Manj prihodkov, manj projektov

V Kranju so lani zaradi zamude države pri objavi nekaterih razpisov realizirali le okoli sedeminsedemdeset odstotkov načrtovanih prihodkov, zato je na drugi strani trpela tudi izvedba večjih projektov.

Kranjska občina je bila konec 2020 zadolžena za 25,4 milijona evrov oziroma za slabih 434 evrov na prebivalca, kar jo uvršča med manj zadolžene občine.

Kranj – Mestna občina Kranj (MOK) je lani skupaj z najetim kreditom v višini 3,1 milijona evrov realizirala le dobrih 64 milijonov evrov od načrtovanih slabih 83 milijonov evrov prihodkov, na drugi strani pa je imela skupaj z odplačilom kredita za 68,5 milijona evrov izdatkov, čeprav so jih načrtovali v višini 87 milijonov evrov, je razvidno iz zaključnega računa MOK-a za leto 2020, ki ga je na aprilski seji potrdil mestni svet. Čeprav so odhodki presegali prihodke, pa je na občinskem računu konec lanskega leta še vedno ostalo približno 5,4 milijona evrov likvidnih sredstev, kar gre na račun skoraj 10 milijonov evrov neporabljenih sredstev iz proračunskega leta 2019. Občina je bila konec lanskega leta zadolžena za okoli 25,4 milijona evrov oziroma za slabih 434 evrov na prebivalca, kar Kranj po besedah župana Matjaža Rakovca uvršča med manj zadolžene slovenske občine.

Vzroki za nižjo realizacijo prihodkov se skrivajo predvsem v zamudi države pri objavi nekaterih razpisov za sofinanciranje občinskih projektov. V Kranju so namreč zabeležili izpad načrtovanih transfernih prihodkov kar v višini enajst milijonov evrov. Posledično je občina izpeljala tudi manj investicij. Med večje nerealizirane projekte sodijo prizidek telovadnice k Osnovni šoli Staneta Žagarja, prenova nekdanje gradbene šole, novi vrtec Bitnje, rekonstrukcija Savske ceste, dokončanje projekta Gorki2, nakup električnih avtobusov in projekt trajnostne mobilnosti (parkirišča P+R (parkiraj in se pelji) in kolesarska povezava Planina–Poslovna cona Hrastje).

Na račun izpadlih investicij, pri katerih je predvideno sofinanciranje, je MOK nerealizirana lastna sredstva ob soglasju mestnega sveta usmeril v lastne investicije, kot so rekonstrukcija ceste Breg–Mavčiče, zaprto odlagališče Tenetiše, dom starejših, protipožarna ureditev OŠ Staneta Žagarja, dnevno varstvo starejših na Planini, ureditev prostora med Kidričevo in pa Bleiweisovo ter atletski in nogometni stadion.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so sicer lani v Kranju skupno namenili približno 15,3 milijona evrov, za nakup zgradb in prostorov milijon evrov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2,7 milijona evrov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 1,3 milijona evrov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, za nadzor in investicijski inženiring pa več kot milijon evrov.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Železniki / sobota, 4. julij 2009 / 07:00

V knjižnici po novem več prostora

V torek so v Železnikih uradno predali namenu dodatne prostore krajevne knjižnice.

Objavljeno na isti dan


Kranj / sreda, 28. april 2021 / 23:43

Manj prihodkov, manj projektov

V Kranju so lani zaradi zamude države pri objavi nekaterih razpisov realizirali le okoli sedeminsedemdeset odstotkov načrtovanih prihodkov, zato je na drugi strani trpela tudi izvedba večjih projektov...

Komenda / sreda, 28. april 2021 / 23:40

Podžupana Marinko in Štebe

Komendski župan Stanislav Poglajen je za podžupana imenoval svetnika Aleša Marinka in znova Igorja Štebeta.

Gospodarstvo / sreda, 28. april 2021 / 23:36

Vsak na svoji strani

Več kot leto dni po odhodu trinajstih dimnikarjev iz podjetja Dimnikarstvo Dovrtel so dimnikarji obeh strani še vedno sprti, vložena je tudi tožba.

Preddvor / sreda, 28. april 2021 / 23:34

Pospešeno obnavljajo grad

Občina Preddvor je za obnovo dela strehe, fasade ter oken in vrat gradu Dvor kandidirala tudi za sredstva Ministrstva za kulturo.

Škofja Loka / sreda, 28. april 2021 / 23:29

Glasovali bodo v projektu #Naša Loka

V sredo in nedeljo, 5. in 9. maja, bo potekalo glasovanje v projektu #Naša Loka, kar uresničuje participativni proračun.