Andrej Gartner: »Naravne ujme in s tem povezane sanitarne sečnje prispevajo k temu, da smreka »odhaja« nekoliko hitreje, kot bi sicer po naravni poti, vemo pa, da zatečenega stanja ne moremo spremeniti na hitro in da krepitev listavcev v sestojih poteka zelo počasi.«

Ujme »sekajo« po svoje

V gozdnogospodarski enoti Mežakla so v minulih desetih letih zaradi naravnih ujm posekali dve petini lesa več, kot so načrtovali. V zavodu za gozdove dajejo v načrtu za naslednje desetletno obdobje poudarek ukrepom, s katerimi bi okrepili odpornost in stabilnost gozdov.

Razmere za gospodarjenje z gozdovi so v enoti zelo raznolike, vendar na splošno dokaj ugodne, tudi odprtost z gozdnimi cestami in vlakami je dobra.

Bled – V blejski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije so pripravili načrt za gozdnogospodarsko enoto Mežakla za obdobje 2015–2024. Osnutek načrta je bil dva tedna javno razgrnjen, v času razgrnitve pa je bila tudi javna obravnava. Svet območne enote bo predlog načrta določil na seji 20. novembra, dokončno pa ga bo potrdil minister.

Enota Mežakla obsega 4073 hektarjev gozdov na planoti Mežakla, v Radovni s Krmo, na Pernikih in na Poljanah (Boršt). Ker vsa leži v Triglavskem narodnem parku, vsi gospodarski gozdovi (2369 hektarjev) spadajo med gozdove s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni; vse ostalo pa so varovalni gozdovi. Skoraj 90 odstotkov površine gozdov je v zasebni lasti, dobra desetina pa je državnih. Povprečna lesna zaloga je dokaj visoka – 330 kubičnih metrov na hektar – in je višja od državnega povprečja (285). Letni prirastek je zaradi velikega deleža varovalnih gozdov dokaj nizek – 6,01 kubičnega metra na hektar – in je nižji od državnega povprečja (7,1).

Kot je na predstavitvi načrta povedal Andrej Gartner, vodja odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje v blejskem zavodu za gozdove, so glavni problem v enoti vse pogostejše naravne ujme. Ujme so najbolj prizadele iglavce, še zlasti smreko, ki prevladuje. Sanitarna sečnja je v zadnjem desetletju predstavljala kar 85 odstotkov celotnega poseka lesa v enoti, največ zaradi pretirane razmnožitve lubadarja ter posledic žledoloma, snegoloma in vetroloma. Celotni posek je bil prav zaradi ujm za dve petini večji, kot so načrtovali, pri tem pa so bili najbolj prizadeti predeli, kjer raste smreka na rastiščih, ki niso avtohtona. V enoti sta tak primer Boršt in Perniki, kjer so zaradi pretirane razmnožitve lubadarja in snegolomov posekali 2,8-krat več iglavcev, kot so načrtovali.

V zavodu za gozdove dajejo v novem načrtu poudarek ukrepom, s katerimi bi ob vse pogostejših naravnih ujmah zagotovili večjo odpornost in stabilnost gozdov. To naj bi zagotovili tudi z naravnim pomlajevanjem, s katerim naj bi postopno okrepili delež listavcev. Posek naj bi v primerjavi s prejšnjim načrtom povečali za šest odstotkov.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kronika / sreda, 23. februar 2011 / 07:00

Nesreče

Umrl med prevozom v bolnišnico Lukovica - V soboto okoli 1.40 se je pri Lukovici na regionalni cesti Domžale-Trojane zgodila huda prometna nesreča. 27...

Objavljeno na isti dan


Prosti čas / ponedeljek, 16. februar 2009 / 07:00

Diamantna pesem je postala Alyina A veš

V petek so v ljubljanskem InBoxu podeljevali Diamante, glasbene nagrade (za lansko leto), ki naj bi po mnenju nekaterih poskušale uvajati na slovensko sceno določen tip nagrade, ki bi zadostil besedi...

Kultura / ponedeljek, 16. februar 2009 / 07:00

Sveže, drugačno, zanimivo ...

V sklopu kulturnega praznika je 45 let delovanja praznoval moški pevski zbor Alpina iz Žirov.

Gospodarstvo / ponedeljek, 16. februar 2009 / 07:00

Več škode zaradi zveri

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je predstavila aktualne dogodke v kmetijstvu.

Gospodarstvo / ponedeljek, 16. februar 2009 / 07:00

Uradniki naj ne bodo cenzorji

Na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da je treba razpise za evropska sredstva poenostaviti.

Gospodarstvo / ponedeljek, 16. februar 2009 / 07:00

Pošta ponuja tudi Poštna potovanja

Maribor – Kot so sporočili iz Pošte Slovenije, se je že skoraj petsto ljudi odločilo za Poštna potovanja – novo storitev, ki jo ponujajo od decembra lani. Omenjena ponudba Pošte...