Nekaj neprofitnih stanovanj je tudi v blokih, ki so v lasti Stanovanjskega sklada RS, na Prešernovi na Jesenicah. / Foto: arhiv GG

Deložacije so bolj redke

Občine se v primerih, ko najemniki neprofitnih občinskih stanovanj ne plačujejo najemnine, bolj poredko odločajo za deložacijo. Še najpogostejše so v tržiški občini.

Eden od prednostnih projektov centrov za socialno delo na zgornjem Gorenjskem je odprtje krizne bivalne enote za deložirane družine. Deložacije namreč postajajo realnost, s tem pa bodo deložiranim družinam lahko ponudili konkretno sistemsko rešitev.

Kranj – Pred nedavnim je po spletu zaokrožila žalostna zgodba tričlanske družine, ki naj bi jo ena od gorenjskih občin zaradi neplačevanja najemnine deložirala iz neprofitnega občinskega stanovanja. Podobnih zgodb je v zadnjem času vse več, zato smo se pozanimali po gorenjskih občinah, kako velik problem predstavlja neplačevanje najemnine za neprofitna občinska stanovanja in v koliko primerih so občine prisiljene v skrajni ukrep – deložacijo ...

V Radovljici v teku ena deložacija

Občina Radovljica razpolaga s 164 neprofitnimi stanovanji, pri čemer je enajst najemnikov neplačnikov; njihov skupni dolg znaša že okrog petdeset tisoč evrov. V letih 2010, 2011 in 2012 ni bilo nobene deložacije iz občinskih neprofitnih stanovanj, lani so bile izvedene tri, en postopek deložacije pa je tudi že v teku v letošnjem letu, je povedala Manca Šetina Miklič iz kabineta radovljiškega župana. Sicer pa nekaterim najemnikom Občina pomaga tudi tako, da jim najemnino subvencionira; ta čas subvencijo prejema 38 upravičencev, v občinskem proračunu za letos pa je za ta namen zagotovljenih 115 tisoč evrov. Ob tem pa na Občini Radovljica opozarjajo, da so se kriteriji za dodeljevanje pravic iz javnih sredstev zaostrili, zato je do subvencije najemnin za stanovanja upravičenih vse manj najemnikov.

Na Jesenicah lani nobene deložacije

Tudi na Jesenicah imajo med najemniki neprofitnih občinskih stanovanj številne dolžnike; od 252 najemnikov jih je skoraj tretjina dolžnikov. »Zaostanki pri plačilu najemnine so od dveh mesecev pa do petih let. Rekorder dolžnik svojih obveznosti ne plačuje redno že od leta 2008, njegov dolg (glavnica) pa trenutno znaša 8.332,20 evrov,« so povedali na Občini Jesenice. Mnogim najemnino tudi subvencionirajo, in sicer 38 najemnikom neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice ter 41 najemnikom ostalih neprofitnih stanovanj. Za subvencioniranje najemnin je v proračunu Občine Jesenice za leto 2014 namenjenih 177 tisoč evrov. Subvencija lahko znaša največ osemdeset odstotkov neprofitne najemnine. Lani na Jesenicah niso izvedli nobene deložacije iz občinskih stanovanj (sprožili so sicer tri postopke), od leta 2006 pa je bilo deložacij 26. A to je vselej skrajni ukrep, poudarjajo na Občini Jesenice, predtem z dolžnikom vedno skušajo najti druge rešitve, od plačila dolga na obroke do predloga za izvršbo na denarna sredstva, na kapitalske dohodke ali premičnine.

Tržič: v petih letih 22 deložacij

Občina Tržič razpolaga z 228 stanovanjskimi enotami, od tega je 220 zasedenih, šest jih je v postopku prodaje, dve enoti pa sta trenutno nezasedeni in potrebni temeljite obnove. Od prvega januarja leta 2009 do 31. decembra leta 2013 je bilo 22 postopkov prekinitve najemnega razmerja oziroma deložacij. »Na dan 24. januarja letos imamo evidentiranih 77 neplačnikov najemnin. Trenutno je vloženih 55 izvršb za izterjavo najemnin na Okrajno sodišče. Prav tako že poteka postopek prekinitve najemne pogodbe in izselitve za pet najemnikov. Njihov skupni dolg znaša 252.781,30 evrov,« je povedal Drago Zadnikar, direktor občinske uprave pri Občini Tržič.

