Praznjenje individualnih greznic

JEKO-IN Jesenice kot izvajalec javne službe izvaja praznjenje greznic s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvaža na čistilno napravo Jesenice. Redno letno praznjenje greznic v letu 2008 bo potekalo od 25. marca do 30. oktobra. Praznjenje greznic se izvaja enkrat na leto po planu, in sicer v občini Žirovnica po naslednjem razporedu:

- april: Rodine, Doslovče, Smokuč

- maj: Smokuč, Breznica

- junij: Zabreznica

- julij: Selo, Vrba

- avgust: Žirovnica, Moste

- september: Breg.

Praznjenje greznic lahko naročite na telefonski številki 04/5810-480 ali pa preko obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani, www.jeko-in.si, pod rubriko Vloge in obrazci - Naročilo praznjenja in čiščenja greznic (www.jeko-in.si/index.php?t=greznica). Vanj enostavno vnesete vaše podatke in kliknete 'pošlji'.

V redni letni plan niso zajete:

- greznice, katerih iztok je priključen na javno kanalizacijo;

- greznice, skupne za hlev in stanovanjski objekt;

- greznice, ki niso dostopne z vozili za praznjenje;

- male čistilne naprave;

- ponikovalnice za ponikanje padavinskih vod s streh in padavinskih odpadnih vod ter odpadnih vod iz greznic;

- razni objekti na interni kanalizaciji - lovilci maščob na kanalizaciji za meteorno odpadno vodo, lovilci maščob v gostinskih objektih, ipd.

Praznjenje teh objektov, razen greznice, ki so skupne za hlev in stanovanjski objekt, se izvede le na osnovi posebnega naročila in plačila stranke. Vsebina se odvaža na čistilno napravo Jesenice. Greznice se praznijo enkrat na leto. Ob praznjenju se pusti 1/6 vsebine v greznici, da se sveža odpadna voda cepi in se tako pospeši biološka presnova organskih snovi v odpadni vodi. Vsako nadaljnje praznjenje se izvede le na osnovi posebnega naročila in plačila storitve.

Priključitev na javno kanalizacijo

V občini Žirovnica je bila v letu 2006 zgrajena javna kanalizacija po naselju Doslovče in povezovalni kanal Smokuč-Studenčice, v letu 2007 pa javna kanalizacija v naselju Rodine s priključkom na povezovalni kanal. Novozgrajene kanalizacije in povezovalni kanal so namenjene odvajanju komunalnih odpadnih vod do čistilne naprave Radovljica, stara kanalizacija pa služi za odvajanje meteornih vod.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica določa obvezno sočasno izvedbo kanalizacijskega priključka na območju, kjer se gradi nova javna kanalizacija. Priključitev je obvezna za vse objekte v naselju ali zunaj naselja ali dele naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če dolžina priključka ne presega 50 metrov na prebivalca in je odvajanje odpadnih vod možno brez naprav za prečrpavanje.

Ob izvedbi kanalizacijskega priključka je potrebno obstoječo greznico očistiti in ukiniti, v novo kanalizacijo pa speljati samo odpadne vode. Meteorne vode se odvajajo ločeno v lastne ponikovalnice. Priključitev meteornih vod v novo kanalizacijo ni dovoljena. Vsi uporabniki, ki niso priključeni na že zgrajeno kanalizacijo, pa so za to dani vsi pogoji, so se dolžni priključiti na javno kanalizacijo v roku šestih mesecev od izgradnje oz. prejema obvestila o obvezni priključitvi.

Za naselje Smokuč je ta rok že potekel, zato pozivamo občane, ki tega še niso storili, da čim prej oddajo vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, ločijo meteorne in odpadne vode, ter se priključijo na javno kanalizacijo. Občani v naselju Doslovče naj bi se priključili na javno kanalizacijo do 1. aprila 2008, v naselju Rodine pa do 1. julija 2008.

Kanalizacijski priključek se lahko izvede le na osnovi soglasja za priključitev, ki ga izda upravljavec javne kanalizacije JEKO-IN na podlagi vloge uporabnika. V soglasju so poleg lokacije priključka določeni tudi ostali pogoji za priključitev, ki jih je uporabnik dolžan upoštevati.

Obrazec 'Vloga za izdajo soglasja za priključitev' ste občani zgoraj omenjenih naselij dobili po pošti. Če ga niste prejeli ali ste ga izgubili, so vsi obrazci in vloge dostopni na naši spletni strani (www.jeko-in.si pod rubriko Vloge in obrazci). Priključek na kanalizacijo lahko izvede upravljavec kanalizacije (Jeko-in, d. o. o, Jesenice) ali drugi za to usposobljeni izvajalci pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije.

O izvedbi hišnega priključka, ukinitvi greznice ali MČN je potrebno obvezno pisno obvestiti upravljavca javne kanalizacije. Obrazec - Pisno obvestilo o priključitvi objekta na javno kanalizacijo – ste prav tako prejeli po pošti, najdete pa ga tudi na naši spletni strani.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Škofja Loka / sreda, 28. maj 2008 / 07:00

Loški strojniki državni podprvaki

Škofjeloška dvorana Poden je bila prejšnji teden prizorišče sklepnega tekmovanja lige ŠKL nogomet, domači nogometaši Šole za strojništvo pa so morali v velikem finalu srednješolcev priznati premoč Lju...

Objavljeno na isti dan


Gospodarstvo / petek, 27. februar 2009 / 07:00

Novosti pri letošnjih subvencijah

Kranj - Kmetijska svetovalna služba bo pripravila več predavanj, na katerih bo seznanila kmete z novostmi pri vlaganju zahtevkov za državna plačila v kmetijstvu, pri tem pa bo da...

Preddvor / petek, 27. februar 2009 / 07:00

Veleposlaniki danes v Preddvoru

Preddvor - Danes se veleposlaniki iz dvajsetih držav mudijo na obisku v Preddvoru. Gre za prvi obisk veleposlanikov v okviru projekta veleposlaniki na deželi, namen pa je, da se...

Kronika / petek, 27. februar 2009 / 07:00

Planinca odnesel snežni plaz

V sredo popoldne je med sestopom z Babe snežni plaz odnesel dva alpinista, ki sta bila pri tem hudo ranjena.

Kronika / petek, 27. februar 2009 / 07:00

Smrt voznice v Bohinju

V torek je v prometni nesreči umrla 40-letna voznica iz Bohinja. 39-letni Jeseničan, ki je v nedeljo padel z žičnice, je v kliničnem centru podlegel hudim ranam.

Gospodarstvo / petek, 27. februar 2009 / 07:00

Skrajni čas za vložitev napovedi

V ponedeljek, 2. marca, poteče rok, do katerega morajo davčni zavezanci vložiti napoved za odmero dohodnine od bančnih obresti ter od dobička iz kapitala in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumen...