Talenti & toleranca - Gremo gor. S kreativnostjo in znanjem. (Foto: IStock foto)

Prednostne usmeritve razvoja Gorenjske

Za uresničevanje ciljev so v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2007–2013 postavljene štiri razvojne prednostne usmeritve, ki so zelena nit razvoja regije. Zaradi večje prepoznavnosti so poimenovane 4 T in predstavljajo: Tehnološki razvoj, podjetništvo, inovativnost, Talenti & toleranca (razvoj človeških virov), Turizem in Trajnostni razvoj.

Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost

Gorenjska potrebuje tehnološki preboj in uvajanje podjetniške kulture na vseh področjih. Podjetniški razvoj se gradi na dinamičnem podjetništvu, ki bo globalno konkurenčno s prepoznavnimi sodobnimi industrijskimi panogami in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter bo temeljilo na specialističnih vrhunskih znanjih. (Glej tabelo 1) Prednostna usmeritev temelji na mrežno zasnovanem razvojnem konceptu in treh temeljnih programih: tehnološko podporna infrastruktura (Gospodarsko središče Gorenjska), spodbujanje podjetništva in prenosa znanj ter razvoj poslovnih lokacij.

Kazalniki

2005

2013

Rast dodane vrednosti/

zaposlenega v EUR

26.638 EUR

(podatek 2004)

37.000 EUR

(enaka rast kot BDP)

Število novoustanovljenih

podjetij/leto

493

(2003)

500

Obseg novih/revitaliziranih

poslovnih površin

350 ha

 

 

Talenti in toleranca

Prebivalci so najpomembnejše bogastvo Gorenjske. Kljub razvejani mreži šol in širokih možnostih izobraževanja v regiji obstaja veliko neravnovesje med ponudbo programov izobraževanja in usposabljanja, trgom dela in potrebami gospodarstva. Za dolgoročno zagotavljanje ustrezno usposobljenih kadrov, predvsem tehniških profilov in kadrov za potrebe turizma, je treba spodbuditi prožnost in inovativnost šol, njihovo nadgradnjo do stopnje univerze in načrtno pristopiti k razvoju kariere, podjetnosti in samoiniciativnosti posameznika. Po drugi strani želi Gorenjska postati regija visoke kakovosti življenja vseh generacij ter visoke tolerantnosti in spoštovanja vseh družbenih skupin. Zaradi velikih družbenih in gospodarskih sprememb v zadnjih letih in še ostrejših razmer v prihodnje se ne sme pozabiti na ljudi, ki ostajajo brez dela, na socialno izključene in tiste na robu družbe. (Glej tabelo 2)

 

Kazalniki

2005

2013

% zaposlenih z visokošolsko izobrazbo

v gorenjskem gospodarstvu

12,8

(2005)

20 %

% brezposelnih, vključenih v programe

aktivne politike zaposlovanja

43 %

(2005)

55 %

% vpisanih v srednješolske programe

tehniških, obrtnih in drugih deficitarnih poklicev

(brez gimnazij, ekonomske, administrativne)

 

39 %

 

50 %

 

Turizem

Turizem je prepoznan kot ena najpomembnejših razvojnih priložnosti Gorenjske. Hkrati je Gorenjska tradicionalno turistično območje Slovenije, ki ustvarja pomemben del slovenskega turističnega prometa. Gorenjska bo zaradi svojih danosti še naprej predvsem dežela aktivnega oddiha (zimski športi, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, golf, vse oblike adrenalinskega sproščanja …) in doživljajsko-sprostitvenih programov v avtentičnem naravnem in kulturnem okolju. Za preboj turizma se v novem obdobju na Gorenjskem načrtuje eden največjih naložbenih ciklov, tako v hotele, manjše penzione in kampe kakor tudi v posodabljanje oziroma novogradnjo javne in zasebne infrastrukture, pomembne za turizem. Nove naložbe in ponudniki bodo potrebovali kakovostno in učinkovito podporo ter organiziranost Gorenjske kot turistične dežele, usposabljanje in povezovanje ponudbe v edinstvene, kakovostne in tržno zanimive integralne turistične proizvode za zagotavljanje mednarodne konkurenčnosti in uspešnega poslovanja te panoge. (Glej tabelo 3)

