Odgovori na vprašanja in pobude

Vprašanje svetnika Marka Zupančiča

Planinsko društvo Javornik-Koroška Bela je pričelo izvajati elektrifikacijo do planinskega doma v Krmi. Zato prosi župana, da v okviru razpoložljivega stanja finančno podpre gradnjo.

Odgovor Oddelka za okolje in prostor

Občina Jesenice za ta namen nima planiranih sredstev v proračunu in tudi v prihodnjih proračunih jih ne načrtuje za take namene. Občina v okviru svojih pristojnosti in prek javnih razpisov namenjanja finančna sredstva za delovanje društev, ne pa za investicije v premoženje, ki ni v njeni lasti.

Vprašanje svetnika Marka Zupančiča

Kot člana občinskega sveta ga zanima, kdaj lahko Planinsko društvo Javornik-Koroška Bela pričakuje odgovor na dopis glede odstopa od pogodbe o upravljanju doma na Pristavi?

Odgovor oddelka za okolje in prostor

Dne 6. decembra 2006 je Planinsko društvo Javornik-Kroška Bela na Občino Jesenice naslovilo dopis, s katerim je predlagalo sporazumno prekinitev Pogodbe o upravljanju, in sicer s 1. januarjem 2007. Planinsko društvo je bilo sopodpisnik Pogodbe o začasni ureditvi razmerij glede Planinskega doma Pristava in uporabi Kurirskega doma na Pristavi, sklenjene dne 29. septembra 2006, s katero so se začasno uredila razmerja pogodbenih strank zaradi nastalega nepredvidenega dogodka - požara. S predmetno pogodbo je bilo določeno, da se pogodbeno razmerje na podlagi Pogodbe o upravljanju prekine za določen čas do 1. januarja 2007. Vendar pa je drugi odstavek 3. člena predmetne pogodbe določal, da če do 1. januarja 2007 med pogodbenima strankama ne bo doseženo soglasje glede nove ureditve upravljanja, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je Pogodba o upravljanju št. 466-27/2004 sporazumno razvezana. Dopis Planinskega društva z dne 6. decembra 2006 je Občina Jesenice upoštevala, kar se je v skladu z drugim odstavkom 3. člena Pogodbe o začasni ureditvi razmerij glede Planinskega doma Pristava in uporabi Kurirskega doma na Pristavi štelo, da do 1. januarja 2007 med pogodbenima strankama do soglasja ni prišlo, ker tudi dejansko tega ni bilo, zato je bila Pogodba o upravljanju sporazumno razvezana. O tem so bili pisno pristojni tudi obveščeni.

Vprašanje svetnice Branke Doberšek

Kaj se dogaja na področju preselitve pošte na Slovenskem Javorniku?

Odgovor Oddelka za okolje in prostor

Občini Jesenice je meseca decembra 2006 Pošta Slovenija posredovala dopis, s katerim nas je obvestila, da načrtuje preselitev poslovnih prostorov v Kulturni dom na Slovenskem Javorniku, vendar mora predhodno za to investicijo dobiti tudi soglasje Vlade Republike Slovenije in Nadzornega sveta. Občina razpolaga le z informacijo, da pristojni še niso potrdili predloga za preselitev Pošte na predvideno novo lokacijo.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Škofja Loka / sreda, 23. april 2008 / 07:00

Odprli nov taborniški dom

Na sotočju Sor so škofjeloški taborniki v soboto, ko so praznovali dan Zemlje in dan tabornikov, odprli nov taborniški dom.

Objavljeno na isti dan


GG Plus / petek, 5. januar 2007 / 06:00

Sedmica: Zveličana norost

V starem Rimu so imeli navado, da so s prazniki počastili norost. Sedemnajsti december, denimo, je bil rezerviran za saturnalije, praznik na čast bogu Saturnu, ki so se do danes ohranile...

GG Plus / petek, 5. januar 2007 / 06:00

Roman v risbi in besedi

Craig Thompson, Odeje

GG Plus / petek, 5. januar 2007 / 06:00

20 + G + M + B + 07

Gašper, Miha in Boltežar ali sveti trije kralji, katerih dan praznujemo 6. januarja, ponekod še danes obiščejo domove in voščijo srečno novo leto ...

GG Plus / petek, 5. januar 2007 / 06:00

Med sosedi

Na avstrijskem Koroškem so se rodili številni ugledni Slovenci, ki jih, žal, v Sloveniji premalo poznamo. Ena takih je dr. Angela Piskernik, ki se je rodila 27. avgusta leta 1886...

GG Plus / petek, 5. januar 2007 / 06:00

Reci mi kar Ana

Punčko je za celo popoldne pustil na zadnjem sedežu avta