Koncesija za izkoriščanje večine državnih gozdov bo potekla 30. junija prihodnje leto.

Velike spremembe pri državnih gozdovih

Država naj bi za gospodarjenje z državnimi gozdovi ustanovila družbo Slovenski državni gozdovi. Za izvedbo gozdarskih del se bodo lahko potegovali tudi sedanji koncesionarji, ki ocenjujejo, da bo zakon škodljiv za slovensko gozdarstvo in lesno predelavo.

Gozdarska podjetja, ki upravljajo državne gozdove, zaposlujejo 1500 ljudi. Lani so plačala državi 16,3 milijona evrov koncesijske dajatve in približno milijon evrov davka na dobiček.

Kranj – V Sloveniji je 235 tisoč hektarjev državnih gozdov. Gospodarjenje z večino teh gozdov temelji na koncesijah za izkoriščanje gozdov, ki jih je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov brez javnega razpisa za dvajset let podelil izvajalskim podjetjem, ki so nastala iz nekdanjih gozdnih gospodarstev in so te gozdove upravljala že pred uveljavitvijo novega zakona o gozdovih leta 1993. Koncesijska razmerja za večino državnih gozdov bodo potekla 30. junija prihodnje leto, nekatera pa že 1. januarja. Med osemnajstimi koncesionarji, ki so pridobili koncesijo neposredno na podlagi zakona, so tudi štiri gorenjske družbe. Gozdnemu gospodarstvu Bled bo 30. junija prihodnje leto potekla koncesija za izkoriščanje 6819 hektarjev državnih gozdov, Gozdarstvu Gorenjske, ki je prevzel koncesijo od Egolesa, pa za 6191 hektarjev. S koncem letošnjega leta bo potekla koncesija Kmetijsko gozdarski zadrugi Gozd Bled za 70 hektarjev gozdov in KŽK-ju Kranj za 106 hektarjev.

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Sedanji zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov določa, da bo sklad po izteku pogodbe sklenil nova koncesijska razmerja za deset let na podlagi javnega razpisa, pri tem pa bodo ob enakih pogojih (do)sedanji koncesionarji lahko uveljavljali prednostno pravico. To se očitno ne bo zgodilo, saj se je vladajoča koalicija odločila, da korenito spremeni gospodarjenje z državnimi gozdovi. Vlada je na seji prejšnji teden že določila predlog zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi, ki predvideva ustanovitev gospodarske družbe Slovenski državni gozdovi, katere edina družbenica bo država. Družba se bo ukvarjala z vsemi gozdarskimi opravili – s sečnjo in spravilom lesa, prevozom in prodajo gozdnih lesnih sortimentov, varstvenimi in gojitvenimi deli, gradnjo in vzdrževanjem gozdne infrastrukture (razen z vzdrževanjem gozdnih cest) in z drugimi deli. Izvajalce gozdnih del bo izbrala s postopkom javnega naročanja, pri tem pa bodo lahko enakopravno sodelovali sedanji koncesionarji, druge gospodarske družbe pa tudi hribovske in gorske kmetije. Les bo prodajala sama in za svoj račun, za obvladovanje prodaje bo oblikovala vsaj šest regionalnih centrov, ki bodo delovali predvsem kot skladišča lesa. Za upravljanje gozdov bo plačevala državi letno nadomestilo v višini 20 odstotkov prihodkov od prodaje lesa, nadomestilo se bo zbiralo v gozdnem skladu, ki bo denar med drugim namenjal za pridobivanje gozdov ter za izpolnjevanje obveznosti do denacionalizacijskih upravičencev in občin. Vsa sedanja koncesijska razmerja bodo ostala v veljavi do uveljavitve novega zakona, denacionalizacijske postopke pa bo končal sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Občine, v katerih so državni gozdovi, bodo upravičene do četrtine letnega nadomestila.

Koncesionarji pisali predsedniku vlade

Združenje za gozdarstvo, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je v imenu gozdarskih podjetij naslovilo na predsednika vlade Mira Cerarja pismo, v katerem je opozorilo na nepopravljive posledice sprejetja predlaganega zakona za gozdarstvo in za lesno industrijo. Po oceni združenja bo zaradi različnih ukrepov – likvidacije podjetij, zlasti invalidskih, in redne odpovedi delovnega razmerja ostala brez dela polovica delavcev, ki so zaposleni v gozdarskih podjetjih, najmanj petsto delavcev pa bo postalo trajno nezaposljivih in s tem breme državnega proračuna. Združenje očita vladi, da v oceno finančnih posledic sprejetja zakona ni vključila plačilnih tveganj in s tem povezanih izgub, pri tem pa je navedlo podatek, da so gozdarska podjetja v zadnjih petnajstih letih zaradi neplačil, neuspešnih izterjav ter stečajev ali prisilnih poravnav lesno predelovalnih in gradbenih podjetij utrpela dvajset milijonov evrov škode. Načrtovana prodaja lesa na panju bo povzročila razpad oskrbovalnih verig, likvidacija marsikatere gozdarske družbe bo dodatno oslabila odkup lesa iz zasebnih gozdov, s spremembo gospodarjenja z državnimi gozdovi pa po oceni združenja tudi ne bo več možnosti za hitro ukrepanje ob snegolomu, vetrolomu, žledolomu in ob drugih naravnih ujmah. »Ne nasprotujemo drugačni ureditvi po izteku koncesijskih pogodb, predlagamo pa, da se obstoječe znanje, prodajni kanali in razpoložljiva oprema vključijo v nov sistem gospodarjenja z gozdovi,« so zapisali v pismo predsedniku vlade.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Slovenija / nedelja, 26. maj 2013 / 13:28

Umrla znana astrologinja Meta Malus

Ljubljana - V 62. letu starosti je danes zjutraj umrla znana astrologinja Meta Malus. Novico je na družbenem omrežju Facebook sporočil njen sin Iztok Medja. Kot je zapisal, Meta Malus želi...

Objavljeno na isti dan


Prosti čas / torek, 27. oktober 2009 / 07:00

LIFFe in filmsko gledališče v Železarju

V Kinu Železar na Jesenicah od 20. oktobra poteka filmsko gledališče, mednarodni filmski festival LIFFe pa bo letos novembra potekal že dvajsetič. Vzporedno ga bosta gostila Ljubljana in Maribor.

Slovenija / torek, 27. oktober 2009 / 07:00

Odkritje kipa Staneta Kavčiča

Ljubljana - V parku med zgradbama državnega zbora in Narodnega muzeja Slovenije na Trgu narodnih herojev bodo danes ob 16. uri odkrili doprsni kip Staneta Kavčiča, predsednika iz...

Prosti čas / torek, 27. oktober 2009 / 07:00

Počitnice na Televiziji Slovenija

Počitniški program za otroke in mladino se na 1. programu Televizije Slovenija začenja vsako jutro ob 9.05 in traja vse do 13. ure, od ponedeljka do petka. Vsako jutro si naši mladi gledalci lahk...

Kultura / torek, 27. oktober 2009 / 07:00

Likovne podobe pripovedujejo

Pred dnevi je v zbirki Eseji pri Slovenskem društvu likovnih kritikov izšla knjiga Kulturnozgodovinske študije dr. Damirja Globočnika, sicer kustosa Gorenjskega muzeja.

Šport / torek, 27. oktober 2009 / 07:00

Rokomet - ligaški izidi

1. MIK liga - moški : Celje Pivovarna Laško - Merkur 36 - 29 ; 1. B liga - moški : Celje Pivovarna Laško B - Alples Železniki 28 - 21 ; 2. Liga moški - zahod : Škofljica -...