Cilka Habjan (Foto: Gorazd Kavčič)

Natančno preverite podatke informativnega izračuna

Po novem bodo zavezanci za dohodnino do konca maja prejeli informativni izračun. Če ne bodo odkrili napak, je zgodba z dohodnino za letos zaključena.

Davčni urad Kranj se je po več letih dela na številnih lokacijah v začetku leta preselil v nove prostore ob kranjski Gimnaziji. S selitvijo so lahko združili naloge urada pod eno streho, tudi zaposlenim je omogočeno boljše delovanje. »Delo je bistveno bolje organizirano, servis za davčne zavezance je hitrejši in enostavnejši, saj lahko uredijo vse na enem mestu,« pravi Cilka Habjan, direktorica kranjskega davčnega urada, ki se z davki ukvarja skoraj vso poklicno pot in ima na skrbi 113.000 davčnih zavezancev za dohodnino na Gorenjskem.

Lani so davčni zavezanci prvič prejeli predizpolnjen obrazec za napoved dohodnine. Kako se je novost obnesla?

»Lani smo uvedli veliko novost pri odmeri dohodnine. Do 31. marca smo zavezancem poslali predizpolnjene napovedi za odmero dohodnine. Zavezanci so pregledali podatke na njej, jih morda popravili ali pa dopolnili z manjkajočimi, predvsem z olajšavami, in napoved vrnili do 30. aprila. Menim, da je bila zavezancem takšna napoved v veliko pomoč, saj smo jim prihranili veliko časa in dela. Tudi odziv zavezancev je bil zelo pozitiven.«

 

Letos je Davčna uprava Slovenije storila še korak naprej.

»Zaradi vsega naštetega se je davčna uprava odločila za dodatno poenostavitev postopka oddaje napovedi dohodnine. Letos bomo prvič, morda celo kot prvi v Evropi, zavezancem poslali na dom informativne izračune, ki se bodo pod določenimi pogoji šteli kot dokončna odločba o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja davčne napovedi.«

 

Kaj to pomeni za zavezance?

»Informativni izračun se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o dohodnini. Vendar le v primerih, ko zavezanec v roku za ugovor ne bo davčnemu organu poslal dodatnih oziroma drugačnih podatkov od tistih, navedenih v informativnem izračunu. Torej, če zavezanci v 15 dneh od prejema informativnega izračuna ne bodo reagirali, se le-ta šteje kot odločba. In zavezancem ne bo potrebno storiti nič!«

 

Kdaj bo urad začel pošiljati prve informativne izračune?

»Prvi izračuni naj bi bili zavezancem poslani v začetku aprila, nato v začetku maja, najkasnejši možni datum za dostavo informativnih izračunov pa je 31. maj. Seveda le za tiste, za katere je davčni urad prejel podatke od izplačevalcev med letom obdavčljivih dohodkov.«

 

Je to skrajni rok? Kaj če zavezanec ne prejme izračuna?

»Da. Do takrat moramo vsi dobiti informativni izračun dohodnine. Če zavezanec do 31. maja izračuna ne dobi, pa predlagam, da se obrne na pristojni davčni urad ali vpraša, kaj je z njegovim izračunom našo spletno davčno asistentko Vido, ki je tudi novost lanskega leta in se je dobro obnesla. Letos posreduje še dodatne informacije, tako da se lahko zavezanci, ki so vešči spletnega deskanja, o vseh zadevah z dohodnino pozanimajo pri naši virtualni davčni asistentki.«

 

Ali to pomeni, da se bo letos postopek v zvezi z odmero dohodnine končal že do srede junija?

»Računam, da velika večina zavezancev ne bo imela drugega dela, kot da samo natančno preverijo informativni izračun. Pozorni naj bodo na vse podatke! Če bo vse v redu, je za njih zgodba opravljena. V 30 dneh od dneva vročitve informativnega izračuna bodo dobili eventualno preveč plačano dohodnino med letom. V istem roku so seveda tisti, ki so med letom plačali premalo dohodnine, le-to dolžni doplačati.«

 

Mar to pomeni, da se ne bo dogajalo kot včasih, da so odločbe najprej prejeli zavezanci, ki so morali doplačati dohodnino, šele jeseni pa tisti, ki so dobili vrnjen preplačani del dohodnine.

