Informativni izračun dohodnine olajšal delo zavezancem

Medtem ko so prejšnja leta zavezanci sami vpisovali (manjkajoče) podatke v dohodninsko napoved, jim je letos davčna uprava prvič doslej pripravila informativni izračun dohodnine. Če mu zavezanec ne bo ugovarjal, bo izračun samodejno postal dohodninska odločba.

Več kot 507 tisoč zavezancev je informativni izračun dohodnine za leto 2007 že prejelo. Rok za ugovor je 5. maj, za vračilo dohodnine 19. maj in za doplačilo 5. junij. Drugo pošiljko informativnih izračunov bo davčna uprava poslala 9. maja, pri tej pošiljki pa bo rok za ugovor 13. junij, za vračilo dohodnine 30. junij in za doplačilo 14. julij.

Republiška davčna uprava (Durs) je v ponedeljek na naslove dohodninskih zavezancev poslala 450 tisoč informativnih izračunov dohodnine za leto 2007, v torek še okrog 57 tisoč, novo pošiljko načrtuje 9. maja, zadnji rok pa je 31. maj. Informativni izračun je pripravila na podlagi uradnih evidenc, s katerimi razpolaga, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih ji zavezanci poslali do konca januarja.

Zavezanec naj preveri podatke in izračun

Ko zavezanec prejme informativni izračun dohodnine za leto 2007, mora preveriti, ali so vsi podatki (osebni podatki, podatki o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih itd.) pravilni in popolni oz. ali se ujemajo z njegovimi podatki, ali so upoštevane vse dohodninske olajšave, ki mu pripadajo, in ali je informativni izračun dohodnine pravilen. Če se strinja s podatki in z izračunom, mu informativnega izračuna dohodnine ni treba ne podpisati ne vrniti na davčno upravo. Po poteku petnajstih dni od vročitve, pri tem pa se pošiljka šteje za vročeno 20. dan od datuma odpreme, natisnjenega na kuverti, bo informativni izračun samodejno postal odločba o odmeri dohodnine.

Ugovor zoper informativni izračun

Če se zavezanec z izračunom ne strinja, mora v petnajstih dneh od vročitve poslati ugovor na davčni urad oz. izpostavo. Ugovor mora poslati na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobi na davčnem uradu oz. izpostavi in je objavljen tudi na spletni strani Dursa (http://www.durs.gov.si/). Z uporabo varnega kvalificiranega digitalnega potrdila ga preko portala eDavki lahko pošlje tudi v elektronski obliki. Z ugovorom zoper informativni izračun dohodnine nima nikakršnih stroškov.

Zavezanec mora vložiti ugovor zoper izračun tudi v primeru, ko ugotovi, da je davčna obveznost v izračunu prenizka. Če v tem primeru ugovora ne vloži ali ga ne vloži v roku, stori hujši davčni prekršek, za katerega je po zakonu o davčnem postopku zagrožena globa od 400 do 1.200 evrov. Informativni izračun, ki ga sestavi davčna uprava, se namreč šteje za davčno napoved, dolžnost zavezanca pa je, da davčnemu organu daje resnične, pravilne in popolne podatke.

Davčna uprava bo ugovor obravnavala v odmernem postopku in bo zavezancu najkasneje do 31. oktobra letos izdala odločbo o odmeri dohodnine. Z dnem vročitve odločbe o odmeri dohodnine bo začel teči rok za izpolnitev davčne obveznosti (trideset dni od vročitve odločbe) in rok za vložitev pritožbe (petnajst dni od vročitve odločbe). Pritožbo je možno vložiti na drugostopenjski organ, to je na ministrstvo za finance.

Vsi ne bodo prejeli izračuna

Prav vsi ne bodo prejeli informativnega izračuna. Davčna uprava ga ne bo pripravila za zavezance, ki jim po zakonu ni treba vložiti napovedi. V to skupino sodijo tisti, ki so lani imeli manj kot 2.800 evrov obdavčljivih dohodkov, ter upokojenci, ki izpolnjujejo tri pogoje: lani niso plačevali akontacije dohodnine, pri akontaciji dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, poleg pokojnine pa niso imeli več kot osemdeset evrov dohodkov, od katerih se plačuje dohodnina (npr. katastrski dohodek). Informativni izračun prejmejo tudi študentje, če so lani imeli več kot 2.800 evrov dohodkov.

Če zavezanec do 31. maja ne bo prejel informativnega izračuna dohodnine, a bi ga glede na prejete obdavčljive dohodke moral, bo moral sam vložiti napoved do 30. junija. Obrazec dobi v davčnem uradu oz. izpostavi ter na spletni strani davčne uprave, napoved pa lahko odda osebno, po pošti ali tudi v elektronski obliki preko portala eDavki.

