»Mladi morajo čim dlje ostati v varnem zavetju domačega okolja, zato energetsko prenavljamo tako matične kot podružnične šole,« pravi župan Milan Čadež. / Foto: Denis Bozovičar

Ne sedimo križem rok

Občina Gorenja vas - Poljane danes, 23. novembra, praznuje občinski praznik, saj je bila na ta dan v Loškem urbarju datirana prva pisna omemba krajev v občini. Zadnje leto je v znamenju velikih investicij in oživljanja Tavčarjevega posestva na Visokem.

Razlogov za praznovanje je v občini s sedem tisoč štiristo prebivalci, njihova povprečna starost je zaradi visoke rodnosti med najnižjimi v slovenskih občinah, tudi letos veliko. Letos bi težko našli večji zaključen projekt, vendar sta trenutno v izvajanju dva finančno in organizacijsko največja: gradnja obvoznice Gorenja vas in gradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

Župan Milan Čadež, lani ste ugotavljali, da živite v eni najlepših dolin, v občini z visoko rodnostjo in eno najnižjih brezposelnosti v državi, s potencialom za razvoj turizma. V zadnjih mesecih sta v občini nastali dve večji gradbišči, občina od Trebije proti Gorenji vasi gradi novo kanalizacijo in prenavlja vodovod. Marsikdo investicij ne bo vzel za svoje?

»Skladno z evropsko direktivo opremljamo naselja s kanalizacijskim omrežjem, kjer so za to izpolnjeni pogoji, predvsem gostota naseljenosti. To je projekt za vse nas, za vse občane, ki se zavedajo pomembnosti naložb v prihodnost in čisto naravo. Predvsem drži dejstvo, da so v marsikaterem naselju težko čakali, da se stanje okolja zaradi neurejene kanalizacije izboljša. Še težje pričakovana pa je posodobitev vodovoda, saj je kvalitetna preskrba s pitno vodo ena temeljnih dobrin kvalitete bivanja. Zato gre za projekt vseh, enako tudi gradnja gorenjevaške obvoznice. Infrastrukturni projekt bo glavnino prometa odpeljal iz ozkega naselja, povečali bomo varnost vsem udeležencem v prometu.«

Kako sicer skrbite za enakomeren razvoj občine po vseh vaških središčih?

»Želim si, da so vsi v naši občini zadovoljni, zato investicije izvajamo enakomerno po vseh koncih občine. Ni časa za slabo voljo, ampak za poslušanje občank in občanov, ki z udeležbo na zborih krajanov, prek občinskih svetnikov in predstavnikov krajevnih skupnosti povedo, kaj je nujno treba postoriti in kaj bomo skupaj uresničili v prihodnjih letih.«

Šolo v Lučinah ste obnovili pred letom, na Sovodnju od avgusta poteka sanacija zaradi sproženega plazu pred letom dni, na obnovo pa čaka še šola v Javorjah. Kdaj bo na vrsti še ta podružnična šola?

»V podružnični šoli v Javorjah smo že veliko naredili pri odpravi ene glavnih težav, to je na gradnji fekalne kanalizacije, ki prej ni bila ustrezno urejena. Ustavili smo tudi plazenje športnega igrišča, zamenjali okna. Sledila bo še energetska obnova stavbe šole, ko bo šola tudi polepšana. Vse naštete šole so zelo pomembne, vse večkrat obiščem in se zavedam pomena, ki jih te šole imajo ne le za ohranitev, ampak za razvoj vaških središč.«

Na razpisu infrastrukturnega ministrstva ste uspeli z energetsko obnovo treh stavb v javni lasti. V teh dneh boste začeli obnavljati Dom občine v Gorenji vasi. Kje bo ta čas delovala občinska uprava?

»Občinska uprava se za približno leto dni, torej za čas sanacije Doma občine, seli v nekdanjo upravno stavbo Rudnika urana Žirovski vrh. Razen spremenjene lokacije se za občane ne bo spremenilo nič. Občina je sicer pridobila evropsko pomoč tudi za energetsko sanacijo zdravstvenega doma in obeh osnovnih šol, pri čemer je investicija pri poljanski osnovi šoli že izvedena, sanacijo gorenjevaške pa bo občina izvajala prihodnje leto, ko bo izvedena tudi energetska sanacija zdravstvenega doma.«

Že na začetku smo omenili, da občina stavi na razvoj turizma. Spomladi ste podpisali pogodbo o prodaji zemljišč in stavb v dolini Kopačnice za ureditev termalnega centra. Pogoj za plačilo kupnine so urejeni prostorski načrti in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Kdaj bo pogodba realizirana?

