Da bi se lahko starali v domačem okolju

Kot starajoča se družba bomo kmalu potrebovali vse več storitev dolgotrajne oskrbe. Desetletje že v Sloveniji snujemo zakon, ki naj bi prispeval k večji socialni varnosti ljudi, odvisnih od tuje pomoči.

O dolgotrajni oskrbi je na »zaslišanju« v parlamentarnem odboru govorila kandidatka za zdravstveno ministrico Milojka Kolar. Nova vlada napoveduje združevanje storitev oskrbne, socialne in zdravstvene pomoči v sistem z enotnim financiranjem.

Kranj – V Sloveniji nimamo ustrezno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe in oseb­ne asistence. Prejemki in storitve niso povezani v enovit sistem, prav tako ni povezave med različnimi službami, zaradi česar se zmanjšuje kakovost in učinkovitost na tem področju, nekatere skupine prebivalcev pa imajo do teh storitev omejen dostop. Sedaj je za tovr­s­t­no oskrbo dobro poskrbljeno v domovih za starostnike, medtem ko so storitve pomoči na domu, preventive, zgodnje rehabilitacije in podobno precej nerazvite. V prihodnjih letih se bo zaradi hitrega večanja števila starejših oseb potreba po storitvah dolgotrajne oskrbe še povečevala, predvsem za starejše od osemdeset let.

Prizadevanja, da se to področje ustrezno zakonodajno uredi, v Sloveniji potekajo že desetletje. V osnutku reformnega programa odhajajoče vlade pa so se na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zadnje mesece intenzivno ukvarjali tudi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

Cilj nove ureditve je uvesti posebno socialno zavarovanje za primer potrebe po dolgotrajni oskrbi, ki se uvršča v eno od socialnih tveganj, značilnih za dolgoživo družbo, hkrati pa izvajalce in storitve povezati v sistem, ki bo osebam, odvisnim od pomoči drugih, zagotovil dostopne in kakovostne storitve, predvsem v njihovem domačem okolju. Z novim zakonom bo ustrezno urejeno tudi področje osebne asistence za najtežje invalide. Na področje dolgotrajne oskrbe se nanaša tudi eno izmed letošnjih priporočil, ki jih je Svet EU na Slovenijo naslovil v okviru Evropskega semestra. V priporočilu med drugim navaja, naj Slovenija omeji s staranjem prebivalstva povezane stroške dolgotrajne oskrbe in izboljša dostop do storitev s preusmeritvijo oskrbe z institucionalne na oskrbo na domu, izbolj­šanjem usmerjanja nadomestil in ugotavljanja njihove upravičenosti ter povečanjem preventive za zmanjšanje invalidnosti oziroma odvisnosti.

Dolgotrajno oskrbo naj bi nova vlada uredila z enot­nim financiranjem, sredstva naj bi se zbirala v blagajni zdravstvenega zavarovanja. V zdravstvenem zavarovanju ocenjujejo, da bi za oskrbo od 40 do 50 tisoč starostnikov, ki niso v domskem varstvu, potrebovali okoli 120 milijonov evrov. Ta denar bi dobili z novim zavarovanjem, premija bi lahko znašala okoli 11 evrov na mesec.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Mengeš / torek, 5. december 2006 / 06:00

Franc Jerič prisegel kot župan

Mengeš - Na konstitutivni seji so se zbrali tudi svetniki občine Mengeš. Mandatna komisija, ki jo sestavljajo Peter Gubanc, Franci Kodela in Robert Ruči...

Objavljeno na isti dan


Škofja Loka / ponedeljek, 22. september 2014 / 13:58

Odprli pasijonsko pisarno

V prostorih nekdanje banke na Mestnem trgu v Škofji Loki so odprli pasijonsko pisarno in napovedali, da bodo odslej promocijske, organizacijske in dramaturške priprave na uprizoritev Škofjeloškega pas...

Zanimivosti / ponedeljek, 22. september 2014 / 13:47

Prostovoljci delali na Korošici

V torkovi naravovarstveni akciji na planini Korošica so udeleženci zatravili sanirane površine, na katerih so v prejšnjih akcijah odstranili alpsko kislico Rumex alpinus.

Komenda / ponedeljek, 22. september 2014 / 13:42

Krožišče bo povečalo varnost

Najbolj nevarno križišče v Komendi je že razkopano, saj je občina na istem mestu začela graditi bistveno bolj varno krožišče. Lipa in spomenik ostajata, prihaja pa težko pričakovani pločnik. To je tud...

Gospodarstvo / ponedeljek, 22. september 2014 / 13:30

Siliranje bo letos bolj pozno

Koruza dozoreva bolj počasi, zato se bo tudi siliranje začelo kasneje kot običajno.

Kranj / ponedeljek, 22. september 2014 / 13:28

Načrt za energetsko neodvisnost

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je v Kranju občinam predstavilo pobudo za ustanovitev energetsko neodvisne skupnosti na območju Gorenjske. Seznanili so se tudi z izkušnjami sosednje avst...