Jelenjad v gozdu, a tudi v sodnih dvoranah ... / Foto: Gorazd Kavčič

Upravni spor zaradi jelenjadi

Lovska družina (LD) Bohinjska Bistrica je lani začela upravni spor zaradi letnega načrta lovišča, po katerem bi v lovišču morali lani upleniti 24 jelenjadi ali še enkrat več, kot so jih dejansko v letu prej. Sodni postopek še ni končan: po tem, ko sta upravno in vrhovno sodišče zavrnila njeno pritožbo, je družina naslovila na ustavno sodišče še ustavno pritožbo.

V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju so lani načrtovali odvzem 1021 jelenjadi, kar je 103 več kot leto prej, posledično se je zvišal načrt odvzema tudi v posameznih loviščih. Kot je dejal Miran Hafner iz kranjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, je bil razlog za večji odvzem neusklajenost med številom jelenjadi in naravnim okoljem, na kar kaže tudi vse večja objedenost gozdnega mladja.

Lovska družina Bohinjska Bistrica je lani lahko izvajala lov v višini 70 odstotkov predlani načrtovanega odvzema divjadi, letos pa do potrditve letošnjega letnega načrta ne sme izvajati lova. Če tudi letos ne bo sprejela letnega načrta, potem vse leto ne bo smela izvajati lova.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pojasnili, da upravljavec lovišča, ki ne sprejme letnega načrta lovišča, krši koncesijsko pogodbo, ki določa, da mora izvajati koncesijo v skladu z načrti upravljanja z divjadjo; posledično se mu zaradi tega lahko odvzame koncesija.

Bohinjska Bistrica – Kranjska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije vsako leto v sodelovanju z blejsko enoto pripravi letni načrt za Gorenjsko lovsko upravljavsko območje (LUO), ki ga po javni obravnavi in obravnavi na strokovnem svetu in svetu območne enote zavoda sprejme minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Načrt je osnova za letne lovske načrte posameznih lovišč, s katerimi izvršni odbor Območnega združenja upravljavcev lovišč Gorenjskega LUO, zavod za gozdove in upravljavci lovišč določijo, koliko divjadi posamezne vrste morajo upravljavci odvzeti iz lovišč, pri tem pa odvzem poleg odstrela vključuje tudi izgube divjadi zaradi prometa, poginov in iz drugih razlogov. Upravljavec lovišča lahko da pripombe na osnutek načrta, lani pa se je prvič zgodilo, da je eden od njih zaradi lovskega načrta začel upravni spor.

Brez možnosti pritožbe

Lovska družina Bohinjska Bistrica je pred upravnim sodiščem izpodbijala sklep ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o sprejemu letnega načrta za Gorenjski LUO za leto 2017, prav tako pa tudi sklep Izvršnega odbora Območnega združenja upravljavcev lovišč Gorenjskega LUO in kranjske območne enote Zavoda za gozdove o uskladitvi letnih načrtov lovišč z letnim načrtom za Gorenjsko LUO ter na njuni podlagi pripravljen letni načrt lovišča Bohinjska Bistrica za leto 2017. Lovci so v upravnem sporu navajali, da letni načrt za Gorenjsko LUO ni veljaven, češ da ga minister ni sprejel v obliki pravilnika, kot določa zakonodaja. Opozorili so na vprašanje pravnega varstva pravic lovskih družin v postopku načrtovanja, saj jim pravilnik ne omogoča pritožbe v primeru, če načrtovalec, to je zavod za gozdove, ne upošteva njihovih predlogov; opozorili pa so tudi na pravne posledice neizpolnjevanja letnega načrta. Lovski inšpektor lahko zaradi tega izreče družini globo najmanj 4200 evrov in odgovorni osebi najmanj 420 evrov, lovska družina tri leta kaznovani odgovorni osebi ne sme podaljšati veljavnosti lovske izkaznice, posledica neizpolnjevanja načrtov je lahko tudi odvzem koncesije.

Po upravnem sporu še ustavne pritožbe

Upravno sodišče je vse tožbe, tudi tisto, s katero je Lovska družina Bohinjska Bistrica izpodbijala letni načrt lovišča Bohinjska Bistrica za leto 2017 v delu, ki zadeva jelenjad, zavrglo, češ da izpodbijani akti niso upravni akti, ki bi jih bilo možno izpodbijati v upravnem sporu. Lovska družina se je zoper vse odločitve upravnega sodišča pritožila na vrhovno sodišče, a po tem, ko je tudi to vse pritožbe zavrnilo, je zoper vse njegove odločitve vložila še ustavne pritožbe. Bohinjski lovci pričakujejo, da pa bo morda ustavno sodišče le odgovorilo na odprto vprašanje, kako in pred katerim sodiščem lahko lovska družina izpodbija letni načrt lovsko upravljavskega območja, na podlagi katerega mora izvesti predpisan letni odvzem divjadi.

