Letošnji občinski nagrajenci

ZLATO PLAKETO OBČINE ŠENČUR prejmeta Jože Hudobivnik iz Hotemaž in Milan Novak iz Trboj.

Jože Hudobivnik je starosta Prostovoljnega gasilskega društva Hotemaže. Ob ustanovitvi pred 55 leti je stopil v vrste gasilcev, kjer je kot izprašan gasilec opravljal vse naloge, ki so mu bile zaupane. Leta 1996 je pridobil naziv gasilec 1. stopnje. V vasi ni bilo akcije, pri kateri ne bi sodeloval. Avgusta 1983 mu je bila ob razvitju gasilskega prapora zaupana naloga praporščaka, ki jo z velikim ponosom in zavzetostjo opravlja še danes, res da zadnje leto zaradi zdravja le kot skrbnik prapora. Udeležil se je vseh prireditev, na katere so bili gasilci povabljeni s praporom, vedno je bil voljan opraviti svojo nalogo. Jožetu Hudobivniku prav tako ni bilo težko prijeti za kakršnokoli delo v korist vasi. Po hišah je pobiral prispevke in material za gradnjo mostu, gasilskega doma, požarnega bazena, obnovo vaške cerkve in drugo.

Milan Novak je bil predsednik Športnega društva Trboje polnih 40 let. Bil je med pobudniki organiziranega delovanja na področju športa v Trbojah in gonilna sila tako na tekmovalnem kot organizacijskem področju. Vodil je gradnjo nogometnega igrišča ob reki Savi pred 40 leti. Njegova največja zasluga je, da so po nastanku Trbojskega jezera, ki je zalilo staro igrišče, zgradili novo nogometno igrišče. Vsa leta je skrbel in spodbujal organizacijo in izvedbo številnih športnih tekmovanj, kot predsednik se je izkazal tudi pri pridobivanju sponzorskih in drugih finančnih virov, ki so ob prostovoljnem delu članov v veliki meri omogočile razvoj športa v Trbojah. Milan Novak je bil dejaven tudi na drugih področjih dela v vasi. Več let je bil član sveta KS Trboje, dva mandata je vodil tudi Poravnalni svet sveta KS Trboje, že vrsto let pa je aktiven tudi v domačem gasilskem društvu. Milan Novak je angažiran v vseh porah življenja in dela v Trbojah.

SREBRNO PLAKETO OBČINE ŠENČUR prejmeta Slavko Hočevar z Visokega in Martin Gorjanec iz Voklega.

Slavko Hočevar je takoj po preselitvi na Visoko, kamor je prenesel tudi svojo dejavnost kleparstva in krovstva, začel aktivno delovati na vseh področjih družbenega in družabnega življenja v Krajevni skupnosti Visoko. Aktivno se je vključil v delo sveta KS, kjer je trenutno njegov podpredsednik. Kot obrtnik je sponzoriral razne dejavnosti od športa in kulture do gasilstva in drugih projektov, ki so v dobrobit krajanom. Med drugim je z materialom in delom pomagal pri adaptaciji doma krajanov, obnovi strehe na delu pošte doma krajanov ter gradnji prizidka in kopalnice v stavbi športnega društva v športnem parku. Aktiven je bil tudi pri gradnji teniških igrišč in pri balinanju. Slavko Hočevar je človek, ki ni nikoli odrekel pomoči, ko je šlo za dobrobit krajanov.

Martin Gorjanec je s svojim dolgoletnim uspešnim delom prispeval in še prispeva k ugledu in razvoju vasi Voklo in občine Šenčur in je vzor mlajšim rodovom v Voklem in njegovi okolici. Dva mandata je bil v svetu KS Prebačevo-Voklo-Hrastje. 55 let je aktivni član gasilskega društva Voklo, kjer je bil osem let tudi poveljnik, že tretji mandat pa je podpredsednik društva. Bil je član tekmovalne gasilske skupine, ki je leta 1957 dosegla prvo mesto na prvem regijskem tekmovanju v Kranju. Bil je med pobudniki gradnje gasilskega doma v Voklem in tudi član gradbenega odbora. Štiri leta je bil delegat v zboru združenega dela v Kranju. V 50-tih letih je vodil zasipavanje luž v Voklem, sodeloval je tudi pri delovnih akcijah za urejanje ceste Prebačevo-Voklo-Voglje in lokalnih cest v Voklem. Bil je tudi aktiven športnik, igral je v vaških igrah, še vedno pa je član Kmetijske zadruge Cerklje.

