Glavoboli zaradi turistične takse

Uspešno pobiranje turistične takse je odvisno od učinkovitega nadzora, tega pa lahko uspešno izvajajo tudi občinske inšpekcije, a samo če imajo podporo v lokalni oblasti.

Cerklje – Učinkovito pobiranje in odvajanje turistične takse je tudi pol stoletja po njeni uvedbi še vedno nerešljiva uganka za večji del slovenskih občin. »Po naših podatkih občina Cerklje prejme le tretjino pobrane turistične takse,« je trenutno stanje ponazoril Franc Čebulj, župan občine Cerklje. Tam so v torek na problemski okrogli mizi, ki jo je pripravila Skupnost občin Slovenije, poskušali odgovoriti na vprašanje, ali je za neurejene razmere kriva slaba zakonodaja ali njeno slabo izvajanje. Odgovor na zastavljeno vprašanje kot vedno ni enoznačen. Občine krivdo za neurejeno stanje valijo na neusklajeno zakonodajo, davčna uprava na slabo sodelovanje z drugimi pristojnimi službami in pomanjkanje kadra, država pa na nesposobnost oziroma nepripravljenost občin, da takso pobere in jo nameni za razvoj turizma.

»Trenutni način pobiranja in odvajanja turistične takse je optimalen, vendar je treba zagotoviti tudi učinkovit nadzor, saj je zakon učinkovit le toliko, kolikor je učinkovito izvrševanje oziroma nadzor nad zakonom,« ugotavljala Vida Černe, v občini Kranjska Gora odgovorna za turizem. Nadzor po zakonu opravlja pristojni davčni organ, lahko pa tudi občinski inšpekcijski organ. »Ko predpisi dajejo pristojnost več službam, nastopijo težave,« pri tem ugotavlja Nataša Kos iz medobčinskega inšpektorata Vojnik, kjer uspešno nadzirajo pobiranje turistične takse. »Brez ustrezne podpore občine in pomoči policije to ne bi bilo mogoče. Tako pa je, ko pridemo na Roglo in to zvedo gostinci, v eni uri na novo prijavljenih vsaj dvajset do trideset novih gostov,« je razložila. Tudi Boris Sodja iz občinskega redarstva Bled iz lastnih izkušenj ugotavlja, da imajo občine, ki so že ustanovile občinske inšpekcije, precej manjše težave s pobiranjem takse.

Bernarda Resman iz občine Bohinj meni, da je treba ukiniti dvojnost pošiljanja podatkov, saj sobodajalci poročila o plačani turistični taksi pošiljajo davčnemu organu, ki pa nima podatka o dejansko plačani taksi, saj z njim razpolaga občina. »Sobodajalec bi moral gosta vpisati v knjigo gostov v eni uri po njegovem prihodu, kar bi smel kontrolirati tudi občinski redar, ne pa da imajo sobodajalci dvanajst ur časa za prijavo na policiji. Tako se dogaja, da nekateri prijavo opravijo šele po treh dneh,« je Resmanova ponudila preprost recept za večji red na tem področju.

Marko Podrekar z direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo je še opozoril, da je pomembna novost, ki jo je vpeljal obstoječi zakon o spodbujanju razvoja turizma, pavšalna turistična taksa za lastnike vikendov. »Na to določilo je sicer vloženih več pobud za presojo ustavnosti,« je dodal. »Za ukinitev pavšalne takse se trudijo predvsem tisti lastniki, ki so blizu vrha države,« pa odgovoril Rajko Puš, direktor občinske uprave Kranjska Gora.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Slovenija / torek, 20. maj 2008 / 07:00

Zaseda državni zbor

Ljubljana - Včeraj se je začelo majsko zasedanje državnega zbora, ki bo trajalo do petka, 30. maja. Že prvi dan zasedanja je bilo na dnevnem redu odločanje o razpisu referenduma...

Objavljeno na isti dan


Splošno / torek, 6. februar 2007 / 06:00

Vozovnice prek spleta

Pri Avtobusni postaji Ljubljana so se letos še posebej pripravili na povečanje števila potnikov na primestnih in mestnih avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa ob informativnih dnevih. Zato s...

Splošno / torek, 6. februar 2007 / 06:00

Novi programi na Gorenjskem

Na ravni srednjega poklicnega izobraževanja bodo v Srednji biotehniški šoli Kranj prihodnje šolsko leto izobraževali tudi peke in slaščičarje, česar doslej na Gorenjskem še ni bilo. V Srednji...

Splošno / torek, 6. februar 2007 / 06:00

Najbolj iskani poklici v Sloveniji

Po podatkih ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo med najbolj iskane poklice pri nas na ravni visoke izobrazbe sodijo: univerzitetni diplomirani inženir strojniš...

Splošno / torek, 6. februar 2007 / 06:00

Manj mest za izredni študij

Prihodnjim študentom bo letos na voljo 24.874 vpisnih mest na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Splošno / torek, 6. februar 2007 / 06:00

Največ mest v gimnazijskih programih

Osnovno šolo na Gorenjskem letos končuje 2066 učencev, gorenjske srednje šole pa razpisujejo 2598 vpisnih mest.