»Smo v fazi izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, v začetku prihodnjega leta bi moral biti nared, po sprejemu le-tega na občinskem svetu pa bomo z naše strani izpolnili pogoje za izpolnitev pogodbe. Ocenjujem, da bomo s tem naredili ogromen korak v smeri turističnega razvoja Poljanske doline, na katerega zelo stavimo tudi z zanimivo dodatno ponudbo. Menim, da bo ta investicija spodbudila mnoge posameznike in podjetja v občini, ki se bodo videli v zgodbi o turizmu in sodelovanju.«

Velikokrat poudarjate pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Pridelovalci in predelovalci so s svojimi naravnimi izdelki iz leto v leto bolj prepoznavni. So že prestopili meje Poljanske doline?

»Od letos so skoraj vsi združeni v skupen projekt Pot Poljanskih dobrot in vem, da so že prestopili občinske meje. Navsezadnje decembra odhajamo v Celovec, kjer se bomo predstavili tudi državnim sosedom. Razvoj dopolnilnih dejavnosti podpiram iz več vidikov. Podpiram jih, ker so se odločili za samostojno delov­no pot, odprli lastno delovno mesto. Drugi pomemben vidik je, da jih kupci obiščejo na domu, zato vsa dodana vrednost ostane njim. Ob dobrem delu in širitvi dejavnosti nato nastopi dodatno zaposlovanje, za zdaj največkrat družinskih članov. Iz tega nastanejo močna, morda najmočnejša družinska podjetja, ki imajo velik potencial, saj temeljijo na lastnih sredstvih, na realni osnovi in lastnem znanju.«

Napovedujete, da bo prihodnje leto v občini še več projektov, več gradbišč. Kateri?

»Vsega ne morem niti ne želim izdati. Zelo radi pa bi v občini nadaljevali oživljanje posestva na Visokem, začeli bomo urejati vodovod v projektu Porečja v Poljanah, kjer bomo uredili tudi celotno traso s pešpotjo od gostilne Na Vidmu do osnovne šole in platoja pred Kulturnim centrom slikarjev Šubic. Nadaljevali bomo tudi začete projekte, pa naj gre za urejanje cest, gradnjo kanalizacije ali vodovoda, energetske obnove in podobno. Pri­pravljamo tudi novo tematsko pot po Rupnikovi liniji, še več bomo naredili za promocijo Poroke na Visokem, novosti uvajamo tudi v nagrajevanju pri sodelovanju na občinskem kolesarskem krogu, zanimivo popestritev pripravljamo tudi za pohodnike.«

Kaj boste naredili, da bodo čez deset let vsi vaši občani s ponosom dejali, da so doma v Poljanski dolini?

»Prepričan sem, da že sedaj vsakdo rad pove, od kod prihaja. V Poljanski dolini vsakogar, ki sedi križem rok, čudno gledamo, saj smo ponosni na svoje delo in premoremo veliko pozitivne energije kljub nič kaj prijetnim časom.«

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kranj / torek, 21. maj 2019 / 13:56

Zamrznili so odpovedi

Dvaindvajset zdravnikov družinske medicine v Zdravstvenem domu Kranj je podaljšalo odpovedni rok do 15. septembra, dve zdravnici odhajata nepreklicno. Vlada je potrdila Aneks 1, ki je prvi korak v pra...

Objavljeno na isti dan


Gospodarstvo / sobota, 23. november 2013 / 18:09

Protestirajo zoper izjavo Bratuškove

Gorenjska kmetijsko gozdarska zbornica se je odzvala na izjavo predsednice vlade o vrednosti traktorjev, ki so 11. novembra v znak protesta proti davku na nepremičnine nekajkrat obkrožili parlament.

Kranj / sobota, 23. november 2013 / 18:06

Inšpektorica v kranjskem zdravstvenem domu

Kranj – Iz republiškega zdravstvenega inšpektorata so sporočili, da so 15. novembra opravili inšpekcijski pregled v kranjskem zdravstvenem domu. Kot smo že poročali v torek, so v dispanzerju za var...

Škofja Loka / sobota, 23. november 2013 / 18:05

Za obvoznico še druga pritožba

Škofja Loka – Direkcija RS za ceste je v začetku tega tedna v zvezi z odločitvijo o izbiri izvajalca za nadaljevanje del na poljanski obvoznici prejela še drugi revizijski zahtevek za razveljavitev...

Gorenja vas-Poljane / sobota, 23. november 2013 / 18:03

O Rupnikovi liniji

Občina Gorenja vas - Poljane dan po prazniku, v nedeljo, 24. novembra, vabi na okroglo mizo na temo Rupnikove linije, ki bo ob 10. uri v dvorani Doma občine. Po razpravi z vrhunskimi strokovnjaki i...

Gorenja vas-Poljane / sobota, 23. november 2013 / 18:02

Ne sedimo križem rok

Občina Gorenja vas - Poljane danes, 23. novembra, praznuje občinski praznik, saj je bila na ta dan v Loškem urbarju datirana prva pisna omemba krajev v občini. Zadnje leto je v znamenju velikih invest...