Odgovori na vprašanja občinskih svetnikov

Iz gradiva za sejo Občinskega sveta

Vprašanje št. 97 svetnika Borisa Dolžana

Čim prej naj se izvede sanacija mostu prek reke Save na Hrušici.

Odgovor Komunalne direkcije

Za izvedbo sanacije mostu na Hrušici je Občina Jesenice naročila izdelavo projekta, v letu 2004 pa tudi gradbeno dovoljenje za izvedbo sanacije. To je bil eden izmed šestih samostojnih projektov, ki so bili združeni v skupen projekt Poslovna cona Jesenice – nadaljevanje, s katerim smo se v letu 2004 prijavili na razpis v okviru Strukturnih skladov. Sredstev za ta namen nismo prejeli, zato smo morali veljavno gradbeno dovoljenje že dvakrat podaljšati; sedanje gradbeno dovoljenje velja do 3. julija 2008, možnosti za njegovo podaljšanje pa ni več. Za zagotovitev varnega prevoza čez most je Komunalna direkcija podjetju JEKO-IN, d. o. o., Jesenice izdala odločbo za postavitev ustrezne prometne signalizacije, prometnega znaka o prepovedi prometa za vozila, pri katerih skupna masa presega 15 ton. Po informacijah prič vozniki motornih vozil prepovedi žal ne upoštevajo. Za ugotovitev dejanskega stanja mostu in s tem povezano varnostjo bo Komunalna direkcija pridobila strokovno mnenje ter v skladu s svojimi pristojnostmi predlagala ustrezno rešitev, to pa je višinska zapora ali prepoved prometa za ves promet. V primeru, da bi most zaprli za ves promet, bi bil edin možen dostop za vsa motorna vozila na desnem bregu Save po novo zgrajeni cesti, ki je ob sobotah in nedeljah zaprta oz. je v tem času dovoljena le vožnja kolesarjev, rolkarjev in hoja pešcev. Vrednost investicije po projektantskem predračunu znaša 125 tisoč evrov. Ker so bile na osmi seji Občinskega sveta v mesecu juniju sprejete prednostne razvojne usmeritve in s tem tudi prioritetni projekti za obdobje 2007–2009, za katere bo treba zagotoviti precejšen del proračunskih sredstev, je v tem trenutku nerealno pričakovati sanacijo tega mostu iz sredstev občinskega proračuna v letu 2008 in 2009.

Pobuda št. 102 svetnice Marine Kalan

Pri novem mostu čez Savo je Komunalna direkcija odstranila dotrajano leseno ograjo. Ker je teren nevaren, blizu je otroško igrišče, pot do Glasbene šole, je nujno, da se takoj postavi žična ograja.

Odgovor Komunalne direkcije

V letošnjem letu smo zaradi dotrajanosti odstranili leseno ograjo ob novem mostu čez reko Savo. Ograja je predstavljala nevarnost za mimoidoče, saj so z ograje dobesedno štrleli žeblji. Ograja je bila delno zaradi vandalizma, delno zaradi starosti tako poškodovana, da ni več opravljala svoje funkcije. Postavitev nove ograje ni predvidena v letošnjem letu, tako da bomo pridobili le predračun za postavitev nove. Če bodo v proračunu za prihodnje leto zagotovljena finančna sredstva, bomo poseg izvedli, v nasprotnem primeru v enem od prihodnjih let.

Vprašanje št. 99 svetnika Igorja Arha

V poletju leta 2006 se je na Blejski Dobravi pričelo delati na projektu Meteorna kanalizacija od pokopališča do železniškega nasipa. Dela so se pozno jeseni zaključila verjetno zaradi vremenskih razmer, pa tudi menda zaradi spremembe projekta. Projekt tudi finančno ni bil zaključen, saj so se neporabljena sredstva prenesla v proračun za leto 2007. Sodi, da bi bili v obdobju od prekinitve del pa do danes projekti lahko že popravljeni, tako da bi se dela lahko nadaljevala, lastniki zemljišč, prek katerih trasa poteka, pa bi jih lahko uporabljali, tako da bi zemljišča služila svojemu namenu. Sprašuje, kje so vzroki za tako dolgo prekinitev del in kdaj se bodo dela nadaljevala.

