Odgovori na vprašanje in pobude

(Iz gradiva za sejo občinskega sveta)

Pobuda 112 svetnika Zorana Kramarja

Na željo stanovalcev stavbe Titova 100 predlaga, da se dovozna cesta do bloka Titova 98 spet zapre z betonskimi zaporami, kot je bilo dogovorjeno in odločeno že v preteklosti. Na dovozni cesti med bloki vozniki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. Izhodi iz stanovanjskih blokov 100 in 104 pa so izvedeni neposredno na dovozno pot. Zaprtje ceste so pred leti podprli tudi komisija za urejanje prometa in Komunalna direkcija. Prosi, da se znova prouči vloga stanovalcev in zapre dovozna cesta za obojestranski promet.

Odgovor Komunalne direkcije

Komunalna direkcija Občine Jesenice je o problematiki urejanja prometa na tem območju razpravljala. Najprej je bila izvedena fizična zapora dovozne ceste do objektov v tem delu. Zaradi večje varnosti vseh udeležencev cestnega prometa je bila fizična zapora odstranjena in so bili na dovozni cesti izvedeni ukrepi za umirjanje prometa – postavljeni sta bili dve betonski cevi. Na tem območju je bil postavljen obojestransko tudi prometni znak, ki voznike obvešča o območju umirjenega prometa. Menimo, da oviri zagotavljata varnost pešcev, saj ju ni možno prepeljati z visoko hitrostjo. Določene zadeve je na območjih, kjer je več večstanovanjskih objektov, zelo težko rešiti v zadovoljstvo vseh. To ne velja samo za področje prometa, ampak tudi na drugih področjih (javna razsvetljava, otroška igrišča, zelenice, drevesa, parkirišča). Pobudo bo Komunalna direkcija Občine Jesenice znova proučila po predhodnem ogledu na terenu in pridobitvi mnenja Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu in izvedla najustreznejše ukrepe, v skladu z ugotovitvami v postopku.

Pobuda 116 svetnice Ivanke Zupančič

Ob vstopnih mestih v mesto Jesenice naj se namestijo ustrezni kažipoti za pomembne inštitucije v mestu, npr. Bolnišnica, Zdravstveni dom, Občina, Upravne enota, Policija, Železniška postaja, Pokopališče in turistične znamenitosti. Oznake naj se v skladu s predpisi oziroma prakso ponavljajo v določeni razdalji do označenega mesta.

Odgovor Komunalne direkcije

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/2000 in 110/2006) predpisuje postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah. Med drugim določa tudi postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije. Postavitev signalizacije na državnih cestah je v pristojnosti Direkcije RS za ceste v Ljubljani, v skladu s katero usklajujemo predloge za postavitev kažipotov – lamel za obveščanje udeležencev v cestnem prometu o smeri objektov, v skladu s citiranim Pravilnikom.

Občina mora v ta namen pripraviti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah poseben elaborat, v skladu s katerim bo postavljena ustrezna turistične in druga obvestilna signalizacija ob državnih cestah.

Kažipoti se ob vstopnih mestih v naselja oziroma v občine ne postavljajo, na teh lokacijah je v skladu s Pravilnikom možna postavitev turistično informativne table. Pravilnik predpisuje tudi mesta, na katerih se lahko postavljajo prometni znaki in prometna oprema, kamor sodi tudi postavitev kažipotov ali lamel.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Razvedrilo / četrtek, 30. november 2017 / 11:51

Župnikov jubilej

Sobotni farni dan v Lomu pod Storžičem na god farne zavetnice sv. Katerine Aleksandrijske je bil povezan s štiridesetletnico duhovništva in 65. rojstnim dnem tamkajšnjega župnika dr. Silva Novaka.

Objavljeno na isti dan


Šport / petek, 17. oktober 2008 / 07:00

Merkurjevke za začetek doma

Jutri, v soboto, se začenja nova sezona v vseh slovenskih namiznoteniških ligah.

Kronika / petek, 17. oktober 2008 / 07:00

O odškodnini tudi višje sodišče

Nekdanji direktor Policijske uprave Kranj Jakob Demšar tudi po mnenju višjega sodišča ni upravičen do 95 tisoč evrov odškodnine.

Gospodarstvo / petek, 17. oktober 2008 / 07:00

Zmagala je podjetna mladost

Uredniška komisija časopisne družbe Dnevnik je za laskavi naslov gorenjske gazele 2008 izbrala jeseniško družbo Mimo vrste, d. o. o.

Kultura / petek, 17. oktober 2008 / 07:00

Mala vas gosti znane slikarje

V galeriji Graščine Duplje so z razstavo sklenili X. slikarski ex-tempore. Veliko nagrado je dobil Petar Lazarevič.

Prosti čas / petek, 17. oktober 2008 / 07:00

Po dežju posije sonce

Minuli teden smo dobili frizerja leta 2008, zaključil se je Zlati boben, svojo modo je predstavila modna hiša Afrodite Bajić, ta konec tedna pa se začne že 50. Svetovni kongres turističnih novinarjev...