Janka Planinc, direktorica Zavarovalnice Triglav, Območne enote Kranj / Foto: Tina Dokl

Ob ujmah razmislek o zavarovanju nepremičnin

»Naravne ujme so vse pogostejše, zato naj ljudje preverijo, kako imajo zavarovane nepremičnine,« pravi Janka Planinc, direktorica Zavarovalnice Triglav, Območne enote Kranj.

Kako ocenjujete letošnje poslovanje Zavarovalnice Triglav na Gorenjskem?

»Območna enota Kranj, ki posluje na območju severozahodne Slovenije, je po obsegu zbrane zavarovalne premije tretja največja območna enota Zavarovalnice Triglav in ena najuspešnejših. V prvem polletju letošnjega leta je v primerjavi z enakim obdobjem lani dosegla rast premije tako pri premoženjskih kot pri življenjskih zavarovanjih.«

Letos se škodni dogodki kar vrstijo – žled, veter, poplave ... Kako je to vplivalo na po­slovanje zavarovalnice?

»Število naravnih ujm in s tem povezanih škodnih dogodkov se zaradi spreminjajočih se vremenskih in podnebnih razmer povečuje. V letošnjem prvem polletju so na poslovni rezultat med drugim vplivali izredni škodni dogodki, še zlasti neurje s snegom in žledom, ki je našim zavarovancem na območju celotne države povzročilo za okoli 10 milijonov evrov škode. Zaradi viharnega vetra sredi maja je bilo 1,5 milijona evrov škode. V Triglavu se zavedamo, da je ob takih škodnih dogodkih najpomembnejša hitra in učinkovita storitev, zato jih obravnavamo strokovno in ažurno, škode pa izplačujemo že naslednji dan po oceni, če se stranka z njo strinja. To velja tudi za škodo zaradi poplav, ki so pred dnevi prizadele tudi območje občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Na tem območju smo takoj aktivirali vso našo cenilno službo, s škornji na nogah pa so vse od jutranjih ur kot pomoč pri zbiranju prijav škod pomagali tudi naši zastopniki, ki sicer skrbijo za zavarovanost tega območja.«

Kaj ob vse pogostejših narav­nih ujmah svetujete ljudem? Na kaj morajo biti pozorni pri sklepanju zavarovanj nepremičnin?

»Zavarovancem svetujemo, da preverijo ustreznost zavarovalne zaščite oziroma zavarovano kritje na svojih zavarovalnih policah. Pozorni morajo biti na kritja, ki so vključena v posamezna zavarovanja oziroma pakete zavarovanj za nepremičnine, kot so poplava, meteorne vode, plaz itd. Preverijo naj tudi ustreznost limitov oz. višine kritja, do katere je nepremičnina zavarovana. V Zavarovalnici Triglav opažamo, da ljudje še vedno ne posvečajo ustreznega pomena kakovostnemu premoženjskemu zavarovanju, saj je v Sloveniji po naših ocenah še vedno nezavarovanih okoli 40 odstotkov vseh stanovanj.«

Podatki iz polletnega poročila Zavarovalnice Triglav kažejo na upad avtomobilskih zavarovanj – tako avtomobilske odgovornosti kot avtomobilskega kaska. Kaj je razlog za to?

»Glavni vzroki za to so nadaljevanje agresivne cenovne konkurence med zavarovalnicami, nižja premija zaradi akcij pospeševanja prodaje in vključevanja zavarovancev v bonitetni program Triglav komplet, gospodarska kriza in racionalnejše obnašanje strank. To v gospodinjstvih vpliva na staranje in zmanjševanje voznega parka in posledično na to, da odjavljajo zavarovanja in zmanjšujejo obseg zavarovanosti avtomobilskega kaska. V zavarovalnici se na zmanjševanje zavarovanosti odzivamo z različnimi prodajnimi ukrepi, z oblikovanjem novih in s prenovo obstoječih produktov ter z različnimi akcijami.«

Ali za Gorenjce še vedno velja, da je pomembno, da imajo dobro zavarovano hišo in avto? Kaj pa nezgodna in življenjska zavarovanja?!

