Bilo je mnogo vprašanj, odgovori so bili ali pa tudi ne. Predstavniki občine, projektanta, nadzora in izvajalca del so se tokrat zavezali, da bodo konkretno, tudi z ogledom terena, pomagali razrešiti težave zavezancev komunalnega prispevka. / Foto: Gorazd Kavčič

Komunalni trk na Kokrici

Tehnični pregled za projekt Gorki na Kokrici je bil uspešno opravljen, številni zavezanci pa opozarjajo na pomanjkljivosti, previsok se jim zdi tudi komunalni prispevek. O tem je tekla beseda v Domu krajanov na Kokrici.

Kranj – Svet Krajevne skupnosti Kokrica je za sredo sklical sestanek za krajane, na katerem so skupaj s predstavniki Mestne občine Kranj, predstavniki projektanta, nadzora in izvajalca del povedali nekaj več o poteku gradnje fekalne ter meteorne kanalizacije in vodovoda v projektu Gorki na Kokrici in podrobneje razložili izračun komunalnega prispevka. Za isti dan in uro ter lokacijo je sestanek kasneje sklicala tudi Civilna iniciativa Kokrica, ki nasprotuje ceni komunalnega prispevka in opozarja na tehnične pomanjkljivosti izgradnje infrastrukture. »Do 12. septembra lahko priglasite poškodbe, ki so bile narejene s strani izvajalca projekta, kakor tudi podatke o odstranjenih mejnikih,« je udeležencem v dvorani Doma krajanov na Kokrici sporočil predsednik Krajevne skupnosti Kokrica Milan Klemenčič in poudaril še nekaj prednosti nove pridobitve: »Obnovljen je vodovod in ni več starih azbestnih cevi. Urejeno je odvajanje odpadnih voda, na novo so zgrajeni cesta, optično omrežje, plinovod, javna razsvetljava.« Rok za individualno priključitev na novozgrajeno omrežje je 31. oktober 2015, samo na Kokrici to pomeni 340 priključkov. Nadzor izjava Komunala Kranj. »Obveznosti grad­nje in priključka na javno kanalizacijo izhajajo iz državnih predpisov, gradnjo pa mora zagotoviti občina. Projekt Gorki se financira iz različnih virov, komunalni prispevek zavezancev predstav­lja le en del. Vsi zavezanci v stanovanjskih objektih, ki se bodo na novo priključili, bodo komunalni prispevek morali plačati,« je zakonsko podlago utemeljila Špela Ložar iz ljubljanskega urbanističnega zavoda, kjer so pripravili izračun.

Po koliko je prispevek

Primer: komunalni prispevek za stanovanjsko hišo s parcelo velikosti 400 kvadratnih metrov in neto tlorisno površino 150 kvadratnih metrov za novo hišo stane 3014,75 evra, za obstoječo hišo s 60-odstotno olajšavo pa 1.205,90 evra, možno je plačilo na 24 obrokov. »Zakaj sem potem v štiristanovanjski stavbi za neto tlorisne površine 150 kvadratnih metrov prejel izračun v višini 2200 evrov,« je vprašal eden od zavezancev, drugi pa: »Položnico sem dobil in plačati bom moral, pa dejansko na moji parceli sploh ni priključka.« In še: »Povzročeno škodo s strani izvajalca sem moral na lastne stroške hitro sanirati, sicer bi mi voda vdrla v hišo. Pa mi niste pomagali ...«

Naj bo za vse enako

Del skupne kvote denarja gre tudi za nadgradnjo Centralne čistilne naprave v Kranju, komunalni prispevek se plača za izgradnjo kanalizacije in ne za vzdrževanje, čiščenje kanalizacije, so poudarili predstavniki občine. Njihovi argumenti številnih zavezancev niso prepričali, Zvonko Zorč, krajan in član Civilne iniciative Kokrica, je že večkrat opozoril na to, da so krajani v neenakopravnem položaju, da se je komunalni prispevek v preteklosti različno plačeval ali pa se sploh ni, in zahteval, da se javno pridobi podatek, koliko je kdo plačal zanj. Kritike so bile tudi na nedokončane sanacije cestišč v prvotno stanje, za spremenjeno strugo potoka Kokrica ... Za infrastrukturo je že bil opravljen tehnični pregled, vodja projektne pisarne pri kranjski občini Tanja Hrovat je povedala, da če bi v projektu obstajale napake, ki so jih naštevali zavezanci – in našli so jih precej, tudi glede tlačnih preizkusov, zanj zagotovo ne bi dobili gradbenega dovoljenja, niti uporabnega, ki sta podvržena strogim merilom. In da je morala občina za vsa zemljišča, po katerih poteka infrastruktura, že pred izvedbo pridobiti del služnostne pogodbe. »Imeli smo tudi javno razgrnitev projekta, do katere je lahko vsak zavezanec dostopal,« je še opozorila Hrovatova.

»Zakaj topla voda teče tam, kjer je prej mrzla?« Po dveh urah in pol razprave v dvorani je ostalo še veliko 'čejev'. In kakšno vlogo so odigrali gradbeni odbori, ki naj bi bili vez med krajani in krajevno skupnostjo?

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

GG Plus / petek, 29. februar 2008 / 07:00

Darilo za sto ali petdeset evrov

Slovenija je doslej izpeljala tretjino predsedovanja Svetu Evropske unije, ki veliko izkušnjo predstavlja tudi Protokolu Republike Slovenije. Kako je bilo doslej poskrbljeno za protokol in o drugih te...

Objavljeno na isti dan


GG Plus / petek, 8. marec 2013 / 07:00

Čas za podajo letnih poročil

Približuje se rok za oddajo podatkov iz letnih poročil. Na Gorenjskem kar 16 tisoč zavezancev, ki morajo predložiti letno poročilo.

Splošno / petek, 8. marec 2013 / 07:00

Slovenski kardinal bo volil novega papeža

Slovenski kardinal Franc Rode je med 115 kardinali, ki bodo ta mesec volili novega papeža. Z njim smo se pogovarjali o zapuščini dosedanjega papeža Benedikta XVI. in o nalogah novega.

GG Plus / petek, 8. marec 2013 / 07:00

Vaš razgled

Kronika / petek, 8. marec 2013 / 07:00

Roparja pozvonila na vratih

Kranj - V sredo okoli 18. ure sta neznana moška na Smledniški cesti v Kranju poskušala oropati 30-letno domačinko. Policistom je razložila, da se je okoli 18. ure oglasil hišni z...

Prosti čas / petek, 8. marec 2013 / 07:00

Video "začinili" s plesom ob drogu

Na Bledu so minuli konec tedna snemali videospota za dve skladbi, ki sta nastali v okviru glasbenega projekta Afrika-Slovenija - The Arsov-Bel project.