Lani so prodali šest občinskih stanovanj. Najvišja cena za kvadratni meter je znašala 1.080,69 evra, najnižja 708,52 evra. »Prazna stanovanja smo želeli prodati zaradi zagotavljanja sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter izvajanje sprejetega občinskega proračuna. Hkrati pa z zmanjšanjem števila stanovanjskih enot zmanjšujemo tudi zviševanje terjatev in dodatnih stroškov obnove stanovanj. Dosedanja praksa namreč kaže, da obnovljeno stanovanje najemnik zapusti v takem stanju, da je potrebno v povprečju do deset tisoč evrov za ponovno obnovo. Poleg tega ostanejo neporavnane obveznosti iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov, ki pa niso izterljive, saj so najemniki nezaposleni. Sedaj se večina poslužuje še osebnih stečajev,« je še pojasnil Zadnikar.

V Kranju ni bilo deložacij

V minulem letu, do vključno novembra je bilo v kranjski občini obračunanih za nekaj več kot 578 tisoč evrov najemnin, plačanih pa jih je bilo za nekaj več kot 526 tisoč evrov. Tako je dolg najemnikov neprofitnih stanovanj dobrih 52 tisoč oziroma nekaj več kot devet odstotkov. Povprečni zaostanki so le nekajmesečni, pri tistih z daljšim zaostankom plačila pa so v teku sodni postopki. Največji dolg trenutno znaša nekaj tisoč evrov.

V minulem letu v kranjski občini ni bilo deložacij. Predvidene so bile tri, vendar nato odložene pod določenimi pogoji.

Škofja Loka: trideset jih je dolžnih več kot tri mesece

V Škofji Loki imajo 186 najemnih neprofitnih stanovanj, trenutno jih je v najemu 180, od tega so po besedah Andreje Troha, vodje oddelka za stavbna zemljišča na Občini Škofja Loka 103 najemniki dolžniki najemnine (na dan 31.12.2013). Da je številka tolikšna pojasnjuje dejstvo, da kot neplačnike vodijo tudi tiste, ki obveznosti (redno) plačujejo z zamudo, 103 dolžniki so zgolj stanje na presečni datum. Pač pa 30 najemnikov dolguje več kot tri mesečne najemnine. Če najemnik obveznosti ne plača več kot trikrat, mu občina pošlje opomin in mu da rok, do katerega naj svoje obveznosti poravna. Hkrati ga opozori na nadaljnje ukrepe, torej na opomin pred odpovedjo najemne pogodbe. Če dolžnik tudi potem ne poravna obveznosti, vloži občina tožbo na odpoved najemne pogodbe. O odpovedi najemne pogodbe odloča sodišče. »Trenutno je bilo poslanih 14 opominov pred odpovedjo najemne pogodbe. Pred sodiščem trenutno potekata dva postopka, pravnomočne pa so tri sodbe. Dve še nista izvršljivi, tretja pa je že izvršljiva in bo za izpraznitev stanovanja najverjetneje potrebna deložacija, v kolikor najemnik ne bo sam prostovoljno izpraznil stanovanja. V letu 2013 je bilo na podlagi sodbe sodišča izpraznjeno eno stanovanje. Izvršbe neplačanih obveznosti iz naslova najemnine izvaja upravnik občinskih stanovanj skladno s pogodbo, ki jo ima sklenjeno z Občino Škofja Loka,« pojasni Andreja Troha.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Medvode / četrtek, 20. maj 2021 / 13:14

Z državnim denarjem do novih projektov

Občina Medvode je bila na državnih razpisih za sofinanciranje investicij na področju družbenih dejavnosti uspešna s tremi projekti.

Objavljeno na isti dan


Gorenjska / četrtek, 6. februar 2014 / 14:52

Nostalgija iz Prešernovih časov

Kranjski Prešernov smenj je v enajstih letih postal ena najbolj zanimivih prireditev ob kulturnem prazniku, letos pa bo še bogatejši. V Žirovnici bodo dali poudarek 170-letnici nastanka Zdravljice.

Gorenjska / četrtek, 6. februar 2014 / 14:50

Deložacije so bolj redke

Občine se v primerih, ko najemniki neprofitnih občinskih stanovanj ne plačujejo najemnine, bolj poredko odločajo za deložacijo. Še najpogostejše so v tržiški občini.

Kronika / četrtek, 6. februar 2014 / 14:45

Uprava bi morala ukrepati

»Uprava LTH bi morala sprožiti insolventni postopek že daleč nazaj. V letu 2008 je v poslovanju že vladala anarhija, prihajalo je do večjih zamikov pri plačah, med dobavitelji pa so se delale razlike,...

Škofja Loka / četrtek, 6. februar 2014 / 14:43

Prihodnost povezati z dediščino

Več kot sto ljudi se je prejšnji teden v dvoranici starološkega gradu udeležilo ustanovnega zbora novega društva, Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka.

Razvedrilo / četrtek, 6. februar 2014 / 14:42

Rock Otočec je eden, in če ga ni, druge ljubezni ni

Franci je konec januarja praznoval petdeseti rojstni dan, pred tem pa je javnost izvedela, da letos Rock Otočca ne bo.