Odgovor Komunalne direkcije

Investicija Izgradnja meteorne kanalizacije na Blejski Dobravi je bila uvrščena v proračun za leto 2006, nadaljevanje del pa v proračun za leto 2007. Vrednost gradbenih del za leto 2007 znaša 84.429 evrov brez DDV. Po veljavnih razvojnih načrtih nadaljevanje gradnje meteorne kanalizacije po projektu v letu 2008 ni predvidena. Investicija naj bi se nadaljevala v letu 2009 in 2010. V letu 2007 bodo tako izvedena gradbena dela na območju od železniške proge proti pokopališču, vključno z gradnjo prepusta pod železniško progo. V preteklem letu niso bila izvedena vsa planirana dela, ker se je med samo gradnjo ugotovilo, da je obstoječi prepust pod železniško progo Jesenice–Nova Gorica–Sežana v naselju Blejska Dobrava neustrezen, kljub pridobljenemu soglasju k prvotnemu projektu s strani železnic. Zato je bilo treba naročiti dopolnitev tehnične dokumentacije za gradnjo novega prepusta večjih dimenzij. Občina Jesenice je morala naročiti izdelavo Projekta za izvedbo prepusta podboja pod železniško progo in pridobiti projektne pogoje in soglasje Javne agencije za železniški promet k navedenemu projektu. Vse to je kljub urgencam s strani Komunalne direkcije in izvajalca nadzora gradbenih del trajalo kar nekaj mesecev. V mesecu avgustu je izvajalec del Cestno podjetje Kranj nadaljeval dela, vendar so se že na začetku zopet pojavile težave z določenimi lastniki zemljišč, in izvajalec je moral dela zopet ustaviti. Komunalna direkcija je zato preverila podatke o lastnikih zemljišč in na podlagi uradnega načrta parcel ugotovila, da so zemljišča, prek katerih poteka gradnja kanalizacije v lasti Občine Jesenice in lastnikov, s katerimi ima Občina Jesenice že sklenjene služnostne pogodbe. O tem je Komunalna direkcija obvestila izvajalca del, zato pričakujemo, da bo sedaj nadaljeval dela in jih dokončal v predvidenem roku, to je do 30. novembra 2007.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Splošno / ponedeljek, 16. junij 2008 / 07:00

Film o Angeli Boškin

Življenjsko zgodbo prve medicinske sestre na Slovenskem Angele Boškin so snemali tudi na Jesenicah.

Objavljeno na isti dan


Zanimivosti / ponedeljek, 11. januar 2010 / 07:00

Najbolj priljubljena sta Anka in Marsel

Jesenice - Radio Triglav Jesenice je v torek praznoval 45-letnico. Petega januarja 1965 se je oglasil takratni Radio Jesenice, tedaj deveti lokalni radijski program v Sloveniji....

Zanimivosti / ponedeljek, 11. januar 2010 / 07:00

Skupaj se imajo fletno

Komenda - Člani društev upokojencev iz Cerkelj, Komende in Vodic so pred novim letom v kulturnem domu v Komendi pripravili že tradicionalni koncert Skupaj se imamo fletno. Po bes...

Kronika / ponedeljek, 11. januar 2010 / 07:00

Nesreče

Šestletnik si je zlomil nogo Krvavec - Na smučišču Krvavec je v torek dopoldne grdo padel šestletni deček in si pri tem zlomil nogo. Zanj so najprej p...

Kronika / ponedeljek, 11. januar 2010 / 07:00

Kriminal

Izpraznili hišo Domžale - V noči na sredo so nepridipravi v Domžalah vlomili v novozgrajeno stanovanjsko hišo. Njihov plen je bil izdaten, saj so ukra...

Gorenja vas-Poljane / ponedeljek, 11. januar 2010 / 07:00

Kovint prenehal poslovati

Todraž - Pred leti je na območju nekdanjega Rudnika urana Žirovski Vrh začela rasti gospodarska cona. V njej sta poleg številnih drugih podjetij svoje mesto našla tudi občinska B...