Gradnja krožišča za nekdanjo Verigo (Foto: Anka Bulovec)

Vprašanja in pobude

Člani občinskega sveta postavljajo na seji pod točko "pobude in vprašanja" različna vprašanja, na katera jim potem župan oz. občinska uprava zagotovijo odgovor. Povzemamo nekaj vprašanj in odgovorov.

Vrtec na Posavcu

Svetnik Anton Pogačnik (SDS) predlaga, da bi novi vrtec na Posavcu gradili za šest in ne le za pet oddelkov, predlog pa med drugim utemeljuje s tem, da se bo vpis v vrtec zaradi oprostitve plačila za drugega otroka še povečal. Predlaga tudi, da bi bila v vrtcu kuhinja in ne le »delilnica« hrane, da bi hkrati z vrtcem zgradili tudi knjižnico in da bi poleg igrišča in igral za otroke uredili še košarkarsko oz. rokometno igrišče za mladino s Posavca. Zavzema se tudi za ekološko in energetsko varčno gradnjo. Direktor občinske uprave Boris Marčetič odgovarja, da vrtec načrtujejo za pet oddelkov, s predelavo dela avle pa bo možno urediti še dodatnega. Glede na organizacijo prehrane v vrtcih v občini in racionalizacijo stroškov predvidevajo le kuhinjo za razdeljevanje hrane. Razpoložljivo zemljišče ter predpisani standardi ne omogočajo gradnje knjižnice v stavbi, zemljišče pa je premajhno tudi za ureditev igrišča za mladino. Montažna gradnja po sistemu pasivne gradnje bo energijsko varčna, po sedanjih cenah bo letni prihranek približno osem tisoč evrov.

Krožišče za Verigo

Svetnika Marjana Butorca (LDS) zanima, zakaj gradnja krožišča za nekdanjo Verigo v Lescah poteka tako počasi. Od začetnih izkopov je minilo že več kot pol leta, potem se ni zgodilo nič, le luknje v makadamu so enkrat ali dvakrat zakrpali. Rado Pintar, vodja oddelka za infrastrukturo, pojasnjuje, da je bil osnovni projekt za krožišče izdelan že leta 2004, vendar se je po izdelavi projektne dokumentacije za komunalno opremljanje območja lokacijskega načrta Dolina in izvedbi komunalne opreme na območju zazidalnega načrta Plana izkazalo, da ga bo treba spremeniti. To so do lanske jeseni naredili, takrat so zaradi državnih nepovratnih sredstev tudi začeli z gradnjo, potem je potekalo usklajevanje komunalnih vodov v krožišču s potekom tovrstnih vodov na območju Plane in Doline, pri tem pa je bilo najzahtevnejše usklajevanje z Elektrom Gorenjska. Ker se je nadaljevanje del pomaknilo v čas priprav na gradnjo blejskega priključka za avtocesto, sta Cestno podjetje Kranj in njegov podizvajalec z deli na krožišči znova začela 12. maja. »Pričakujemo, da bo gradnja zdaj potekala brez težav,« je v odgovor zapisal Pintar.

Odškodnina za kamnolom

Svetnik Janez Kaltenekar (SDS) sprašuje župana, ali ima občina res pogodbo z upravljavcem kamnogoriškega kamnoloma, po kateri naj bi občini za vsak odvzeti »kubik« materiala pripadala odškodnina en evro, in koliko te odškodnine se vrne v Lipniško dolino. Občinska uprava pojasnjuje, da je lastnik kamnoloma na osnovi zakona o rudarstvu pridobil koncesijo, na podlagi katere plačuje koncesijsko dajatev, od katere jo polovica pripada občini. Občina je letos za lani prejela 37.504 evre dajatve, ves znesek pa bo namenila za naložbe v Lipniški dolini. Posebna pogodba med občino in lastnikom kamnoloma ne obstaja, občina pa v okviru možnosti sklepa z njim dogovore o izvedbi posameznih naložb. Trenutno se z njim in z republiško direkcijo za ceste dogovarja za podpis protokola za odkup (in kasnejše rušenje) stavbe ob mostu čez Savo v Podnartu, s čimer bi bistveno izboljšali razmere na tem prometnem odseku ceste.

Javna razsvetljava v Ljubnem

Ali bo občina v rebalansu letošnjega proračuna zagotovila 42 tisoč evrov denarja za ureditev javne razsvetljave v Ljubnem, kot je bilo obljubljeno že lani, sprašuje svetnik Gorazd Fajfar (Glas mladih Radovljica) in poudarja, da bo v nasprotnem primeru vas ostala v temi, kar bo predvsem ogrozilo varnost otrok na poti v šolo v Ljubnem in do doma športnega društva. V občini odgovarjajo, da se sicer zavedajo problema javne razsvetljave v obnovljenem delu vasi, vendar bodo ta znesek upoštevali pri pripravi proračuna za prihodnje leto.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Šport / petek, 22. april 2022 / 07:25

Jeseničani so podprvaki

Ekipi SIJ Acroni Jesenice lov na novo lovoriko prvakov Alpske hokejske lige sicer ni uspel, saj so na odločilni peti tekmi v Asiagu morali priznati premoč domačinom, so pa z uvrstitvijo v finale dokaz...

Objavljeno na isti dan


Splošno / petek, 5. oktober 2007 / 07:00

Poučujejo celo albanščino

Na Ljudski univerzi Jesenice so pričeli poučevati bolj "eksotične" jezike.

Splošno / petek, 5. oktober 2007 / 07:00

Določili prireditvena mesta

Na Občini Jesenice so določili seznam osmih prireditvenih mest, na katerih bo po novem lažje organizirati javne prireditve. To so lokacije, kjer so se že doslej prireditve odvijale pogosteje: Trg...

Splošno / petek, 5. oktober 2007 / 07:00

Nekaj prostorskih sprememb

Na zadnji se občinskega sveta so sprejeli nekaj sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorsko ureditvenih pogojev. Z njimi so zagotovili prostorske možnosti za revitalizacijo območja Fiprom...

Splošno / petek, 5. oktober 2007 / 07:00

Sejnina za pomoč Železnikom

Na predlog občinskega svetnika Borisa Smoleja so članice in člani jeseniškega občinskega sveta sklenili, da bodo sejnino nakazali za pomoč občanom Železnikov ob zadnji naravni katastrofi....

Splošno / petek, 5. oktober 2007 / 07:00

Krajevne skupnosti brez pravnega statusa

Na predlog posvetovalnega kolegija župana, ki ga sestavljajo predsedniki devetih jeseniških krajevnih skupnosti, naj bi krajevnim skupnostim ukinili status pravnih oseb. Kot je ob tem povedala