Draško Veselinovič (na sliki), ki je upravo NLB vodil le nekaj mesecev, do odstopa v maju, čaka na svojega naslednika. Neuradno je slišati, da ga bo nasledil Aljoša Tomaž, ki vodi KD Banko. (Foto: Gorazd Kavčič)

Oslabitve zmanjšale dobiček

Banka NLB je v prvem polletju dosegla 97,1 milijona evrov dobička, ki pa se je zaradi oblikovanih rezervacij zmanjšal na 35,7 milijona evrov.

Kapitalska ustreznost je ob koncu junija znašala 10,8 odstotka in je bila za 1,11 odstotne točke nižja kot ob koncu lanskega decembra.

Ljubljana – Kot poudarjajo v banki, so na poslovanje vplivali oteženo pridobivanje finančnih virov, padanje referenčnih obrestnih mer, spremenljivost tečajev vrednostnih papirjev, zniževanje vrednosti tečajev nekaterih valut, predvsem pa recesija v gospodarstvu, ki se je močno odražala pri kreditnem tveganju. Na to so se odzvali s povečanjem obsega rezervacij in oslabitev, skupina jih je v prvem polletju dodatno oblikovala za 114,8 milijona evrov oz. še enkrat več kot v lanskem prvem polletju. Banka je sicer ustvarila 97,1 milijona evrov dobička, celotna NLB Skupina 112,8 milijona, a so ga oslabitve in rezervacije močno oklestile. Za samo skupino je obseg rezervacij za 5,6 milijona evrov presegel ustvarjeni dobiček, v banki je čisti dobiček znašal 35,7 milijona evrov.

Najbolj so se znižala posojila gospodarstvu

Bilančna vsota NLB Skupine je ob koncu prvega polletja znašala 18,6 milijarde evrov in je bila celo nekoliko manjša kot ob koncu preteklega leta. Zniževanje kreditne aktivnosti, ki se je začelo že lani, se je nadaljevalo tudi letos. Najbolj so se znižala posojila gospodarstvu, za 275 milijonov evrov, posojila gospodinjstvom so bila na ravni konca leta 2008, posojila državi pa so porasla za 30 milijonov evrov. Pri varčevanju so se depoziti gospodarstva zaradi krize znižali za osem odstotkov, depoziti gospodinjstev pa so porasli za pet odstotkov. Gospodinjstva v negotovih razmerah svoje prihranke spet usmerjajo v bolj varne in likvidne naložbe, zelo dober je bil odziv na ponudbo NLB Super depozitov.

Kakovostnejše zavarovanje posojil

Kar zadeva upravljanje tveganj, je v banki NLB in njeni skupini najpomembnejše kreditno tveganje. V kriznem času so izpostavili zahteve po kakovostnejšem zavarovanju posojil, oblikovanje višjih rezervacij za oslabitve ter natančnejšo in strožjo bonitetno obravnavo komitentov. Čeprav v letošnjem prvem polletju niso imeli problemov z likvidnostjo, so pripravili tudi krizni načrt za ukrepanje ob likvidnostni krizi. Že v preteklih letih so oblikovali likvidnostne rezerve (največ v obliki državnih vrednostnih papirjev), ki so ob koncu letošnjega junija predstavljale več kot 27 odstotkov bilančne vsote. V prvem polletju so dolg do tujih posojilodajalcev zmanjšali za približno 1,2 milijarde evrov.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

GG Plus / četrtek, 27. maj 2010 / 07:00

Vedno za kaj posebnega

Test: Citroën C3 Tendance HDi 70

Objavljeno na isti dan


GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Sklad TNP ohranja vrednost premoženja

Delničarji Sklada TNP bodo tudi v prihodnje ostajali brez dividend, vendar naj bi vrednost premoženja rasla skupaj z vrednostjo turističnih naložb v Triglavskem narodnem parku.

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Gostilničar, ki je postal hotelir

Marjan Marinšek je lastnik gostilne v Naklem, ki ima več kot sedemdesetletno tradicijo. Septembra bo odprl nov hotel s 110 posteljami ter prostori za šport in sprostitev, ki bo imel tri zvezdice. Nalo...

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Oslabitve zmanjšale dobiček

Banka NLB je v prvem polletju dosegla 97,1 milijona evrov dobička, ki pa se je zaradi oblikovanih rezervacij zmanjšal na 35,7 milijona evrov.

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Probanka izdala obveznice

Ljubljana - Probanka je izdala za 15 milijonov evrov obveznic, vsaka je nominalno vredna tisoč evrov. Glavnica bo dospela v plačilo 24. junija 2016, obrestna mera je nespremenlji...

GG Plus / četrtek, 27. avgust 2009 / 07:00

Zaplet s pokojninskim skladom

Kapitalska družba je oblikovala rezervacije, agencija je zahtevala neposredno vplačilo.