Stane Bitežnik je prepričan, da je odlok diskriminatoren do gospodinjstev z lastnimi vrtovi.

Zapustil srečno družinico

Stane Bitežnik je demonstrativno zapustil sejo občinskega sveta v Tržiču med obravnavo storitev, kot je čiščenje greznic, in spremenjenih cen preskrbe s pitno vodo.

Tržič – Tako kot druge slovenske občine se je morala tudi Občina Tržič prilagoditi državni uredbi, ki določa metodologijo določanja cen za preskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave. Predlog so občinski svetniki na nedavni seji sprejeli. Konkretno to pomeni, da se bodo cene za približno osemdeset odstotkov občanov mesečne položnice pocenile za približno 1,80 do dva evra; večina teh gospodinjstev je priključenih na hišni priključek DN 20. Z višjimi cenami bodo še najbolj nastradali občani, ki živijo v večstanovanjskih objektih in imajo priključke premera DN 80. Uredba namreč kot izhodišče za oblikovanje cen določa premer hišnega priključka. Kar pomeni, da bodo gospodinjstva, ki imajo hišni priključek DN 80 – takih je npr. nekaj stanovanjskih blokov na Koroški cesti v Tržiču, na mesec plačalo tudi do dvajset evrov več. Mojca Aljančič, vodja občinskega Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je pojasnila, da ima omrežnina samo eno ceno, ki jo občina subvencionira: »Razmerja in faktorji so določeni, in če bi mi želeli, da tisti, ki imajo hišni priključek DN 80, plačajo nižjo ceno, bi se vsem drugim gospodinjstvom storitev drastično pocenila, kar bi pomenilo prevelik manko za občinski proračun. Tako smo naredili zahtevno kalkulacijo sedmih cen v različnih košaricah, da so učinki za uporabnike čim manjši.« Nove cene bodo začele veljati s prvim junijem, kar pomeni, da bodo položnice z obračunom novih cen na dom prišle v začetku julija. Direktor Komunale Tržič Sebastijan Zupanc je obljubil, da bodo podrobne obrazložitve sprememb občani prejeli že na junijskih položnicah.

Še pred obravnavo cen so občinski svetniki sprejeli predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Tržič. Bistvena sprememba je, da se bo praznjenje greznic po novem porazdelilo in obračunavalo na mesečnih položnicah in ne več po dejanskem praznjenju greznic. Znesek bo preračunan na kubik porabljene vode. Svetnik Stane Bitežnik je prepričan, da je odlok diskriminatoren do gospodinjstev z lastnimi vrtovi v primerjavi s kmeti, da je celoten kanalizacijski sistem v občini monopolne narave in izrinja težnje tistih, ki se trudijo za zdravo okolje. »Kaj pa, če zasebnik opravi storitev ceneje kot izbrani koncesionar? Male čistilne naprave pa ste predstavili kot edino možno alternativo na določenih območjih,« je izpostavil Bitežnik. Pri slednjem očitku je bil govor o aglomeraciji Lom: ali jo priključiti na javno kanalizacijo ali so realnejše male čistilne naprave. Bitežnik je prepričan, da so bremena občanov prevelika. Sredi te točke je tudi zapustil sejo, ker je menil, da mu jemljejo besedo, da nima dovolj časa, da bi pojasnil svoje stališče: »Vaše enotnosti nočem motiti, ker ste tako srečna družinica svetnikov.«

Svetniki pa so podprli predlog Ignaca Primožiča za prepolovitev cen predlaganih glob za prekrškarje, ker so cene že tako visoke. Na predlog občinske uprave so svetniki sprejeli še pravilnik, s katerim bi prišli z olajšavami za cene obravnavanih storitev nasproti tudi tržiškim podjetnikom, čeprav za to potrebujejo še soglasje pristojnega ministrstva.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kranj / torek, 14. junij 2022 / 10:37

Odstranjevali bodo invazivke

V soboto bodo na enajstih lokacijah v Kranju odstranjevali tujerodne invazivne rastline. Občane vabijo, da svojo udeležbo do jutri prijavijo na občinski spletni strani.

Objavljeno na isti dan


Kultura / sobota, 11. avgust 2018 / 21:09

Glasbeno poletje v Bohinju

Srednja vas v Bohinju – Festival Glasbeno poletje v Bohinju se nadaljuje s šestim koncertom, ki bo v četrtek, 16. avgusta, ob 20.30 v cerkvi sv. Martina v Srednji vasi pri Bohinju. Nastopila bosta...

Kultura / sobota, 11. avgust 2018 / 21:09

Čudovite gorske podobe

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je do konca septembra na ogled slikarska razstava ustvarjalcev 39. likovne kolonije Vrata.

Domžale / sobota, 11. avgust 2018 / 21:08

Rešitve (še) ni na vidiku

Čeprav je inšpektor za okolje in prostor družbi Publikus naložil, da mora bale z odpadki iz Štude odstraniti do konca julija, te kljub denarni kazni tam ostajajo. Glavni razlog ostaja zapolnjenost kap...

Jezersko / sobota, 11. avgust 2018 / 21:08

Središče Jezerskega sveže asfaltirano

Še zadnja dela pri rekonstrukciji države ceste skozi Jezersko

Kranj / sobota, 11. avgust 2018 / 21:07

Izvoz na Zlato polje

Kranj – V kranjski mestni upravi so se odločili za začasno rešitev prometne zagate za prebivalce Struževega. Ti se predvsem v prometnih konicah težko vključujejo na državno cesto Polica–Kranj. Z no...