S ceste Kranj-Ljubljana so se tovornjaki preselili na cesti Jeprca-Škofja Loka in Kranj-Škofja Loka. (Foto: Tina Dokl)

Namesto čez Jeprco skozi Škofjo Loko

Več bralcev nas je že opozorilo na problem povečanega tovornega prometa na regionalni cesti Jeprca-Škofja Loka in Škofja Loka-Kranj. Vprašujejo, zakaj so težki tovornjaki preusmerjeni na ti dve cesti, namesto da bi vozili po cesti Jeprca-Kranj.

Škofja Loka - Vprašanje smo naslovili na Občino Škofja Loka, kjer sicer niso pristojni za regionalne ceste, vendar se problema nedvomno zavedajo, pa tudi na upravljavca teh cest, Direkcijo RS za ceste.

»Pobudo za odstranitev prepovedi tovornega prometa na relaciji Kranj–Jeprca, kar bi močno zmanjšalo tranzitni (zlasti tovorni) promet skozi Škofjo Loko, ki sicer nastaja zaradi izogibanja plačilu cestnine na cestninski postaji na AC pri Torovem, je novi župan Občine Škofja Loka vodstvu DRSC podal že med njihovim obiskom februarja 2011. Kasneje smo telefonsko še nekajkrat urgirali za izpolnitev. Ob vsakem srečanju občinska uprava izpostavi težavo. Prejeli smo odgovor, da je potrebna medresorska uskladitev, ki ni preprosta,« odgovarjajo na Občini Škofja Loka. »Prejeli smo tudi pobudo za prepoved tovornega prometa po regionalni cesti skozi vasi na Sorškem polju (posredovale so nam jo tamkajšnje krajevne skupnosti), ki je zaradi stanja regionalne ceste in prometa na njej popolnoma razumljiva. Vendar pa bo prepoved dejansko mogoča šele po dograditvi nove povezovalne ceste, ki bo vodila iz Godešiča skozi Industrijsko cono Trata in se nadaljevala proti Meji. Njen potek bo odvisen od umestitve izbrane variante povezovalne ceste med Škofjo Loko in Kranjem, ki jo pripravljajo na DRSC.«

Direkcija RS za ceste pa nam je na vprašanje poslala obsežen odgovor z rezultati analiz iz leta 2006 in 2011. Razlog, da so na cestni povezavi Kranj–Ljubljana (čez Jeprco) omejili težki tovorni promet, tiči v dejstvu, da se s preusmeritvijo na vzporedne regionalne ceste tovornjaki izogibajo plačevanja cestnine na avtocesti. To povzroča škodo na cestah, ki niso grajene za tolikšne obremenitve, potekajo skozi strnjena naselja in imajo dostopno funkcijo, poleg tega tovornjaki okolje dodatno onesnažujejo z emisijami in hrupom ter poslabšujejo prometno varnost. V takšnem primeru se lahko ministrstvo za promet odloči po zakonu o cestah omejiti težki tovorni promet, so nam pojasnili na DRSC. »Analiza za cestno povezavo med Ljubljano in Kranjem je pokazala, da zaradi vožnje 299 tranzitnih težkih tovornih vozil po avtocesti vzporedni regionalni cesti iz omenjenih vplivov nastane letno družbena škoda prek 1,2 milijona evrov,« utemeljujejo omejitev tranzitnega prometa na cesti Kranj–Ljubljana čez Jeprco. Analiza leta 2011 pa je pokazala, da se je prek osemdeset težkih tovornih vozil »preselilo« na cestno povezavo Kranj–Škofja Loka-Ljubljana, ki ima še slabše tehnične lastnosti in je ob njej še več strnjenih naselij. »Zato so negativen vpliv na prometno varnost, vpliv na voziščno konstrukcijo ceste in obremenjevanje okolice z emisijami in hrupom še večji. Upravljavec državnih cest zato predlaga razširitev omejitve tranzitnega tovornega prometa tudi na ta dva odseka,« še dodajajo pri DRSC.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Rekreacija / četrtek, 19. april 2018 / 10:40

Oči in omejujoča prepričanja

Za zaključek člankov o očeh poglejmo omejujoča prepričanja in vzorce, ki lahko prispevajo svoj delež k težavam z vidom. Pri vsakem je navedeno nasprotno prepričanje (afirmacija), s katerim...

Objavljeno na isti dan


Slovenija / ponedeljek, 16. november 2015 / 14:34

Podjetja odprla vrata za šolsko mladino

V četrtek, 26 novembra, ob 16. uri bo več kot 160 podjetij po Sloveniji odprlo svoja vrata za šolsko mladino in starše. Različna podjetja po Sloveniji bodo omogočila, da bodo mladi spoznal...

Kamnik / ponedeljek, 16. november 2015 / 14:02

Še tretja dražba za Malograjski dvor

Kamnik – Okrožno sodišče v Ljubljani je v stečajnem postopku za družbo Hotel Malograjski dvor, trgovina in gostinstvo, razpisalo še tretjo javno dražbo za poslovno-hotelski objekt v Kamniku z vso o...

Bled / ponedeljek, 16. november 2015 / 13:56

Zaradi koncesnin v izgubo

Vlada je pretekli teden izdala devet uredb o koncesiji za rabo termalne vode za posamezna zdravilišča, med drugim tudi za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu.

Jesenice / ponedeljek, 16. november 2015 / 13:42

Sedežnica v staro železo?

Usoda smučišča Španov vrh nad Jesenicami je negotova.

Vodice / ponedeljek, 16. november 2015 / 13:41

Najem tudi na pokopališču na Skaručni

Vodice – Ker najemnine grobov in mrliških vežic že nekaj časa niso pokrivale stroškov vzdrževanja in investicij na pokopališčih v Vodicah in Skaručni, so vodiški občinski svetniki na zadnji seji po...