaščitene vrste zveri, prva je bil odobrena, na odobritev druge še čakamo.

Pritiski stroke po ščitenju populacije volka so zelo močni, vendar si občina vztrajno prizadeva za pridobitev posebnega statusa našega območja, ki zaradi visoke gozdnatosti in hkrati večstoletne razpršene poselitve ter strmih terenov in hudourniških dolin, ki ne omogočajo izvajanja učinkovitih zaščitnih ukrepov, ni primerno za stalno naselitev populacije volka. Navedeno izhodišče je bilo že podprto na skupnem sestanku predstavnikov Zavoda za gozdove Ljubljane, ki smo ga organizirali v oktobru. Kot nesprejemljivo ocenjujemo dejstvo, da lokalne skupnosti nikoli niso vprašali za mnenje o naselitvi in širitvi populacije katerekoli vrste divje zveri na naše območje, stroka pa se premalo zanima za realno stanje in posledice. Pričakujemo, da bodo odločevalci naše pozive vzeli resno in ukrepali odgovorno. Jaz od tega, da ima pri tem lokalna skupnost prvo in zadnjo besedo, ne odstopam!

Kako pa je s financiranjem podaljšanih šolskih linij, ki ste jih uvedli zaradi nevarnosti, ki bi jo lahko za šoloobvezne otroke predstavljal volk? Vam je v zvezi s tem uspelo doseči dogovor z ministrstvom za izobraževanje?

Občina je bila zaradi povečanega pojava divjih zveri že primorana podaljševati linije šolskih prevozov, vendar obljubljenega odziva ministrstva ni. Odgovora nismo prejeli niti po dveh mesecih od posredovanja zahtevanih podatkov, kaj šele, da bi nam bila za izvajaje šolskih prevozov dodeljena kakršnakoli sredstva. Pozive podpore sta vložili tudi obe šoli, vendar ministrstva o resnosti razmer še nismo prepričali.

Na dvorcu Visoko ste letos dokončali obnovo pritličja, kjer je zaživela nova kavarna. Katera dela vas na dvorcu še čakajo v prihodnje in kdaj bi bil lahko dvorec odprt skozi vse leto?

Kavarna Visoko je dodatno obogatila ponudbo dvorca, kjer je na voljo ogled zanimivih razstav muzejskih zbirk. Od aprila naprej smo na Visokem našteli več tisoč obiskovalcev. Veseli smo, da se na Visokem odvija tako pozitivna zgodba, da nas vsako leto obišče veliko obiskovalcev, celo nad našimi pričakovanji. Z novembrom sta kavarna in muzejski del dvorca zaradi nadaljevanja obnovitvenih del začasno zaprla svoja vrata za obiskovalce. Izvedli bomo še obnovo dotrajane strehe dvorca, v notranjosti pa bo sočasno potekala trajna obnova manjkajočih tlakov talnih oblog in ogrevanja v glavnini preostalega pritličja, ki doslej še ni bilo ogrevano. Pričakujemo, da bomo dela zaključili do pomladi, ko bo visoška kavarna ponovno odprla svoja vrata.

Doslej ste obnovo večinoma financirali sami. Lahko zdaj računate tudi na pomoč države, glede na to, da gre za kulturni spomenik državnega pomena?

Na javnem razpisu nam je junija že uspelo pridobiti 95 tisoč evrov nepovratnih sredstev ministrstva za kulturo za potekajočo obnovo, ki jo bomo zaključili v naslednjem letu.

Občina je letos pridobila vrsto programov primarne zdravstvene dejavnosti, ki so občanom po novem na voljo v gorenjevaškem zdravstvenem domu. Zaradi rasti števila prebivalcev v prihodnje načrtujete še dodatne širitve programa družinske medicine. Je dokumentacija za ureditev novih ambulant družinske medicine v prostorih nekdanje lekarne že pripravljena?

Čeprav gre pretežno za odpravljanje preteklih zaostankov in prilagajanje rasti števila prebivalcev, smo s širitvijo zdravstvenih programov letos res lahko zadovoljni. Z januarjem je začela delovati nova ambulanta za otroke in deloma odrasle, z avgustom se je razširil tudi program odraslega zobozdravstva obstoječih ambulant, kjer je bila zaposlena nova zobozdravnica. Posebno nas veseli, da smo v začetku leta pridobili tudi razširjeni delovni čas otroške ambulante, ki je po novem odprta vse dni v tednu, v njej pa deluje priznani pediater z dolgoletnimi izkušnjami dr. Gorazd Kalan.

Gorenjevaški zdravstveni dom postaja sodoben zdravstveni center priznanih strokovnjakov z vizijo nadaljnjega razvoja s ciljem promocije zdravega načina življenja. Učinki so že vidni, saj se iz leta v leto uvrščamo na najvišja mesta med občinami, v katerih se najbolje živi, tudi zaradi ugodnih kazalnikov zdravja občanov, zato nekateri Poljansko dolino že imenujejo kar dolina zdravja.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Šenčur / ponedeljek, 13. junij 2022 / 13:26

Dvajset let šenčurske godbe

Pihalni orkester občine Šenčur letos praznuje dvajset let delovanja.

Objavljeno na isti dan


Gospodarstvo / petek, 22. november 2019 / 13:50

Gorenjci med najbogatejšimi

Z najnovejše Managerjeve lestvice stotih najbogatejših Slovencev smo izluščili 29 gorenjskih in drugih poslovnežev, ki imajo v (so)lasti gorenjska podjetja. V Škofji Loki je kar devetnajst multimilijo...

Gorenja vas-Poljane / petek, 22. november 2019 / 12:32

Naslednji izziv bo vrtec v Poljanah

Ob letošnjem občinskem prazniku so v občini Gorenja vas - Poljane posebno ponosni na novo športno dvorano v Gorenji vasi, ki so jo slovesno odprli minuli petek. A čeprav gre za največjo naložbo v zgod...

Jesenice / petek, 22. november 2019 / 12:28

Omejitev obiskov v jeseniški bolnišnici

Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice so zaradi povečanega števila respiratornih obolenj obiski na pediatričnem oddelku in na ginekološko-porodniškem oddelku omejeni. Na pediatričnem oddelku je...

Medvode / petek, 22. november 2019 / 12:24

Pričakujejo več kot petsto parkeljnov

Goričane – Jutri, 23. novembra, bo 8. Noč parkeljnov v Goričanah. V mimohodu se bodo zvrstile številne skupine parkeljnov iz Slovenije in tujine. Organizatorji iz TD Goričane - Vaše letos pričakuje...

Šport / petek, 22. november 2019 / 12:24

Nogometaši Triglava gostujejo v Domžalah

Kranj – Konec tedna bodo nogometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije odigrali tekme 18. kroga. Jutri ob 14.45 se bo v športnem parku Domžale začela tekma med nogometaši Domžal in kranjskega Triglava....