Kmetje pričakujejo letos tudi nov izračun višine katastrskega dohodka, pri katerem bosta upoštevani dejanska raba in boniteta zemljišč. (Foto: Tina Dokl)

Spremembe pri obdavčitvi

Ob koncu lanskega leta spremenjeni zakon o dohodnini je prinesel tudi nekatere spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Iz kmetijske svetovalne službe so sporočili, da so imetniki dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila davka na dodano vrednost (DDV) v teh dneh od Davčnega urada Kranj prejeli obvestilo o podaljšanju nadomestila za leto 2013 in da morajo vsi najkasneje do 31. januarja oddati obračun nadomestila za lansko leto. Ker je obračun od lanskega 1. julija dalje možno oddati le v elektronski obliki preko sistema eDavki (in nič več v papirni obliki), je zdaj skrajni čas, da pridobijo kvalificirano digitalno potrdilo in uredijo vse potrebno za vstop v sistem eDavki ali da za posredovanje davčnih podatkov preko sistema eDavki koga pooblastijo. Dodatne informacije dajejo kmetijski svetovalci.

Kranj – Zakon tako določa, da se davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva preseže 7.500 evrov ali če se člani kmečkega gospodinjstva, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za to odločijo prostovoljno. Stari zakon je za takšne kmetije določal prehod na knjigovodstvo že z letošnjim 1. januarjem, vendar je državni zbor na predlog vlade s spremembami zakona rok za uveljavitev zamaknil za eno leto, to je na 1. januar 2014. Po prejšnjem zakonu bi morala kmečka gospodinjstva preiti na obvezno knjigovodstvo že v primeru, če bi v enem koledarskem letu presegla 7.500 evrov dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, po novem zakonu je kriterij povprečje dveh zaporednih koledarskih let. Vlada se je za spremembo z enega na dve leti odločila zato, da bi zmanjšala vpliv obdavčljivih prejemkov, ki jih kmečka gospodinjstva dobivajo za ukrepe skupne kmetijske politike. Skupni obdavčljivi dohodek kmečkega gospodinjstva predstavlja katastrski dohodek in 50 odstotkov obdavčljivih plačil za ukrepe skupne kmetijske politike.

Odprava odločbe po uradni dolžnosti

Kmečka gospodinjstva, ki so v letu 2011 presegla 7.500 evrov dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, so po starem zakonu o davčnem postopku morala do konca lanskega oktobra priglasiti način ugotavljanja davčne osnove in določiti zavezanca. Spremenjeni zakon v prehodnih določbah tem zavezancem (vseh naj bi bilo v Sloveniji nekaj več kot 1.200) omogoča, da do 15. januarja obvestijo davčni organ, ali kljub zakonskim spremembam želijo že v letu 2013 ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in da torej v sistem vodenja knjig vstopajo prostovoljno. Če tega ne bodo storili, jim bo davčni organ po uradni dolžnosti odpravil že prejeto odločbo o načinu ugotavljanja davčne osnove.

Zavezanci, ki bodo v letih 2011 in 2012 presegli več kot 7.500 evrov dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, bodo torej morali voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih razvidov (evidenc) sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je zaradi posebnosti računovodstva na področju osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s področja računovodstva in kmetijstva pripravilo navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt.

Drugačna davčna opredelitev kmečkega gospodinjstva

Spremenjeni zakon o dohodnini prinaša še nekatere druge spremembe. Po novem je kmečko gospodinjstvo opredeljeno kot skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več gospodinjstev, ki so v davčnem letu na dan 30. junija stalno ali začasno prijavljeni na istem naslovu, eden ali več članov gospodinjstva opravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in njihov skupni dohodek iz te dejavnosti znaša najmanj 200 evrov. To pomeni, da se po novem v posamezno kmečko gospodinjstvo lahko uvršča tudi več gospodinjstev, s tem pa tudi vsi njihovi dohodki, ki so pomembni za izračun mejnega zneska 7.500 evrov dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ali za znesek 50.000 evrov za uveljavljanje normiranih odhodkov. Velike spremembe so tudi pri ugotavljanju davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Po novem sme uveljavljati normirane odhodke le kmečko gospodinjstvo, ki ne presega 50.000 evrov letnega prihodka na kmetijskega zavarovanca (doslej je bila meja 42.000 evrov), med prihodke, od katerih se uveljavljajo normirani odhodki v višini 70 odstotkov prihodkov, pa se poleg prihodkov od prodaje vštevajo tudi vsa plačila za ukrepe kmetijske politike.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Splošno / sobota, 19. april 2008 / 07:00

Materinski dan v Voklem

Kulturna sekcija Lokve Voklo je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Voklo organizirala prireditev ob materinskem dnevu. Prireditev je bila 24. marca v prostorih gasilskega doma. V programu so se...

Objavljeno na isti dan


Zanimivosti / četrtek, 10. januar 2013 / 07:00

Ob hiši postavil velike jaslice

Zgornji Brnik - Ivan Kropivnik je letos že tretje leto postavil velike jaslice ob svoji hiši na Zgornjem Brniku, ki stoji ob cesti proti letališču. Lehnjak za jaslice je dobil na...

Zanimivosti / četrtek, 10. januar 2013 / 07:00

Vojaški gorniki pri sosedih

Vojaško sodelovanje z avstrijsko vojsko se je začelo že leta 1992, ko je Slovenija postala samostojna država.

Gospodarstvo / četrtek, 10. januar 2013 / 07:00

Spremembe pri obdavčitvi

Ob koncu lanskega leta spremenjeni zakon o dohodnini je prinesel tudi nekatere spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Gospodarstvo / četrtek, 10. januar 2013 / 07:00

Različne službe združili v enotno upravo

Kranj - Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so z novim letom veterinarsko in fitosanitarno upravo, direktorat za varno hrano in del kmetijskega inšpektorata združili v upravo...

Gospodarstvo / četrtek, 10. januar 2013 / 07:00

Davčne napovedi za obresti in vrednostne papirje

Kranj - Davčna uprava je pozvala zavezance, da do 28. februarja vložijo napovedi za odmero dohodnine za leto 2012 od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ter od...