Lubadar otežuje lov

Kot je pojasnil starešina lovske družine Janez Logar, se v družini strinjajo z lanskim letnim načrtom odvzema za vse vrste divjadi, razen za jelenjad. Že letni načrt za leto 2016 jim je »predpisal« odvzem 21 jelenjadi iz lovišča, šest več kot leto prej. Že takrat so pisno opozorili zavod za gozdove in lovski inšpektorat, da ne bodo mogli izpolniti plana. Poskušali so s prerazporeditvijo obveznosti med lovskimi družinami, a neuspešno, tudi v družini so sprejeli več ukrepov za izboljšanje lova na jelenjad. »Ker smo odvzeli iz lovišča le dvanajst jelenjadi, nas je lovski inšpektor opozoril – tudi na sankcije, če tudi v naslednjem letu načrta ne bomo izpolnili. Ko nam je načrtovalec za lani dodelil odvzem 24 jelenjadi, smo v lovski družini ocenili, da je načrt nerealen, zato smo začeli upravni spor. Sprejetje obveznosti, ki jih ne moremo izpolniti, bi bilo neodgovorno,« je dejal Janez Logar in poudaril, da jim izpolnjevanje načrtov odvzema jelenjadi najbolj otežuje lubadar. »Ker se je lubadar v Bohinju močno razširil, dela v gozdovih potekajo domala neprekinjeno, tudi ob koncu tedna in včasih celo ponoči, več je zapor gozdnih cest, ki vodijo v lovišča, nekatera območja, kjer se je prej zadrževala jelenjad, so izsekana, tako da se je jelenjad preselila drugam. Tudi letos in v naslednjih letih ne pričakujemo v gozdovih več miru, lubadar se še ni umiril, veliko dela v gozdu bo tudi zaradi poseka in spravila drevja, ki ga je decembra poškodoval veter,« je dejal in dodal, da jim lov na jelenjad otežujejo tudi drugi razlogi: porast turizma in rekreacije, paša v gozdu, navzočnost velikih zveri, tudi medveda, ki jim med drugim odganja jelenjad s krmišč za privabljanje jelenjadi ... Argument, da je odstrel jelenjadi treba povečati zaradi vse hujše objedenosti mladih sestojev, se jim ne zdi prepričljiv, ob tem navajajo podatek, da v zadnjih petnajstih letih niso prejeli prijave zaradi škode, ki bi jo jelenjad povzročila v gozdovih na območju njihovega lovišča.

Predlagali rešitve

»Odločitev za sodno varstvo ni uperjena proti nobeni ustanovi ali posamezniku, ampak je le izraz naše nemoči in bojazni, da bi neizpolnjevanje načrta ogrozilo obstoj in delovanje lovske družine,« so povedali v lovski družini, kjer so tudi predlagali rešitev problema: za lani bi problem lahko rešili s prerazporeditvijo oziroma tako, da bi načrtovalec odvzem devetih jelenov dodelil drugim loviščem, dolgoročno pa tako, da bi lovišče Bohinjska Bistrica uvrstili med robna območja pojavljanja jelenjadi, na katerem velja blažji režim kot v osrednjem območju.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gorenja vas-Poljane / četrtek, 23. april 2015 / 12:43

Posvet ob stoletnici Londonskega sporazuma

Gorenja vas – V nedeljo, 26. aprila, ob 9. uri bo na Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi potekal strokovni posvet ob stoletnici podpisa Londonskega sporazuma, po razpravi pa bodo tudi odprli...

Objavljeno na isti dan


Rekreacija / četrtek, 24. november 2016 / 13:42

Skupaj za zdrav razvoj

Nove, mlade generacije vse manj hodijo in to vpliva na telesni razvoj pa tudi fizični in mentalni potencial. Rešitev ni v tem, da otroka vključimo v neki šport, temveč jim je treba pomagati, da pon...

Kronika / četrtek, 24. november 2016 / 13:39

Hitro prijeli tatova

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v petek zvečer po prijavi tatvine v lokalnem podjetju v hitri intervenciji prijeli dva moška iz Kočevja, ki sta osumljena tatvine večjega števila predmetov iz...

Kronika / četrtek, 24. november 2016 / 13:38

Plaz odnesel cesto na Javorniku

Kranj – Obilno deževje, zaradi katerega so močno narasli tudi vodotoki na Gorenjskem, je gasilcem povzročilo največ dela s preusmerjanjem meteorne vode od objektov in njenim črpanjem iz poplavljeni...

Šport / četrtek, 24. november 2016 / 13:35

Petru Prevcu bo uspelo

Smučarski skakalec Peter Prevc je bil pretekli teden tretjič zapored razglašen za najboljšo športno blagovno znamko v Sloveniji. Pred prvim skakalcem pretekle zime na svetu je nova sezona....

Zanimivosti / četrtek, 24. november 2016 / 13:25

Krsnikov Čas kot življenje

Na Brezjah pri Tržiču so predstavili pesniški prvenec Milana Krsnika Čas kot življenje, ki ga je ob avtorjevi šestdesetletnici izdalo Mladinsko gledališče Tržič.