Delnice Abanke na borzo

Abanka Vipa je pri Ljubljanski borzi vložila zahtevo za uvrstitev delnic na borzo.

Kranj – Agencija za trg vrednostnih papirjev je družbi Abanka Vipa potrdila prospekt za uvrstitev njenih navadnih kosovnih delnic v trgovanje na organiziranem trgu, Abanka pa je pri Ljubljanski borzi tudi že vložila zahtevo za uvrstitev delnic na borzo. Osnovni kapital banke znaša nekaj več kot trideset milijonov evrov in je razdeljen na 7,2 milijona rednih delnic, od katerih je bila vsaka ob koncu letošnjega junija knjigovodsko vredna 47,92 evra. Deset največjih delničarjev ima v lasti nekaj manj kot 6,6 milijona delnic ali dobrih 91 odstotkov. Največji delničar je Zavarovalnica Triglav s 25,6-odstotnim deležem, Sava ima v lasti 23,83 odstotka delnic, Zvon Ena holding 17,16 odstotka, Delniški vzajemni sklad Triglav Steber 1 7,32 odstotka, HIT Nova Gorica 6,15, Daimond 3,55, Vipa Nova Gorica 2,47, Slovenska odškodninska družba 2,24, Vipa Holding 1,61 in Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 1,47 odstotka. Abanka je ob polletju imela 3,64 milijarde evrov bilančne vsote oz. za šest odstotkov več kot ob koncu minulega leta, to pa jo s 7,9-odstotnim tržnim deležem uvršča na tretje mesto v slovenskem bančnem prostoru. Čisti poslovni izid je ob polletju znašal 21,4 milijona evrov in je bil za 2,3 odstotka manjši kot v enakem lanskem obdobju in za dobrih 32 odstotkov večji od načrtovanega.

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Bled / torek, 12. april 2011 / 07:00

Načrt upravljanja TNP bodo sooblikovali domačini

Bled - V okviru priprave izhodišč za načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka bodo danes v Tolminu organizirali prvi forum zainteresirane javnosti. Gre za obliko vključevan...

Objavljeno na isti dan


Gorenjska / sreda, 21. november 2007 / 07:00

Projekti občin

Obnova Graščine in Ceste svobode Radovljica - Radovljiška Graščina je najmogočnejša zgradba v starem mestnem jedru Radovljice, ki je v celoti razglaše...

Gorenjska / sreda, 21. november 2007 / 07:00

Gorenjska hitreje kot Slovenija

Gorenjska razvojna regija je na pomembni razvojni prelomnici. Obdobje nove finančne perspektive 2007-2013 bo pokazalo, ali je regija sposobna preboja iz industrijske v moderno regijo, ki bo soustvarja...

Gorenjska / sreda, 21. november 2007 / 07:00

Drugi regionalni razvojni forum o sodelovanju in povezovanju

Pred nami je 2. razvojni forum, čas za obračun dela od pretekle jeseni, ko je Regionalna razvojna agencije Gorenjske skupaj z regionalnim razvojnim svetom in svetom regije pripravila p...

Gorenjska / sreda, 21. november 2007 / 07:00

Prednostne usmeritve razvoja Gorenjske

Za uresničevanje ciljev so v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2007–2013 postavljene štiri razvojne prednostne usmeritve, ki so zelena nit razvoja regije. Zaradi večje prepoznavnosti so poim...

Gorenjska / sreda, 21. november 2007 / 07:00

Strateški cilji Gorenjske

Vizijo gorenjske regije do leta 2013 gradijo trije ključni strateški cilji. Vsak bo merjen z najmanj dvema kazalnikoma. Merljivi cilji so postavljeni na osnovi napovedi rasti slovenskega makroekono...