»Po naših podatkih se to ni dogajalo, saj pri določanju vrstnega reda na vračilo dohodnine ne vpliva človeški faktor. Torej nismo odločali sami. Sedaj gre vse še hitreje. Zakladnica nam določi, koliko je na voljo denarja za vrnitev zavezancem. Ta kvota se vgradi v avtomatski izračun in šele, ko je zapolnjena, gremo lahko naprej.«

 

Kaj naj naredi zavezanec, če informativnega izračuna ni prejel?

»V tem primeru mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine do konca junija. Lahko se pozanima na davčnem uradu, kaj se z njegovim izračunom dogaja, lahko povpraša našo spletno davčno asistentko Vido. Če ima težave, nas lahko obišče in bomo pomagali.«

 

V katerih primerih občanke in občani ne prejmejo izračuna?

»Informativnega izračuna ne bodo prejeli zavezanci, katerih obdavčljivi dohodki lani niso presegli 2.800 evrov, upokojenci, ki so med letom prejeli zgolj pokojnino, od katere ni bila odvedena akontacija in imajo drugih dohodkov zgolj do 80 evrov (ugankarska nagrada, KD in podobno). In seveda vsi, kot smo dejali prej, za katere davčna uprava ni prejela podatkov o izplačanih dohodkih od njihovih izplačevalcev.«

 

Nekaj podatkov so davčni zavezanci morali že sporočiti tudi letos. Katere?

»Do 31. januarja so zavezanci lahko oddali vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Prepričana sem, da je vlogo oddalo veliko zavezancev, čeprav to ni bilo potrebno za vse, ampak le za tiste, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, a jo želijo ob končnem obračunu dohodnine uveljavljati, ali pa tisti, ki želijo sedaj drugače razdeliti olajšavo med zakonci oziroma skrbniki. Na Gorenjskem je bilo oddanih 17.400 vlog od skupno 113.000 zavezancev za dohodnino.«

 

Kdo lahko prijavi vzdrževanega družinskega člana, če se starša ali skrbnika (zaradi ločitve) ne moreta dogovoriti sama?

»Če se zavezanci ne morejo dogovoriti sami, ostaja salomonska rešitev: v sorazmernem deležu za vsakega od staršev. To določi davčni urad, sicer zgodbe ni nikoli konec. V mehanizem davčnega urada so vgrajene kontrole, ki zagotovijo, da istega vzdrževanega člana ne moreta uveljavljati dva zavezanca oziroma takšne podatke dobimo iz pritožb zavezancev.«

 

Kaj smo morali še sporočiti?

»Zavezanci so bili dolžni do 15. januarja oddati še napovedi za dohodke od najemnine, do konca februarja pa napovedi za obresti in kapitalske dobičke.«

 

Na kaj moramo biti zavezanci še posebej pozorni, ko dobimo v nabiralnike informativni izračun?

»Zavezanci za dohodnino morajo prejeti informativni izračun skrbno pregledati in preveriti, ali so vsi vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, vzdrževanih družinskih članih …) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolagajo sami. Informativni izračuni so sestavljeni na podlagi podatkov, ki so jih davčni upravi posredovali izplačevalci dohodkov, zato so predvsem zavezanci tisti, ki lahko preverijo, ali so podatki točni in popolni.«

 

Katere olajšave, poleg splošnih olajšav, še priznavate?

»Poznamo splošno olajšavo za vse zavezance v višini 2.800 evrov, osebne olajšave za starejše nad 65 let v višini 1.205 evrov, olajšave za 100-odstotno invalidnost v višini 14.971 evrov, že poznane posebne olajšave za dijake in študente prav tako v višini 288 evrov, olajšave za samostojne kulturne delavce in novinarje, ki znašajo 25.000 evrov, potem posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, kjer se olajšava z večjim številom vzdrževanih članov povečuje, in olajšava za prostovoljno dopolnilno pokojninsko zavarovanje, vendar le za tiste sklade, ki so vpisani v register in največ do višine 2390 evrov. Pokojninski skladi, registrirani v Sloveniji ali v tujini, morajo podatke posredovati davčni upravi.«

 

Ali se lahko zgodi, da katerega podatka nimate?

