Denar za naložbe v rastlinsko pridelavo

V Kranju bo v torek predstavitev razpisa za naložbe v sadjarstvo, vrtnarstvo in za nove izzive.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo predvidoma danes, v petek, v uradnem listu objavilo javni razpis, po katerem bo za komasacije in za agromelioracije na komasacijskih območjih namenjenih 5,5 milijona evrov. Razpis bo odprt do vključno 14. septembra. Za denar se lahko potegujejo občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije oz. agromelioracije.

Kranj - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bo v torek, 21. avgusta, ob 9. uri v sejni sobi zavoda na Cesti Iva Slavca 1 v Kranju pripravil predstavitev javnega razpisa za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev na področju rastlinske pridelave. Kmetijska svetovalka Germana Pivk bo predstavila sadjarski del razpisa, Robert Golc vrtnarski del, Ana Demšar - Benedičič pa možnosti za pridobitev nevračljivega denarja za uvajanje novih izzivov v kmetijstvu.

Po razpisu, ki je bil objavljen v uradnem listu 20. Julija in bo odprt do 30. septembra, Evropska unija in slovenska država za naložbe v poljedelstvo namenjata do 9,43 milijona evrov, od tega dva milijona evrov za sadjarstvo (brez pridelave jagod), petsto tisoč evrov za oljkarstvo, 2,5 milijona evrov za vinogradništvo, tri milijone evrov za vrtnarstvo (vključno s pridelovanjem jagod) in 1,43 milijona evrov za naložbe v nove izzive v kmetijstvu. Denarno bodo podprli ureditev nasadov trajnih rastlin pri vrtninah, drevesnic, trsnic in matičnih nasadov, postavitev rastlinjakov, nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, preureditev sadovnjakov in prvo postavitev jagodišč, nakup in postavitev mrež za zaščito pred točo ter naložbe v namakalne sisteme in opremo za namakanje, v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, za izboljšanje učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila … Za denar se lahko potegujejo kmetijska gospodarstva, ki imajo vsaj en oz. dva hektarja primerljivih kmetijskih površin. Pri naložbah v vrtnarstvo je tudi pogoj, da kmetijsko gospodarstvo vsaj polovico dohodkov iz opravljanja kmetijske dejavnosti ustvari s pridelavo vrtnin oz. jagod.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Slovenija / sobota, 23. julij 2022 / 13:10

Predsednika bomo volili oktobra, župane novembra

Do konca leta bomo izvolili novega predsednika republike, župane in občinske svetnike, ponekod pa tudi vaške in krajevne svetnike. Na posrednih volitvah bodo izvoljeni še novi državni svetniki.

Objavljeno na isti dan


Splošno / sreda, 19. marec 2008 / 07:00

Uspehi gasilcev so odlični

Predsednik PGD Preddvor Ciril Zupin je na volilnem občnem zboru v mesecu februarju predal mesto predsednika Marku Bohincu. Franci Dolinšek pa je prevzel poveljniško mesto od Branka Koširja.

Splošno / sreda, 19. marec 2008 / 07:00

Dogovorjena pravila obnašanja na kmetijskih zemljiščih

Vzpodbudno pismo Zavoda za gozdove nas seznanja s pravili obnašanja lovcev na kmetijskih zemljiščih.

Preddvor / sreda, 19. marec 2008 / 07:00

S kresničkami smo (pre)vidnejši

Preddvorska šola in občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) sta tudi letos pripravila skupno preventivno akcijo.

Splošno / sreda, 19. marec 2008 / 07:00

Velik uspeh kegljačev

Kegljaški klub Bela, ki v okviru našega Športnega društva Storžič Preddvor nastopa v medobčinski ligi, v letošnjem prvenstvu nastopa s povprečnim uspehom.

Splošno / sreda, 19. marec 2008 / 07:00

Turisti pohvalijo, a tudi grajajo

Študentke, zaposlene v turistični poslovalnici, so posredovale obiskovalcem informacije po telefonu in po e-pošti.