Usad poškodoval prekrivne plasti

Zaradi obilnih oktobrskih padavin je prišlo do poškodb na enem od odlagališč ostankov iz rudnika urana Žirovski vrh, to je na odlagališču Jazbec. Na površini odlagališča Boršt ni bilo sprememb.

Todraž – Medtem ko na površini odlagališča Boršt ter na sistemih odvajanja vode po obilnem oktobrskem in novembrskem deževju niso zaznali sprememb, je zaradi erozije zaledja zunaj varnostne ograje odlagališča rudarske jalovine Jazbec prišlo do zasutja zadrževalnika hudourniškega potoka v obodni jarek odlagališča, je razložila vršilka dolžnosti direktorice Rudnika Žirovski vrh Hiacinta Klemenčič. Ob spodnjem robu odlagališča, kjer je največji naklon, sta se v jarek sprožila dva usada prekrivne plasti odlagališča. Na zgornjem delu odlagališča pa je bila zaradi nanosa večje količine materiala in lesne mase iz zaledja poškodovana zaščitna ograja.

Odlagališče sta si zato ogledala tudi sodelavca republiške uprave za jedrsko varnost. »Inšpektor je na odlagališču Jazbec izvedel informativne meritve hitrosti doz zunanjega sevanja gama,« je pojasnila Hiacinta Klemenčič in dodala, da so na mestu, kjer je bila poškodovana prekrivna plast nad ostanki iz rudnika, zaznali nekoliko višje sevanje kot na mestu, kjer prekrivna plast ni bila poškodovana. A zunaj zaščitne ograje, je poudarila, ni bilo merljivega vpliva na raven sevanja. »Ker sta usada na strmi brežini, ju bo treba čim prej sanirati in s tem zavarovati brežino. Izvedba bo odvisna od vremenskih razmer in finančnih sredstev,« je še poudarila Hiacinta Klemenčič.

Na občini, je ob tem opozoril župan Milan Čadež, se bojijo najslabšega scenarija, če bi ob obilnem deževju prišlo še do potresa. V tem primeru bi namreč lahko prišlo do popolnega razpada odlagališča. »Zato se nam zdi ključno, da se to sanira. Vse ostale meritve so namreč znotraj avtoriziranih mejnih vrednosti, le premiki na pobočju odlagališča Boršt za več kot sto odstotkov presegajo dovoljene.« Pred dokončnim zaprtjem podjetja bodo zato morali med drugim omejiti plazenje kamninske podlage dela odlagališča Boršt, je pojasnila Hiacinta Klemenčič. »Takoj je treba izvesti interventne drenažne ukrepe na odlagališču Boršt ter študijo modeliranja raznosa hidrometalurške jalovine odlagališča Boršt v primeru popolnega razpada odlagališča in študijo za izračun sevalne obremenitve prebivalstva po takem dogodku.« Z interventnimi ukrepi, ki obsegajo izdelavo treh drenažnih pahljač pod odlagališčem in dveh vrtin v zaledje odlagališča, bi znižali nivo podtalnice v odlagališču in tako povečali stabilnost plazu. »Prvo od omenjenih študij naj bi izvedli že letos, a je bil javni razpis zaradi nekoliko previsoke cenovno najugodnejše ponudbe označen kot neustrezen. Tako je izdelava obeh študij in interventnih ukrepov načrtovana v prihodnjem letu.« Ob tem je še navedla, da je razpis propadel zaradi 29,12 evra. Za izvedbo zapiralnih del v prihodnjem letu so jim že obljubili proračunska sredstva, je dodala, niso pa jih še zagotovili.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Nasveti / sobota, 20. junij 2015 / 12:40

Razglednik nad Rezijo

Skutnik/Monte Guarda (1721 m) - Gora, ki gleda Rezijo, bi ji lahko rekli. Razglednik na odmaknjeno dolino, kjer se govori slovensko. Začetek ali pa konec kaninskega predgorja.

Objavljeno na isti dan


Splošno / sreda, 15. avgust 2007 / 07:00

Anketa: Na Godešiču znova na volitve?

Upravno sodišče je sklenilo, da morajo biti na treh voliščih v občini Škofja Loka ponovne volitve župana, ustavno je sodbo začasno zadržalo. Kaj o možnosti, da bodo morda znova volili, menijo vaščani...

Zanimivosti / sreda, 15. avgust 2007 / 07:00

Jezerski planšarji v dolini

Druga nedelja v avgustu je na Jezerskem že dolga leta rezervirana za tradicionalni ovčarski bal.

Zanimivosti / sreda, 15. avgust 2007 / 07:00

"Šranga" za zlatoporočenca

"Zlata poroka je bila ena najlepših stvari v najinem življenju," pravita Lenčka in Franc Bernard z Brezij.

Nasveti / sreda, 15. avgust 2007 / 07:00

Strm vzpon, uživaški spust

Begunjščica (2060 m) - Naš današnji cilj je obljudena, človekoljubna gora; pravzaprav pogorje s kar tremi vrhovi, a le najvišji med njimi preseže dva tisoč metrov. Teme Begunjščice je Veliki vrh z 206...

Šport / sreda, 15. avgust 2007 / 07:00

Reprezentanca se bo predstavila

Od četrtka do nedelje bo v Kranju potekal vaterpolski Tristar turnir, na njem pa se bo domačim navijačem predstavila naša reprezentanca, ki jo septembra čaka kvalifikacijski turnir za nastop na olimpi...