»Možnost seveda obstaja že zaradi različno doslednih izplačevalcev dohodkov. V takem primeru zavezanec ne bo dobil informativnega izračuna, saj podatki ne bodo zabeleženi. Seveda pa zavezanec ve, da je v letu 2007 prejel obdavčljive dohodke, zato je dolžan le-te prijaviti oziroma oddati napoved za odmero dohodnine do konca junija.«

 

Včasih so morali zavezanci za dokazovanje olajšav pet let hraniti dokumente, račune … Ali je to še potrebno?

»Splošnih olajšav res ni več, hraniti pa moramo vse dokumente, s katerimi dokazujemo resničnost navedb v napovedi za dohodnino. Za enako dobo petih let.«

 

Ali iz leta v leto poberete več davkov ali znesek ostaja na enaki ravni?

»Vedno več. Če govorimo o vseh javno-finančnih prihodkih, smo v letu 2007 pobrali okoli 530 milijonov evrov, kar je skoraj devet odstotkov več kot v letu 2006. Vsako leto poberemo od tri do pet odstotkov več od načrtovanega.«

 

Predstavljamo si, da pri dohodnini ni večjih problemov, večje utaje davkov se dogajajo med podjetji. Ali iz tega naslova pridobite več denarja?

»Delno gre kak odstotek na račun inšpekcijskih pregledov in uspešne izterjave. A daleč od tega, da bi presegali plan le iz tega naslova. Prav gotovo še poznamo primere utaj, še posebej pri davkih na dodano vrednost, drugje pa niti ne toliko. Še vedno se sicer dogaja, da nekateri plače izplačujejo na roke, v gotovini, mimo obračunov. Največji problem je v storitvenih dejavnostih, kjer so možnosti zelo odprte, enako v gradbeništvu. Problemi so največji v tistih dejavnostih, kjer je pretežno gotovinsko poslovanje.«

 

Se vam zdi, da so Kranjčanke in Kranjčani bolj pošteni pri plačevanju davkov?

»Opažam počasne premike na bolje. Počasi se dviga davčna kultura, pa tudi sicer smo na kar zadovoljivi ravni. Tako naše delovanje kot tudi delovanje obrtne in gospodarske zbornice vplivata na to, da je vse več storitvenih dejavnosti brez poneverb in z izstavljenimi računi. Kljub temu moramo še veliko delati, ne le davčna uprava, ampak celotna družba. Celoten sistem. Tudi organi pregona, tožilstvo in sodstvo.«

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Nasveti / sobota, 20. junij 2020 / 16:26

Tedenski horoskop

Oven (21. 3.–21. 4.)

Objavljeno na isti dan


Zanimivosti / ponedeljek, 7. marec 2011 / 07:00

Na Peci jezerski in kapelski smučarji

Železna Kapla, Jezersko - Ljubitelji smučanja z Jezerskega in Železne Kaple so se pred nedavnim znova pomerili na smučišču Peca. Sodelovanje traja že desetletja, na letošnjem vel...

Gospodarstvo / ponedeljek, 7. marec 2011 / 07:00

Mešetar

Tržne cene ovčjega mesa Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja tudi tedensko tržno poročilo za ovčje meso, pri katerem kot reprezentativni trg upošt...

Gospodarstvo / ponedeljek, 7. marec 2011 / 07:00

Spremembe pri plačilih za hribovska območja

Vlada je spremenila razmerje med nespremenljivim in spremenljivim delom izravnalnega plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Preddvor / ponedeljek, 7. marec 2011 / 07:00

V dvomih zaradi drage študije

Preddvor - Letošnji prihodki v proračun občine Preddvor bodo 3,9 milijona evrov, odhodkov bo za 4,2 milijona, svetniki pa so ob sprejemanju proračuna podrobno govorili o postavka...

Kultura / ponedeljek, 7. marec 2011 / 07:00

Dnevi etnografskega filma

V ponedeljek, 7. marca, se v Ljubljani začenjajo Dnevi etnografskega filma (DEF), ki bodo v organizaciji Slovenskega etnološkega društva, Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in Slovenskega etnog...