Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj / Foto: Tina Dokl

Plačilo tudi za pašo goveda

V ponedeljek se začenja kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za kmetijska plačila. V primerjavi z lani je novosti in sprememb malo, naj bi pa te kmetijam olajšale vstop v ukrepe in tudi njihovo izvajanje.

Kranj – Letošnja subvencijska kampanja bo potekala od 29. februarja do 6. maja, za zamudnike pa še do 31. maja, pri čemer jih čakajo enaki odbitki kot lani. Kmetijska gospodarstva, ki nameravajo uveljavljati plačila za ukrepe kmetijske politike, morajo v tem času na izpostavah kmetijskih svetovalnih služb izpolniti in oddati elektronsko zbirno vlogo, če je ne bodo izpolnili sami. »Začetek kampanje pričakujemo z negotovostjo, saj še niso sprejete vse pravne podlage, sprememba Programa razvoja podeželja še ni bila dokončno potrjena, zato tudi še niso do konca izpopolnili aplikacij, ki v fazi testiranja niso dobro delovale,« pravi Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

Tudi letos nosilcem kmetijskih gospodarstev svetuje, naj z izpolnjevanjem zbirne vloge ne odlašajo predolgo, bodo pa tisti, ki so že ali pa se še nameravajo vključiti v ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) in ekološko kmetijstvo morali počakati do 15. marca, ko bo začela delovati njuna aplikacija.

Novosti je malo

V primerjavi z lani je novosti in sprememb pri ukrepih malo. Kmetijsko ministrstvo je pripravilo prve spremembe in dopolnitve Programa razvoja podeželja 2014–2020 z namenom, da bi določene operacije in zahteve ukrepov postale bolj zanimive za izvajanje in bi omogočile večjemu številu kmetij vstop vanje in tudi lažjo izvedbo. »Sheme ostajajo enake: plačilne pravice, zelena komponenta, proizvodno-vezana plačila …, spremembe so pri posameznih podukrepih oz. operacijah KOPOP. Pri operaciji posebni traviščni habitati so denimo prisluhnili kmetom in namesto enega določili več datumov prepovedi košnje glede na posamezna območja Slovenije.« Se je pa letos ukrep dobrobit živali razširil tudi na področje paše goveda. Plačilo bo dodeljeno za govedo, ki bo na paši neprekinjeno najmanj 120 dni, pri čemer mora biti izvedeno zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, voditi pa je treba tudi dnevnik paše. Zanimanja govedorejcev bo po mnenju Cöra kar nekaj: »Problem pa je, da nismo dobili natančnih navodil za izvedbo, zato pričakujemo težave z izpolnjevanjem pogojev, sploh prvo leto. Nikjer ni na primer navedeno, za koliko živali je treba narediti koprološke analize iztrebkov, kako naj kmet jemlje vzorce … Tudi lanske izkušnje z vključitvijo v KOPOP, ki so jo zaradi velike višine zagotovljenih sredstev tako zelo spodbujali, so podobne – zaradi strogih pogojev se je na območju našega zavoda na koncu v ukrep vključilo samo 400 kmetov, medtem ko je bilo v predhodnem obdobju vključenih 1500.«

Nekaj sprememb je tudi v sklopu operacij Sadjarstvo in Vinogradništvo, kjer je zahteva po gnojenju samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, postala izbirna, pri ohranjanju habitatov strmih travnikov bo dovoljena tudi jesenska paša po 15. avgustu, pri reji domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri so dodane nove možnosti varovanja črede pred napadi zveri, možen je vstop v zahtevo varovanja črede ob prisotnosti pastirja …

Uskladite GERK-e

Kranjski zavod je v zvezi z novostmi ukrepov kmetijske politike letos pripravil 26 izobraževanj. »Odziv je kar dober, zahvaljujoč izobraževanjem je tudi vnos vlog hitrejši, saj kmetje k nam prihajajo pripravljeni,« je pojasnil Cör. Nosilcem kmetijskih gospodarstev sicer svetujejo, naj dobro pregledajo svoje GERK-e in jih po potrebi uskladijo na upravni enoti vsaj en dan pred vnosom vloge. To še posebej velja za lastnike zemljišč v severozahodnem delu Slovenije, saj so na tem območju novi ortofoto posnetki iz leta 2015, delno pa iz leta 2014.

Izpolnjevanje vlog bo tudi letos potekalo na sedežu izpostav Jesenice, Bohinj, Lesce, Tržič, Naklo, Cerklje, Primskovo, Škofja Loka in v Žireh, na sedežu zavoda v Kranju in vsak ponedeljek v Spodnjih Gorjah, pri tem pa bo sodelovalo štirinajst kmetijskih svetovalcev. »Tudi letos pričakujemo okoli 3800 vlog, sodeč po klicih morda še nekaj več, saj se zaradi iskanja dodatnega zaslužka neredki odločijo za ponovno vzpostavljanje kmetij. Zemljo, ki so jo oddajali v najem, ohranjajo zase in tako bodo sami uveljavljali neposredna plačila,« je dejal Cör. Večina kmetov se sicer še vedno odloča za izpolnjevanje vlog s pomočjo kmetijskih svetovalcev. Strošek vnosa ostaja enak – 15,70 evra na vsake začete pol ure.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Medvode / sobota, 14. julij 2007 / 07:00

Tekmovali v rolkanju

Medvode - Društvo MKC Medvode je v soboto, 9. junija,organiziralo tekmovanje v rolkanju, ki je potekalo v skate parku v Medvodah. Za organizacijo je najbolj zaslužen mladi rolkar...

Objavljeno na isti dan


Zanimivosti / ponedeljek, 18. marec 2013 / 07:00

Anketa: Predstavili lokalne jedi

Potuj z jezikom je letošnja tema že 27. festivala Turizmu pomaga lastna glava. Na turističnih tržnicah v Kranju so gorenjski osnovnošolci v torek in četrtek predstavili tipične lokalne jedi v svojem n...

GG Plus / ponedeljek, 18. marec 2013 / 07:00

Prepriča že sam okus

Ob zadnjih prehranskih aferah postaja še pomembneje, od kod izvira hrana, ki konča na naših krožnikih. Lokalno pridelana hrana je namreč najbolj kakovostna in varna.

GG Plus / ponedeljek, 18. marec 2013 / 07:00

Forum trajnostnega razvoja

Družbe v skupini Elektro Gorenjska letos tretjič zapored organizirajo brezplačni posvet Forum o obnovljivih virih (OVE) in učinkoviti rabi energije (URE).

GG Plus / ponedeljek, 18. marec 2013 / 07:00

Učinkovito nižanje stroškov

Model pogodbenega financiranja, kjer ukrepe za učinkovito rabo energije financira tretji partner, omogoča gospodarskim družbam in drugim institucijam prihranke pri energetskih stroških.

GG Plus / ponedeljek, 18. marec 2013 / 07:00

O toplotnih in fotonapetostnih sistemih

Pred dnevi je Drago Papler izdal knjigo Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih sistemov, ki zajema vse vidike alternativne oskrbe z električno energijo s pomočjo neusahljivega in ek...