Posek in spravilo lubadark sta pomembna tudi iz ekonomskih razlogov. Ko les lubadark pomodri, se njegova odkupna cena v primerjavi z zdravim lesom lahko zmanjša tudi do trideset evrov pri kubičnem metru, kar je odvisno od debeline in lastnosti lesa.

Veliko (ne)ugodnih okoliščin

Okoliščine, ki so za lastnike gozdov neugodne, so za razvoj podlubnikov ugodne: v vetrolomu poškodovano in oslabelo drevje, spomladanska suša, močno cvetenje smreke ...

Kranj – Po žledolomu leta 2014 se je lubadar pretirano razmnožil tudi v gozdovih na kranjskem gozdnogospodarskem območju, takšno stanje pa se bo, kot ocenjujejo v kranjski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, nadaljevalo tudi letos. »Kolikšne bodo letos količine lubadark – bodo podobne lanskim, večje ali manjše –, je za zdaj še nemogoče napovedati, je pa kar nekaj neugodnih okoliščin, na podlagi katerih lahko sklepamo, da se bo problematika podlubnikov še zaostrila,« pravi vodja območne enote Janez Logar, ki med takšne neugodne okoliščine (poleg že doslej čezmerne razmnožitve podlubnikov) šteje še februarski vetrolom, izjemno sušo in močno cvetenje smreke. »Po vsaki ujmi ostane v gozdu veliko oslabljenih dreves, sečnih ostankov in drugega primernega materiala za zaleganje in razmnoževanje podlubnikov. Izjemna suša je trajala vse od lani pa do nedavnega dežja, ob taki suši nastane pri gostiteljih lubadarja (smreki) motnja v preskrbi z vodo. Letos smreka močno cveti, podobno tudi ostale vrste, kar drevo še dodatno izčrpa,« pojasnjujejo v zavodu za gozdove, kjer predvidevajo, da se bodo problemi s podlubniki najbolj zaostrili na območju Krajevne enote Kranj, kjer sovpada več neugodnih okoliščin. To bi se lahko zgodilo že letos jeseni ali mogoče šele naslednje leto, predvsem v vetrolomu poškodovanih smrekovih sestojih na nižinskih rastiščih in na prodnatih tleh Kranjskega polja, ki slabo zadržujejo vodo in kjer se posledice suše najhitreje pokažejo. »Prav zato je hitra in kakovostna sanacija vetroloma v okolici Kranja tako zelo pomembna, saj s tem zmanjšamo nevarnost ponovne čezmerne razmnožitve podlubnikov,« pravi Janez Logar.

Po oceni zavoda za gozdove je za zdaj treba na kranjskem gozdnogospodarskem območju posekati in pospraviti približno 3500 kubičnih metrov lubadark. Večinoma so to lanska, jesenska žarišča podlubnikov, ta so zdaj še slabo vidna, bolj jasno pa se bodo pokazala ob prvih visokih temperaturah, ko bodo iglice napadenih dreves porumenele.

Na kranjskem območju so sicer v treh letih po žledolomu, to je v obdobju 2015–2017, zabeležili doslej največjo razmnožitev podlubnikov v zgodovini gozdov na tem območju, predlani se je količina od podlubnikov napadenega drevja močno zmanjšala, lani pa se je zaradi vetrolomov v letih 2017 in 2018 ponovno povečala. Gozdarji so lani za posek označili 74.670 kubičnih metrov lubadark. Čeprav je bila ta količina enkrat manjša od letne količine v obdobju 2015–2017, je bila še vedno dvakrat večja kot leta 2003, ko je čezmerno razmnoževanje podlubnikov spodbudila huda suša z vročim poletjem in močnim cvetenjem smreke.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Žiri / ponedeljek, 2. julij 2018 / 15:47

Knjižna nagrada za najuspešnejše učence

Žiri – Žirovski župan Janez Žakelj je pred časom podelil priznanja najuspešnejšim učencem Osnovne šole Žiri. Priznanje si je letos prislužilo enajst učencev, za nagrado pa so iz rok župana prejeli...

Objavljeno na isti dan


Gorenjska / četrtek, 21. maj 2020 / 15:58

Javnost razdeljena glede odpiranja vrtcev in šol

Včeraj nismo zabeležili novih okužb s covidom-19, umrla pa je ena oseba. Raziskava #Novanormalnost, ki jo v času epidemije vsakotedensko opravlja družba Valicon, zaznava rahel porast deleža zaskrbljen...

Kranj / četrtek, 21. maj 2020 / 14:57

Obnovili so podporni zid

Kranj – Pred kratkim se je zaključila sanacija kamnitega zidu pod Fockovim travnikom na Hujah. S posegom, ki je trajal nekaj manj kot mesec dni, so obnovili celotni zid vzdolž travnika. Mestna obči...

Kranj / četrtek, 21. maj 2020 / 14:56

Izguba le v Kranjskih vrtcih

Javni zavodi v kranjski občini so v minulem letu dobro poslovali, izgubo so imeli le v Kranjskih vrtcih.

Kultura / četrtek, 21. maj 2020 / 14:55

Pustimo jim svobodo

V Galeriji pod kozolcem v Žlebeh v občini Medvode si lahko ogledate novo fotografsko razstavo, na kateri fotografi Fotokluba (FK) Diana predstavljajo fotografije živali v divjini. Poimenovali so jo Pu...

Preddvor / četrtek, 21. maj 2020 / 14:53

Knjižica o preddvorskih vaseh

V Preddvoru nastaja še ena knjiga, naslovljena Preddvorske vasi, turistična in zgodovinska predstavitev vasi, ki sestavljajo občino Preddvor.