Od tolarja k evru: Zaokroževanje zneskov

Vlada je v načrtu za uvedbo evra v Sloveniji zadolžila ministrstvi za finance in za gospodarstvo, da pripravita pravila zaokroževanja pri preračunavanju tolarjev v evre. Ker pravila določa že Uredba sveta Evropske unije, je ministrstvo za gospodarstvo pripravilo nekatera izhodišča za zaokroževanje cen, ki zahtevajo večjo natančnost.

Po predlaganem zakonu o evru se bodo z dnem uvedbe evra prodajne cene za blago in storitve preračunale na najmanj tri decimalna mesta ter zaokrožile in izkazale na ne manj kot dve decimalni mesti. Za blago in storitve v velikih količinah, kot so električna energija, telefonski impulz, osnovne komunalne storitve, naftni derivati, zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin, bodo cene pri preračunavanju tolarjev v evre zaokrožili in izkazali na ne manj kot štiri decimalna mesta, denarne zneske, ki jih bo na podlagi teh cen treba plačati ali vknjižiti, pa bodo zaokrožili na najbližji cent.

Pri zaokroževanju zneskov bo treba paziti, da bo menjalno razmerje oz. devizni tečaj določen kot en evro v razmerju do tolarja in da bo vedno izražen v šestmestnem številu (1 EUR = 239,640 sit), ki se ne bo smel skrajševati oz. zaokroževati na manj decimalnih mest. Za menjavo ne bo dovoljeno uporabljati menjalnega razmerja, pri katerem bo menjalni tečaj določen kot enota nacionalne valute, izražena v evrih (1 sit = 0,00417 EUR). Ker je evro razdeljen na sto centov, je najmanjša enota, ki se lahko uporablja pri poslovanju, en cent. Pravila zaokroževanja določajo, da je pri preračunavanju tolarjev v evre znesek treba zaokrožiti na najbližji cent, v primeru, da je znesek pri preračunavanju točno na sredini, pa se zaokroži navzgor. Na primer: če želimo tisoč tolarjev preračunati v evro, dobimo ob uporabi menjalnega razmerja 239,640 tolarja za evro znesek 4,172 evra, ki ga zaokrožimo na 4,17 evra. Dva tisoč tolarjev je 8,345 evra, znesek zaokrožimo na 8,35 evra.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gorenjska / torek, 4. oktober 2022 / 09:32

Gorenjski glas pred lokalnimi volitvami

Pred lokalnimi volitvami bo v Gorenjskem glasu v petek, 18. novembra 2022, izšla volilna priloga, objavljena bo tudi javnomnenjska raziskava o volilnih namerah na širšem območju Gorenjske.

Objavljeno na isti dan


Splošno / sobota, 8. december 2007 / 07:00

Strategija razvoja MO Kranj

Javni poziv za sodelovanje v delovnih telesih za pripravo strategije.

Splošno / sobota, 8. december 2007 / 07:00

Gremo skupaj naprej

Na to, koliko ciljev lahko župan skupaj z občinsko upravo uresniči v enem letu, vpliva mnogo dejavnikov. Lahko zatrdim, da smo družno zavihali rokave in nadaljevali v prejšnjem mandatu...

Škofja Loka / sobota, 8. december 2007 / 07:00

Odprli obnovljen cestni odsek

Luša - Krajevna skupnost Luša-Sv. Lenart je letos spomladi zaradi dotrajanosti odseka ceste od vasi Sv. Lenart do križišča Rastovke pričela izvajati pripravljalna dela za uredite...

Radovljica / sobota, 8. december 2007 / 07:00

Občinski in Linhartov praznik

Radovljica - V radovljiški občini bodo v torek ob občinskem prazniku, ki ga praznujejo ob obletnici rojstva rojaka Antona Tomaža Linharta, odprli stalno razstavo o Linhartu in na...

Zanimivosti / sobota, 8. december 2007 / 07:00

Drsališče je že postavljeno

Bohinjska Bistrica - Na travniku pred zdravstvenim domom v Bohinjski Bistrici so začeli urejati drsališče. V nedeljo pa je na njem že nastajal led. V tem tednu bo urejena tudi ok...