BRONASTO PLAKETO OBČINE ŠENČUR prejmejo Darko Florjančič z Visokega, Marko Murko iz Šenčurja, Aleš Zupanec iz Vogelj in Robert Žepič iz Šenčurja.

Darko Florjančič se je pred 32 leti že kot pionir pridružil gasilcem na Visokem in vsa leta aktivno dela za dobro protipožarne dejavnosti v krajevni skupnosti Visoko. Zaradi prizadevnosti in volje, da pomaga sočloveku, je bil leta 1992 izvoljen za poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Visoko-Milje, to nalogo pa je z veliko zavzetostjo opravljal do letos. Na letošnjem občnem zboru je bil izvoljen za tajnika društva. Darko se redno udeležuje krvodajalskih akcij, kri je daroval že 38-krat. Udeležuje se delovnih akcij ob domu krajanov in v športnem parku, še posebej je bil aktiven pri gradnji balinarskega igrišča. Bil je tudi prvi predsednik Balinarskega društva Visoko.

Marko Murko se je kulturi zapisal že v osnovni šoli, kjer so mu učiteljice in učitelji maternega jezika vlile ljubezen do lepe knjižne in govorjene slovenskega besede. S samoiniciativnim izobraževanjem mu je raslo tudi veselje do podajanja te ljubezni drugim, kar se je prvič odrazilo pred dvanajstimi leti s postavitvijo igre pod njegovim vodstvom. Od tedaj dalje praviloma vsako drugo leto z novo igro in dopolnjenim ansamblom Gledališča Šenčur razveseljuje domače in tuje ljubitelje gledališča. Njegov entuziazem je pripomogel, da kulturna dejavnost v Šenčurju ni zamrla. Z gorečnostjo in zavzetostjo za kulturo navdušuje mlade in starejše doma in drugod. Brez njega praviloma ne mine nobena kulturna prireditev v Šenčurju, pa čeprav samo v zaodrju, kjer opravlja zvočno in svetlobno podobo le-teh. Že dolga leta sodeluje tudi v krajevni organizaciji Rdečega križa Šenčur-Srednja vas in sveta KS Šenčur, zavzeto pa opravlja tudi funkcijo sodnika porotnika.

Aleš Zupanec je zadnjih 12 let predsednik in s tem gonilna sila Prostovoljnega gasilskega društva Voglje, v katerega se je včlanil že pred 28 leti, član upravnega odbora pa je 16 let. Vsa ta leta je bil dejaven v operativi, mnogokrat je šel nesebično v boj z naraslo vodo v Vogljah - in tudi z ognjem. Rad je svetoval mladim gasilcem in jim omogočil, da so pridobljeno znanje in veščine pokazali tudi na tekmovanjih. Redno se udeležuje gasilskih prireditev, rad sodeluje s krajevno skupnostjo Voglje in z drugimi društvi v vasi. Ogromno prostovoljnih ur je namenil razvoju gasilskega društva in vasi Voglje. Angažiral se je pri nakupu gasilskega vozila in motorne brizgalne ter pripravi praznovanj. Vedno je sodeloval tudi pri skupnih vaških akcijah – pri gradnji doma vaščanov in gasilske orodjarne. Aleš Zupanec je tudi mnogokraten krvodajalec.