Kazalniki

2005

 2013

Število prenočitev

(4 % letna rast se predvideva v RNUTS 2007–2011)

1.460.276

(2005, SURS)

2.000.000

Število turistov

(6 % letna rast se predvideva v RNUTS 2007–2011)

499.522

(2005, SURS)

800.000

Število delovnih mest

v gostinstvu in turizmu (področje H po SKD);

1.000 novih delovnih mest

3.543

(2005, AJPES)

4.500

 

 

Trajnostni razvoj

Gore, vode, narava, gorenjska mesta in podeželje so življenjski in delovni prostor Gorenjcev, ki so ga od svojih staršev začasno dobili v uporabo. So prednost, ki Gorenjcem omogoča visoko kakovost bivanja, ponuja podjetniške priložnosti in privlači tudi druge. Ta prostor je treba obdržati kakovosten in aktiven tudi v prihodnje. V ta namen sta bila oblikovana dva programa: Program Infrastrukturnega, okoljskega in prostorskega razvoja, ki teži k ohranjanju čim bolj naravnega okolja, zagotavljanju dostopnosti in energetske oskrbe ter k urejeni podobi starih mest, trgov in vasi Gorenjske. (Glej tabelo 4)

 

Kazalniki

2005

2013

Delež PE, priključenih na čistilne naprave

70 %

95 %

% gospodinjstev, priključenih na kanalizacijsko omrežje

52 %

85 %

% vseh odpadkov, odloženih na deponijo

88 %

20 %* oz. 50 %

Število prenovljenih mestnih in vaških trgov

-

5

* Če bo izven regije, v RS, v tem obdobju zgrajena tudi sežigalnica, sicer 50 %.

 

Drugi program je Razvoj podeželja. Ta nadgrajuje tri razvojne programe podeželja (škofjeloško območje, osrednja Gorenjska in zgornja Gorenjska), postavlja ukrepe za njihovo povezovanje v regionalne predelovalne obrate, produkte in storitve ter si prizadeva za aktivno poseljenost gorenjskega podeželja. (Glej tabela 5)

Kazalnik

2005

2013

Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

394

500

 Tabele - vir: RRP Gorenjske 2007-2013

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kultura / petek, 24. junij 2011 / 07:00

V veličastju mavca

Včeraj so v Galeriji Ivana Groharja odprli razstavo izbranih umetniških del v mavcu kiparja Toneta Logondra (1932-1987) z naslovom Veličastje Mavca.

Objavljeno na isti dan


Medvode / sobota, 9. junij 2007 / 07:00

Jezerškov najmlajši z medaljo

Martin Jezeršek je s prestižnega evropskega tekmovanja v klasični francoski strežbi prinesel bronasto medaljo.

Medvode / sobota, 9. junij 2007 / 07:00

Nasledniki tradicije Skalašev

Deset let delovanja Gorniškega kluba Jakoba Aljaža, enajsta slavnostna akademija pred Aljaževo rojstno hišo v Zavrhu in deveta podelitev častnega znaka pohodnikom po Aljaževi poti ...

Škofja Loka / sobota, 9. junij 2007 / 07:00

Angela Knific praznovala sto let

Stoti rojstni dan je Medvoščanka praznovala v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki, ki je njen dom že dvanajsto leto. Za rojstni dan si je zaželela enoposteljno sobo in skromno prazno...

Medvode / sobota, 9. junij 2007 / 07:00

Mini tržnica za izmenjavo sadik

Flancanje: mini vrtičkarska tržnica, ki so jo pripravili četrto leto zapored. Glavni namen dogodka je izmenjava sadik med obiskovalci.

Medvode / sobota, 9. junij 2007 / 07:00

Orfej in Euridika v Olomoucu

Otroški in mladinski pevski zbor medvoške šole Orfej in Euridika sta minulo sredo odpotovala v češki Olomouc na svetovno tekmovanje pevskih zborov. Prav danes jih čaka tekmovalni del, zatorej - stisni...