Nataša Pust in Matija Froehlich iz MKC Medvode sta spremljala razpravo o osnutku odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Medvode.

Ustanavljajo javni zavod za mlade

Le polovica prisotnih svetnikov je podprla osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Medvode, kar pa je bilo dovolj, da je bil osnutek sprejet.

Medvode – Medvode naj bi še letos dobile nov javni zavod, ki se bo imenoval Mladinski center Medvode. Za ustanovitev in začetek delovanja so sredstva v višini slabih 17 tisoč evrov zagotovljena v letošnjem občinskem proračunu, kar je bila podlaga za pripravo osnutka odloka o ustanovitvi zavoda, ki so ga na torkovi seji obravnavali medvoški svetniki in ta točka jih je dodobra razdelila, neenotnost je bila vidna tudi znotraj strank.

»Dejstvo, da v naši občini še vedno nimamo stabilno zagotovljenega delovanja in financiranja mladinskega centra, je v primerjavi z drugimi primerljivimi lokalnimi skupnostmi velik razvojni zaostanek, zato je skrajni čas, da občina ustanovi javni zavod za mlade, ki bi med drugim opravljal vlogo koordinacije vseh mladinskih dejavnosti v celotni občini,« so v tiskani obliki poudarili v Društvu MKC Medvode, ki bi z ustanovitvijo javnega zavoda prenehalo s svojim delovanjem.

Svetniki so sicer vsi po vrsti poudarjali, da so za to, da bi področje mladine uredili, niso pa si bili enotni, na kakšen način: ali s samostojnim zavodom ali pa, kot je predlagala Alenka Žavbi Kunaver (LDS), da se prouči, ali ne bi bilo morda racionalneje, da bi razširili dejavnost v že obstoječem Zavodu za šport in prireditve. »S tem se izognemo več zavodom, kar pomeni manj direktorskih plač. Za manjša sredstva bi občina lahko zagotavljala enake storitve. Seveda pa podpiramo ureditev mladinske dejavnosti,« je povedala Žavbi Kunaverjeva. Ob tem je Ivan Regoršek, prav tako iz LDS, povedal, da to ni njegovo stališče in da on podpira ustanovitev zavoda Mladinski center Medvode, za kar je na koncu tudi glasoval. Jelena Aleksić (Zares) je dodala: »Ne podpiram predloga LDS, mislim, da želi biti samo javnosti všečen. Končno bomo lahko investirali v ljudi. Gre za uveljavljeno društvo s številnimi projekti.« Dušan Brekič (SD) je dejal, da mu je ideja o ustanovitvi zavoda za mlade všeč, da pa se je treba vprašati, ali smo sposobni v proračunu zagotoviti sredstva, da bo zavod lahko normalno deloval.

V letošnjem proračunu so za ustanovitev in začetek delovanja zavoda rezervirana sredstva v višini slabih 17 tisoč evrov, v letu 2009 pa je predvideno bistveno povišanje, približno 12.500 evrov na mesec. »Ta znesek vključuje plače dveh zaposlenih z visoko izobrazbo, najemnino in fiksne stroške za najemniške prostore, ki naj bi jih dobili v nekdanji biljardnici, in za program. Tako je predvideno, vse pa je odvisno od višine sredstev, ki bodo za to namenjena v proračunu. Če teh sredstev ne bo, bomo še naprej delovali v kleti Kmetijske zadruge Medvode,« je povedala Nataša Pust, predsednica Društva MKC Medvode. Če bo do ustanovitve zavoda prišlo, pa to pomeni, da društvo MKC ne bo več kandidiralo na občinskih razpisih. Iz tega naslova so letos pridobili dobrih 50 tisoč evrov.

Po dolgi razpravi je bil osnutek dan na glasovanje in tudi sprejet. Izmed 22 prisotnih svetnikov jih je zanj glasovalo 11, pet jih je bilo proti. Ker je postopek ustanovitve dvofazni, bodo svetniki dokončni da ali ne rekli na eni izmed prihodnjih sej.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gospodarstvo / sreda, 28. maj 2008 / 07:00

Delnice NLB v borzno kotacijo

Ljubljana - Če Nova Ljubljanska banka (NLB) ne bo sama začela z aktivnostmi za sprejem delnic na Ljubljansko borzo, bo vlada v imenu države kot delničarke NLB na skupščini predla...

Objavljeno na isti dan


Kranj / torek, 20. maj 2014 / 14:30

Zbiranje pomoči za Srbijo in BiH

Kranj – Ob uničujočih poplavah, ki so najbolj prizadele Srbijo in BiH, so tudi na Gorenjskem začeli akcijo zbiranja pomoči. Kulturno društvo Brdo Kranj v koordinaciji z Zvezo srbskih društ...

Razvedrilo / torek, 20. maj 2014 / 14:29

Stari zaradi priimka

Stari je z leti postal zaščitno ime za rokerja, spačkarja, športnika in žurerja Aljaža Stareta. Eden redkih prof. dr.-jev, ki mu niso tuje »šmiraste roke«. Letos jih je obrnil petdeset, pred dnevi tud...

Kranj / torek, 20. maj 2014 / 14:25

Mešetarjenje z obljubami?

Kranjski župan pravi, da je vir onesnaževanja potoka ob industrijski coni Laze najverjetneje nekdanje črno odlagališče, ki ni bilo sanirano. Civilno iniciativo za zeleno Stražišče bo po vrstah neodgov...

Kranj / torek, 20. maj 2014 / 14:12

Tudi oni znajo in zmorejo

Kranj – Mladi športnik so naslovili prireditev, ki so jo v kolektivu razvojnih oddelkov pri Kranjskih vrtcih minulo soboto pripravili drugič. Mladi so pri premagovanju nalog na poligonu, od plezanj...

Škofja Loka / torek, 20. maj 2014 / 14:11

Strategija premalo ambiciozna

Dokument o razvojni strategiji občine Škofja Loka 2025+ so v prvo branje dobili občinski svetniki. V razpravi jih je večina ocenila, da so njeni cilji premalo ambiciozni.