Olajšave so, a nekoliko drugačne

Davkoplačevalci se na davčno upravo pogosto obračajo tudi z vprašanjem, zakaj letos ni več olajšav. »Olajšave so,« odgovarjajo na Dursu in dodajajo: »Višja splošna olajšava je nadomestila olajšavo za različne namene (nakup zdravil, knjig, stanovanjska gradnja …). Olajšave, ki so jih poznali pretekla leta, kot so splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane in študentska olajšava, ostajajo tudi pri dohodnini 2007. Odpravljena je olajšava za različne namene – za reševanje stanovanjskega problema, nakup zdravil …«

Splošna olajšava, ki so jo za davčno leto deležni vsi zavezanci, znaša 2.800 evrov, olajšava za invalide s 100-odstotno telesno okvaro je 14.971 evrov, prejemniki pokojnin, nadomestil in priznavalnin so upravičeni do zmanjšanja letne davčne osnove v višini 13,5 odstotka odmerjenega prejemka. Dijaki in študentje so pod določenimi pogoji upravičeni do znižanja davčne osnove za 2.800 evrov, samostojni kulturni delavci in samostojni novinarji pa do 25 tisoč evrov letnih prihodkov lahko uveljavljajo zmanjšanje osnove v višini 15 odstotkov prihodkov. Za prvega otroka in za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana je olajšava 2.066 evrov, za drugega otroka je večja za 180 evrov, za tretjega se poveča za 1.680 evrov – in tako dalje. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je do 2.390 evrov.

Doplačilo ali vračilo dohodnine

Zavezanec bo nakazilo preveč plačane dohodnine prejel najkasneje v tridesetih dneh po poteku 15-dnevnega roka od vročitve informativnega izračuna. Konkreten datum je naveden na izračunu. Če je med letom plačal premalo dohodnine, bo razliko moral plačati najkasneje v 30 dneh po poteku 15-dnevnega roka, tudi v tem primeru je datum naveden na izračunu.

Od 507.213 zavezancev, ki so informativni izračun dohodnine že prejeli, bo 232.214 zavezancev oz. skoraj 45,8 odstotka vseh doplačalo 59,5 milijona evrov dohodnine oz. vsak povprečno dobrih 256 evrov. 237.311 zavezancev oz. 46,8 odstotka vseh bo dobilo nazaj skupno 25,9 milijona evrov dohodnine ali vsak povprečno 109 evrov. Razliko predstavljajo zavezanci, ki jim dohodnine ne bo treba doplačati niti je ne bodo dobili nazaj.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gospodarstvo / ponedeljek, 29. februar 2016 / 12:41

Opravila v sadovnjaku in pridelava jagodičevja

Škofja Loka – Kmetijska svetovalna služba Škofja Loka vabi na predavanje o tehnoloških opravilih v sadovnjaku in pridelavi jagodičevja, ki bo v sredo, 2. marca, ob 9. uri v Gasilskem domu na Trati....

Objavljeno na isti dan


Kronika / sobota, 22. november 2014 / 12:05

Pili so brez mere

Kranj – Pridejo dnevi, ko policisti na cestah pogosteje naletijo na vinjene voznike. Gorenjskim se je tako v torek pripetilo, da so ujeli tri pijane voznike. Prometni policisti so tako okoli 20. ur...

Šport / sobota, 22. november 2014 / 12:04

Za strelce pester konec tedna

Minuli konec tedna so v Gorenji vasi pripravili Ržkov memorial, odprti turnir Gorenjske, tekmovanje v II. državni ligi v streljanju z zračno pištolo in puško in še tekmovanje za Pokal občine Gorenja v...

Železniki / sobota, 22. november 2014 / 12:03

Šola postala center znanosti

Železniki – Hiška eksperimentov, majhna Hiša eksperimentov, obiskuje šole po celi Sloveniji. Ta teden je bila v Železnikih, kjer so otroci lahko eksperimentirali na več kot štiridesetih mobilnih e...

Škofja Loka / sobota, 22. november 2014 / 12:02

Aktivno pripravljajo protipoplavne ukrepe

Škofja Loka – Po oktobrskih poplavah so v občini Škofja Loka predstavili zaščitne ukrepe s področja poplavne varnosti. Aktivni so pri projektiranju poplavno najbolj obremenjenih območij, ki segajo...

Tržič / sobota, 22. november 2014 / 12:02

Odlično obiskano Pravo za vsak dan

Tržič – Pri Ljudski univerzi Tržič so v sredo ob Dnevu medgeneracijskega učenja pripravili brezplačni predavanji za zunanje obiskovalce. Dopoldansko predavanje so naslovili Pravo za vsak dan, še po...