Robert Žepič je član Prostovoljnega gasilskega društva Šenčur od leta 1982. Sodeluje pri prostovoljnem delu v korist domačega kraja in tudi širše. Zadnjih šest let je poveljnik gasilskega društva Šenčur in pod njegovim vodstvom je operativna dejavnost v društvu zelo napredovala. Poseben poudarek daje na izobraževanje ostalih gasilcev, ne samo v šenčurskem, ampak tudi v ostalih gasilskih društvih v občini. Posvetil se je tudi delu s pionirji in z mlajšimi mladinci. Robert Žepič svoje naloge opravlja zavzeto in vestno. Že drugi mandat je poveljnik Gasilske zveze Kokra. Je član šahovske sekcije v športnem društvu Šenčur.

Župan Občine Šenčur podeli BRONASTO PLAKETO OBČINE ŠENČUR Tomažu Kukoviču.

Tomaž Kukovič je po vnovični ustanovitvi Pihalnega orkestra Občine Šenčur leta 2002 prevzel mesto njegovega dirigenta in ga izredno uspešno vodil do leta 2008, ko je nalogo predal svojemu nasledniku. Strm vzpon kvalitete šenčurske godbe je v veliki meri njegova zasluga. Ansambel je z zagnanim delom vseh članov, pod taktirko Tomaža Kukoviča, v kratkih petih letih zrasel iz sestava, ki v začetku skorajda ni znal zaigrati najpreprostejše melodije, v ansambel, ki se danes ne ustraši zahtevnejših melodij z različnih glasbenih področij. To se je še posebej pokazalo na slavnostnem koncertu ob peti obletnici delovanja orkestra jeseni leta 2007. Kako skokovita je bila strokovna rast šenčurske godbe, pove podatek, da je svoj prvi predstavitveni koncert zmogla že po borih sedmih mesecih od svoje ustanovitve. Od takrat pa do danes so se nato zvrstili številni nastopi od tradicionalnih božičnih koncertov, preko prav tako tradicionalnih prvomajskih budnic pa do različnih priložnostnih nastopov doma pa tudi že v tujini. Danes njihovi nastopi vedno privabijo veliko ljudi in kažejo na to, da je bila oživitev šenčurske godbe več kot uspešna in velike zasluge za to ima prav gospod Tomaž Kukovič.

             

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

GG Plus / sobota, 30. maj 2009 / 07:00

Res težki časi?

Da je kriza, čivkajo že vrabci na strehi. Čeprav še nisem slišal sinice, ki bi čivkala »kriza fuj, kriza fuj«, srake, ki bi srala »kriza sra, kriza sra«, vrane, ki bi krakala, »kriza kra, kriza k...

Objavljeno na isti dan


Naklo / torek, 13. marec 2007 / 06:00

Cegelnico bodo uredili

Naklo – V naselju Cegelnica so lani obnavljali vodovod in napeljevali plinovod. Po končani obnovi so položili grobi asfalt le na najbolj prometnih ulicah, druga dela pa bodo nadal...

Bohinj / torek, 13. marec 2007 / 06:00

Letos še trije novi parkomati

Bohinj - Lani je bilo na bohinjskih parkiriščih v okolici jezera postavljenih sedem parkirnih avtomatov, za katere je občina, ki je leta 2004 izvajanje režima parkiranja...

Tržič / torek, 13. marec 2007 / 06:00

Elektrika na Kriški gori

Planinsko društvo Križe je napeljalo električni kabel v kočo na Kriški gori lani, slovesno odprtje pa bo 17. junija letos.

Tržič / torek, 13. marec 2007 / 06:00

Center še neznanka

Tržič - Na marčni seji je tržiški župan Borut Sajovic seznanil občinski svet z uresničevanjem sklepov o ravnanju z odpadki na Gorenjskem. Dal je pobudo za sklic k...

Kranj / torek, 13. marec 2007 / 06:00

O cenah vrtcev nič novega

Kranj - Na seji Sveta Mestne občine Kranj v začetku marca so svetniki sprejeli osnutek statuta Mestne občine Kranj (MOK), osnutek poslovnika Sveta MOK, osnutek Odloka o...