Ko bodo davčni zavezanci prejeli informativni izračun dohodnine, bodo morali preveriti, ali so podatki pravilni in popolni. Na sliki: obrazec brez vpisanih podatkov. (Foto: Gorazd Kavčič)

Prvi informativni izračuni na pošto že do konca marca

Davčna uprava bo do konca marca poslala dohodninskim zavezancem prve informativne izračune dohodnine.

Kranj – Davčna uprava bo tudi letos na podlagi razpoložljivih podatkov (uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih) sestavila informativni izračun dohodnine. Prve informativne izračune bo poslala dohodninskim zavezancem že do konca marca, vse pa bo odposlala najkasneje do 31. maja. Izračun se bo štel za vročenega petnajsti dan od dneva odpreme, to je najkasneje do 15. junija. Zavezanci bodo tudi letos lahko sami preverili, ali jim je davčna uprava že poslala izračun. To bodo lahko storili prek virtualne davčne asistentke Vide (za odgovor ji bodo morali zaupati svojo davčno številko) ali prek telefonske številke 01/4000 100.

Vsi ne bodo prejeli informativnega izračuna

Informativnega izračuna dohodnine ne bodo prejeli ljudje, ki niso zavezanci za vložitev napovedi. Zavezanci niso v primeru, če njihovi dohodki, od katerih se sicer plačuje dohodnina, lani niso presegli 3.051,35 evra ali če njihovi dohodki poleg pokojnine niso presegli osemdeset evrov, pri tem pa je pogoj, da jim od pokojnine ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in pri akontaciji dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Od upokojencev bodo informativni izračun prejeli le tisti, ki so prejeli pokojnino, od katere jim je bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine, so poleg pokojnine prejeli več kot osemdeset evrov obdavčljivih dohodkov in so pri akontaciji dohodnine uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Od študentov bodo informativni izračun dohodnine prejeli vsi, ki so lani imeli dohodke, višje od 3.051,35 evra.

Ne splača se zamolčati previsokega vračila

Ko bodo zavezanci prejeli informativni izračun dohodnine, bodo morali preveriti, ali so vpisani podatki pravilni in popolni oz. ali se ujemajo s podatki, s katerimi sami razpolagajo, ali so v izračunu upoštevane vse dohodninske olajšave in ali je izračun pravilen. Če se bodo z izračunom strinjali, jim ne bo treba storiti ničesar, informativni izračun bo po preteku petnajstih dni od dneva odpreme avtomatsko postal odločba o odmeri dohodnine. Če se z izračunom ne bodo strinjali, bodo v petnajstih dneh od vročitve morali poslati na davčni urad oz. izpostavo ugovor na predpisanem obrazcu, ki ga bo možno dobiti na davčnem uradu oz. izpostavi ali si ga natisniti s spletne strani. Ugovor morajo podati tudi v primeru, če informativni izračun pokaže previsoko vračilo dohodnine oz. je davčna obveznost prenizko ugotovljena. Če zavezanec tega ne naredi, stori hujši davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od štiristo do 1200 evrov. V ugovoru bo še možno uveljavljati olajšavo za vzdrževane družinske člane, ne pa v pritožbi zoper odločbo, izdano na podlagi ugovora. V ugovoru pa ne bo možno spremeniti zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo, za leto 2009 je bilo to možno narediti le do 31. decembra 2009. Davčna uprava bo ugovor obravnavala v odmernem postopku in izdala odločbo o odmeri dohodnine najkasneje do 31. oktobra. Z dnem vročitve odločbe bo začel teči 30-dnevni rok za izpolnitev davčne obveznosti in 15-dnevni rok za vložitev pritožbe na drugostopenjski organ, to je na ministrstvo za finance.

Nekateri bodo morali sami vložiti napoved

Če dohodninski zavezanci do 15. junija ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, bodo morali sami vložiti napoved v obdobju od 15. junija do 2. avgusta. Napoved bodo morali vložiti na posebnem obrazcu, ki ga bodo dobili na davčnem uradu oz. izpostavi ali si ga bodo natisnili s spletne strani Dursa. Razlogov, da prav vsi davčni zavezanci ne bodo prejeli informativnega izračuna, je več, tako se lahko zgodi, da davčna uprava ne bo mogla pripraviti izračuna, ker ji izplačevalci niso poslali za to potrebnih podatkov.

Zavezanci bodo nakazilo preveč plačane dohodnine prejeli najkasneje v 30 dneh od vročitve informativnega izračuna, enako bo veljalo za morebitno doplačilo dohodnine. Konkreten datum bo naveden na informativnem izračunu.

Stopnje dohodnine za davčno leto 2009

Če znaša neto letna davčna osnova …

… znaša dohodnina

do 7.410,42 evra

16 % 

nad 7.410,42 evra do 14.820,83 evra

1.185,67 evra + 27 % nad 7.410,42 evra

nad 14.820,83 evra

3.186,48 evra + 41 % nad 14.820,83 evra

Davčne olajšave

Splošna olajšava

Če znaša skupni dohodek …

... znaša splošna olajšava

do 8.557,30 evra

5.113,35 evra

nad 8.557,30 evra do 9.897,60 evra

4.082,35 evra

nad 9.897,60 evra

3.051,35 evra

Druge olajšave

 

Olajšava za invalida s 100-odstotno telesno okvaro

16.314,90 evra

Olajšava za zavezanca po dopolnjenem 65. letu starosti

1.313,17 evra

Olajšava za dijake in študente

3.051,35 evra

Olajšava za vzdrževane otroke:

 

- za prvega vzdrževanega otroka

2.251,46 evra

- za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

8.157,99 evra

- za drugega vzdrževanega otroka

2.447,62 evra

- za tretjega vzdrževanega otroka

4.082,27 evra

- za četrtega vzdrževanega otroka

5.716,92 evra

- za petega vzdrževanega otroka

7.351,57 evra

Olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

2.251,46 evra

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

do 2.604,54 evra

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gospodarstvo / sobota, 12. april 2014 / 10:05

Helios bo vodil Aleš Kavžar

Domžale – Po ponedeljkovi skupščini delničarjev Heliosa Domžale se je na svoji konstitutivni seji sestal novoimenovani nadzorni svet Heliosa, ki ga bo odslej vodil Gerald Martens, predsednik uprave...

Objavljeno na isti dan


Splošno / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Napotki policije za varnost med prazniki

Bližata se praznika 27. april - dan upora proti okupatorju, in 1. maj - praznik dela.

Splošno / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Posluh za krajevne skupnosti

"Z dveletnim proračunom imajo predsedniki krajevnih skupnosti večji pregled nad denarjem, lažje spremljajo in načrtujejo naložbe, bolj so motivirani za delo," pravi Bojan Homan, kranjski podžupan, pos...

Splošno / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Prejeli smo: Novelacija razvojnega programa

Komisija za razvoj občine je decembra 2007 začela pripravljati novelacijo razvojnega programa za obdobje 2007 do 2013. Razvojni program za omenjeno obdobje je bil sicer že sprejet na občinskem svetu v...

Radovljica / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Ureditev Šercerjeve ulice

V zadnji številki Deželnih novic so radovljiški krajani s Šercerjeve ulice občinski upravi zastavili več vprašanj o prometni ureditvi te ulice, na katera na kratko odgovarjamo.

Radovljica / sobota, 26. april 2008 / 07:00

Festival Avsenik letos prvič v Begunjah

Ob 55-letnici Avsenikove glasbe bo avgusta letos v Begunjah program prireditev Festival Avsenik 2008.