»Pregovorno »gospodarni« Gorenjci imajo zelo radi hišo in stanovanje, zato tudi poskrbijo, da sta dobro zavarovani. To kažejo tudi naši podatki, saj imamo na Gorenjskem enega najvišjih deležev zavarovanosti stanovanjskih premičnin in zavarovanj za dom med vsemi območnimi enotami zavarovalnice ter visoko zavarovanost avtomobilske odgovornosti. Toda na Gorenjskem znamo ceniti tudi svoja življenja, saj po naših informacijah Gorenjci sklenejo več življenjskih zavarovanj, kot je povprečje v Sloveniji.«

Je negotovost na kapitalskem trgu vplivala tudi na nekdaj priljubljena naložbena življenjska zavarovanja?

»V zadnjem obdobju beležimo rast sklepanja klasičnih življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalnica jamči za izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ob poteku zavarovalne pogodbe. Pri tej vrsti zavarovanja stranka – zavarovalec ne prevzema naložbenega tveganja, temveč ga prevzame zavarovalnica. Pri naložbenih zavarovanjih se t. i. varčevalni del premije nalaga v izbrane sklade, pri tem pa zavarovalec z izborom skladov vpliva na lastno naložbeno politiko in morebitne donose. V preteklosti, v obdobju pospešene gospodarske rasti, so se ljudje več odločali za naložbena zavarovanja, gospodarska kriza pa je nato pokazala tudi na možnost padca vrednosti enot premoženja in posledično tudi vrednosti na naložbenem računu.«

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Mengeš / sreda, 2. marec 2022 / 16:31

Do novih obiskovalcev tudi z aplikacijo

Mengeš – Občine Mengeš, Komenda, Vodice, Medvode in Trzin bodo informacije o turističnih točkah, zbrane ne spletnem portalu Od mesta do vasi, sedaj prenesle v mobilno aplikacijo. Ta bo vključevala...

Objavljeno na isti dan


Šport / ponedeljek, 28. avgust 2017 / 11:36

Gorenjec v ekipi Ilke Štuhec

Dvajsetletni Škofjeločan Luka Križaj je nov obraz v ekipi smučarke Ilke Štuhec. Tudi sam je bil smučar in v otroških kategorijah dvakratni zmagovalec Pokala Loka. Poškodba hrbta in dolgotrajno okrevan...

Gorenjska / ponedeljek, 28. avgust 2017 / 11:35

Razmišljajo tudi o e-žigu

Vpisne knjige v planinskih kočah so pomemben vir informacij v primeru izginotja planincev v hribih, vpisi in žigi pa imajo tudi več simbolnih pomenov, z žigi planinci dokazujejo opravljeno slovensko p...

Gospodarstvo / ponedeljek, 28. avgust 2017 / 11:30

Premoženje Peka znova na dražbi

Tržič – V okviru stečajnega postopka družbe Peko bodo 10. oktobra v sejni sobi poslovne stavbe v Tržiču pripravili drugo javno dražbo za premoženje stečajnega dolžnika, ki obsega poslovalnico na Mi...

Razvedrilo / ponedeljek, 28. avgust 2017 / 11:18

Ples brez meja jih pelje na Dansko

Ko plesalca in plesnega učitelja Jerneja Šerjaka povprašamo, koliko državnih plesnih prvenstev se je udeležil, se zasmeje. »Najbrž jih je bilo kakih petindvajset,« pove simpatični šestintridesetletnik...

Gorenjska / ponedeljek, 28. avgust 2017 / 11:18

V težavah zaradi premalo plačane zdravstvene nege

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je z odprtim pismom ministrici za zdravje opozorila na problematiko prenizkega plačila za opravljeno zdravstveno nego v socialnih zavodih, predvsem v domovih stare...