S tabelo so prikazali razpored odvoza ločeno zbranih odpadkov v letu 2008 po posameznih frakcijah.

Vprašanja in pobude

(Iz gradiva za sejo občinskega sveta)

Pobuda svetnika Ibrahima Smajića:

V okolici trgovine Spar naj se uredijo steze za pešce in te povežejo s kolesarsko stezo in s pločnikom. Tako bo celotna okolica lepo urejena. Na tem območju naj se namestijo tudi koši za smeti.

Odgovor Komunalne direkcije:

Okolica kompleksa – trgovina Spar je urejena v skladu s projektno dokumentacijo in je investitor pridobil ustrezno dovoljenje – uporabno dovoljenje. Do kompleksa je urejena kolesarska steza in pešpot. Tako pešci kot kolesarji lahko uporabljajo razpoložljive površine okoli kompleksa, ki so ustrezno urejene in se med seboj prepletajo in povezujejo. Na javnih površinah v okolici trgovine Spar (ob otroškem igrišču) bomo postavili nekaj košev za odpadke. Parkirne površine v samem kompleksu niso v lasti občine, lastnik pa meni, da je funkcionalna površina ob objektu ustrezno opremljena (koši za odpadke, zasaditev, površine za pešce …).

Vprašanje svetnice Marije Kalan:

Kdaj se bo odstranil prometni znak pri Gostilni Pajk - muzej »prehod za pešce prepovedan«?

Odgovor Komunalne direkcije:

V času gradnje v okolici Glasbene šole in Muzeja na Jesenicah so bili zaradi varnosti pešcev ob dovozni cesti na gradbišče postavljeni prometni znaki, ki so prepovedovali prehod pešcev. Vsi prometni znaki z navedeno vsebino so bili z obravnavanega območja odstranjeni po zaključeni gradnji, v sredini meseca januarja letos.

Pobuda svetnika Roberta Pesjaka:

Prosi, da se na eko otokih zabojniki za papir in PE (tetra) embalažo bolj pogosto praznijo, saj občani ne morejo odlagati teh odpadkov, ker so večkrat prepolni.

Odgovor JKP JEKO-IN, d. o. o., Jesenice:

Zabojniki za ločeno zbiranje frakcij na ekoloških otokih se praznijo s posebnimi relacijami, in sicer: odpadni papir redno tedensko (četrtki in petki), plastenke na dva tedna (torki in srede) ter pločevinke in steklo enkrat mesečno (torki in srede). Pri pregledu terena so tudi v podjetju opazili povečane količine ločeno zbranih odpadkov v prvih dneh novega leta, kar je posledica izpada nekaterih relacij med božično novoletnimi prazniki. V podjetju ocenjujemo, da trenutna frekvenca zadošča, dejstvo pa je, da bomo v prihodnje izpadle relacije zaradi prazničnih dni morali nadomestiti, saj se količine ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih iz leta v leto povečujejo. V drugi januarski številki Jeseniških novic je Jeko-In objavil članek o pravilnem ravnanju z embalažo, prineseno na ekološki otok, ker so že sami opazili, da občani embalažo postavljajo okoli zabojnikov, zlasti kadar gre za večje kartonske škatle ali večjo PET embalažo, ki jo je pred odlaganjem v zabojnik treba raztrgati ali iztisniti. Navedena problematika kaže tudi na dejstvo, da je nujno čim prejšnje obratovanje zbirnega centra Podmežakla, ki je trenutno v fazi gradnje. V primeru, da pa se bodo kljub navedenim ukrepom količine odpadkov poleg zabojnikov še vedno pojavljale ali celo povečale, so se na JEKO-IN-u odločili, da bodo frekvenco odvoza posameznih vrst ločeno zbranih odpadkov povečali.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kamnik / nedelja, 14. julij 2019 / 11:58

Mobilno svetovanje podjetnikom

Kamnik – Občina Kamnik v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije uvaja nove brezplačne storitve za potencialne in obstoječe podjetnike. Mobilno svetovanje se bo izvajalo v poslovnih prostorih...

Objavljeno na isti dan


Prosti čas / ponedeljek, 31. december 2007 / 07:00

V Hali Tivoli obljubljajo nastop Tokio Hotela

V petek, 28. marca 2008, naj bi Ljubljano obiskala priljubljena skupina Tokio Hotel. Praznična pa je novica, da bodo prvih dvatisoč vstopnic prodali pet evrov ceneje kot vse nadaljn...

Prosti čas / ponedeljek, 31. december 2007 / 07:00

Rada ima delo na televiziji

Ena izmed voditeljic na nacionalni televiziji je Jerca Zajc. Stara je 26 let in prihaja z Verja pri Medvodah. Januarja bodo minila tri leta, odkar jo videvamo na televizijskih ekranih.

Prosti čas / ponedeljek, 31. december 2007 / 07:00

Znani Gorenjci na silvestrovo

Znane Gorenjce smo povprašali, koliko jim pomeni praznovanje silvestrovega in kako ga bodo preživeli.

Mularija / ponedeljek, 31. december 2007 / 07:00

Decembrske iskrice v vrtcu Najdihojca

V kranjskem vrtcu Najdihojca so otroci lahko dodobra začutili praznično decembrsko vzdušje. Vzgojiteljice imajo že vrsto let navado, da za otroke in starše pripravijo predstavo in tudi letošnji d...

Kultura / ponedeljek, 31. december 2007 / 07:00

Poslikana zibka le v premožnih družinah

Na koncu vhodne avle v Mestno hišo v Kranju je v okviru projekta "Vitrina meseca" na ogled zibka iz Bohinjske Češnjice.