Minister Dejan Židan

Predlagajo plačila za pašo

Kmetijsko ministrstvo predlaga s spremembo programa razvoja podeželja tudi plačila za pašo goved in drobnice. Letos bo tudi leto razpisov, ministrstvo naj bi jih samo v prvem polletju objavilo devet.

Ministrstvo naj bi prihodnje leto na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost uvedlo pri neposrednih plačilih dodatek sto evrov za Gerke z več kot 50-odstotnim nagibom in petdeset evrov za Gerke z nagibom od 35 do 50 odstotkov.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejšnji teden predstavilo letošnje prednostne naloge. Kot sta povedala minister Dejan Židan in državna sekretarka Tanja Strniša, si bodo letos prizadevali za povečanje kmetijske pridelave, zmanjšanja administrativnih ovir in za večjo učinkovitost delovanja ministrstva in organov v njegovi sestavi. Letošnje leto bo za kmetijstvo zelo pomembno tudi zato, ker je to leto razpisov, na podlagi katerih bodo za ukrepe iz programa razvoja podeželja namenili 146 milijonov evrov slovenskega in evropskega denarja. Ker bo stopnja sofinanciranja naložb oz. projektov od 30 do 50 odstotkov, bo celotni naložbeni znesek znašal do 350 milijonov evrov.

Ministrstvo je konec lanskega decembra poslalo na Evropsko komisijo predlog za spremembo programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, glavne spremembe zadevajo kmetijsko okoljska podnebna plačila ter ukrepa dobrobit živali in ekološko kmetovanje. Pri kmetijsko okoljskih podnebnih plačilih naj bi s spremembami olajšali vključevanje kmetij v ukrep, zlasti v sadjarstvu in vinogradništvu, in to omogočili tudi kmetijam na vodovarstvenih območjih. Ukrep dobrobit živali je nov ukrep, z njim naj bi preprečili zaraščanje kmetijskih zemljišč in tudi ublažili mlečno krizo. Del tega ukrepa bo zahteva po paši, pri govedu bo obvezna 120 dni v obdobju med 1. aprilom in 15. novembrom, pri drobnici pa 210 dni v obdobju med 15. marcem in 30. novembrom. V govedoreji bo možno uveljavljati plačila 53 evrov na glavo velike živine (GVŽ) že letos, v reji drobnice pa plačilo 28 evrov na GVŽ prihodnje leto. Pri ekološkem kmetovanju naj bi plačilo za trajno travinje zvišali s 136,12 evra na 155,57 evra na hektar, za preusmeritev v ekološko kmetovanje pa z 272,87 na 311,86 evra na hektar. Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva predlaga ministrstvo poenostavitev za majhne naložbe (do vrednosti 15.000 evrov), za katere ne bo treba pripraviti poslovnega načrta, ter zvišanje praga za opredelitev zahtevnih naložb s 50.000 na 200.000 evrov. V programu razvoja podeželja so tudi na ravni občin opredelili problemsko območje, na katerem je skupni prirast prebivalstva negativen in je naklon kmetijskih zemljišč za najmanj za petino večji od povprečja. Problemsko območje obsega 46 občin.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Cerklje na Gorenjskem / petek, 20. junij 2008 / 07:00

Vrtec dražji za desetino

Dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja v vrtcih Murenčki v Cerkljah in Zalog po novem stane 304 evre.

Objavljeno na isti dan


Šport / četrtek, 24. januar 2008 / 07:00

Vaterpolisti Triglava imajo novo vodstvo

Kranj - Na izredni skupščini Akademskega vaterpolskega kluba Triglav ta teden so razrešili staro vodstvo in izvolili novo, ki so mu zaupali dveletni mandat. Petnajstčlanski izvrš...

Kranjska Gora / četrtek, 24. januar 2008 / 07:00

Nočejo postati Neapelj

Ker jih skrbi, da čez nekaj let sami ne bodo imeli kam odlagati odpadkov, bi kranjske odpadke na Mali Mežakli sprejemali le še do 31. marca.

Kronika / četrtek, 24. januar 2008 / 07:00

Usodni zdrs pod Češko kočo

Na poti z Jezerskega proti Češki koči je Ljubljančan prijatelju želel podati svojo derezo, ko mu je usodno spodrsnilo na poledeneli strugi.

Splošno / četrtek, 24. januar 2008 / 07:00

Si še želimo toplih zim?

Kranjska Gora je že od nekdaj znana kot beli turistični kraj, kjer so se vsako zimo dogajale prave zimske pravljice ...

Splošno / četrtek, 24. januar 2008 / 07:00

Usmerjevalne table do hiš

Na osnovi pobud svetnikov in občanov je bil izdelan projekt postavitve usmerjevalnih tabel do hiš na območju občine Kranjska Gora. Strokovni sodelavci s podjetja PROTIM Ržišnik in Perc iz Kranja...